Varmegenvinding

Et anlæg til varmegenvinding er et avanceret ventilationsanlæg, der overfører varmeenergien i den luft, der suges ud af rummet, til den friske, kølige luft, der blæses ind i rummet udefra. Opvarmningen sker i en såkaldt varmeveksler, hvor de to luftstrømme glider tæt forbi hinanden, så energien kan overføres fra den ene luftstrøm til den anden.

Leverandører af og viden om varmegenvinding:


Air-Flow Ventilation A/S

Nybrovej 65
2820 Gentofte
Tlf.: 45 88 16 88
E-mail: info@air-flow.dk

www.air-flow.dk

Kompetencer: Ventilatorer, indeklima, affugtere, befugtere, bordventilatorer, emfang, gulvventilatorer, kanalventilatorer, klimaanlæg, loftventilatorer, murventilatorer, regulatorer, svanehalse, tagventilatorer, vægventilatorer, varmegenvinding, ventilations fittings, vinduesventilatorer, Air-flow

Læs mere om Air-Flow Ventilation A/S


Anteco Mobile Units A/S / Anteco Thermo Trade A/S

Lucernemarken 7-9
5260 Odense S
Tel. 70 26 83 26
Fax. 70 26 84 26
E-mail: info@anteco.dk

www.anteco.dk

Kompetencer: Affugtning, Affugtningsanlæg, Centralstøvsuger, Decentral ventilation, Energioptimering, HVAC, Industristøvsuger, Kalorifere, Loftventilatorer, Lufttæpper, Stålskorstene, Varmegenvinding, Varmekanoner, Varmesparere, Varmluftaggregater, Varmeventilatorer, Ventilationsanlæg

Læs mere om Anteco Mobile Units A/S / Anteco Thermo Trade A/S


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


Exodraft

C. F. Tietgens Boulevard 41
5220 Odense SØ
Tlf.: +45 7010 2234
E-mail: info@exodraft.dk

www.exodraft.dk - www.exodraftsystems.dk

Kompetencer: Analyse og beregning af overskudsvarme, Mekanisk skorstenstræk, Røgsuger til brændeovne, Varmegenvinding

Læs mere om Exodraft


Greenklima Aps

Ølsemagle Kirkevej 68
4623 Lille Skensved
Telf.: 81 73 01 99
E-mail: jk@greenklima.dk

www.greenklima.dk

Kompetencer: ventilations entreprenør, Ventilations ingeniør, ventilation, ventilationsanlæg, varmegenvinding, boligventilation, villaventilation, decentral ventilation, naturlig ventilation, køleunits, ventilationsaggregater, ventilations service, filterskift, proces ventilation, punktsug, skoleventilation, CTS anlæg, Nilan, Genvex, kølegenvinding, balanceret ventilation

Læs mere om Greenklima Aps


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


Mobilvarme danmark

Tlf.: 40 18 26 90
E-mail: jj@mvdk.dk

www.mobilvarmedanmark.dk

Kompetencer: Mobilvarme, mobile varmecentraler, varmekanoner, mobile varmeanlæg, kalorifere, byggeplads opvarmning, opbygning af varmecentraler, teltopvarmning, affugtning, korntørring, mobile fyringsanlæg,

Læs mere om Mobilvarme danmark


Renergi

Stenledsvej 5A
4050  Skibby
Tlf: 43 58 24 24
E-mail:kontakt@renergi.dk

www.renergi.dk

Kompetencer: Pillefyr, Pilleovne, Transport og lagersystemer til træpiller, Varmecentraler, Varmluftkaloriferer, Ventilation, Indeklima

Læs mere om Renergi


SA-AL Køleteknik ApS

Stavneagervej 8
8250 Egå
Tlf.: 86 22 62 88/ Vagttelefon:86 30 07 26
E-mail: sa@koleteknik.dk

Kolding afd.: Esbjergvej 16 A, 6000 Kolding, Tlf.: 86 30 07 26

Aalborg afd.: Indkildevej 12 B, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96 34 20 22

www.koleteknik.dk

Kompetencer: Køleanlæg, miljøvenligt CO2-køleanlæg, fryseanlæg, frostrum, kølemontører, varmepumper, køleteknik, klimaanlæg, vandkøleanlæg, varmegenvinding, ismaskiner, køleskabe, fryseskabe, aircondition

Læs mere om SA-AL Køleteknik ApS


SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30B
3230 Græsted
Tlf.: 48 39 88 88
E-mail: info@san-as.com

www.san-as.com

Kompetencer: El-varme, el varme, elvarme, Elektriske Heatere, Varmelegemer, Varmepatroner, Værktøjsvarmepatroner, Varmeblæsere, Gennemstrømsvarmere, Belastningsmodstande, Varmekabler, Varmemåtter og -tæpper, Antikondensvarmere, Belysning, Ventilation, Termostater og Styring, Koblingsbokse, Ex Applikationer, Jernbanesystemer, Industriovne, Kirkeovne, Radiatorer, Håndklædetørrere

Læs mere om San Electro Heat A/S


TC-Teknik

Thomas Carlsen
Toftevang 10
4550 Asnæs
Tlf.: 59 18 16 66/ 24 46 46 05
E-mail: tc.naturvarme@gmail.com

www.tc-naturvarme.com

Kompetencer: Varmepumper, luft til vand varmepumper, luft til luft varmepumper, klimaanlæg, køleanlæg, aircondition, eftersyn og reparation, jordvarme, jordvarmepumper

Læs mere om Tc-Teknik


exodraft er en dansk virksomhed, der fremstiller og udvikler varmegenvinding og røgsugersystemer til forskellige industrier og private forbrugere verden over. Vi udvikler og sælger varmegenvindingssystemer - og røgsugerløsninger af højeste kvalitet. Vores mål er effektivt at genvinde energi, der ellers ville gå tabt, så man derved sparer omkostninger og beskytter miljøet. Vores systemløsninger bygger på 60 års erfaring inden for røgsugningsteknologi og industriel varmegenvinding af røggasser, såvel som omfattende viden om forholdet mellem forbrænding og skorstenstræk.

exodraft manufactures and develops waste heat recovery & mechanical chimney draught systems for various industries worldwide. Our mission is to develop and sell heat recovery systems and mechanical exhaust systems of the highest quality possible. Our systems shall recover otherwise wasted energy effectively, thereby helping to protect the environment. Our system solutions are built on 60 years of experience within chimney draught technology as well as extensive knowledge about industrial heat recovery from flue gasses.

exodraft är ett danskt företag som tillverkar och utvecklar värmeåtervinning och skorstenssystem för olika industrier över hela världen. Vi vill utveckla och sälja värmeåtervinningssystem och mekaniska avgassystem av högsta möjliga kvalitet. Våra system ska återvinna annars bortslösad energi effektivt och därigenom bidra till att skydda miljön. Våra systemlösningar bygger på 60 års erfarenhet inom skorstensteknologi samt omfattande kunskaper om värmeåtervinning från rökgas


Mere viden om varmegenvinding:

Få en sund bolig - med ventilationssystem

Et ventilationsanlæg forbedrer indeklimaet i din bolig. Vælg altid et anlæg med varmegenvinding, da det giver mindre udgifter til opvarmning.

Ventilationsanlæg er mest oplagt til tætte boliger

En tæt bolig kræver ordentlig udluftning, fordi luften ellers bliver usund. Der ophobes nemlig fugt, støv og kemiske stoffer fra f.eks. bad, møbler, rengøringsmidler. Derfor bør du udskifte luften mindst 3 gange om dagen.

Nyere boliger er tætte
Mange nyere boliger er godt isolerede og meget tætte. Bygningerne skal være tætte, så varmen ikke forsvinder til det fri gennem utætheder. Bygningsreglementet stiller krav til luftskiftet i nye bygninger. Derfor opføres nye boliger oftest med ventilationsanlæg med varmegenvinding, der sikrer luftskiftet. Reglementet stiller samtidig krav til ventilationsanlæggets elforbrug og til effektiviteten af varmegenvindingen for at sikre energieffektiv ventilation af boligen.

4 fordele ved ventilationsanlæg med varmegenvinding
1.Genvinding af varme
De effektive ventilationsanlæg genvinder op til 90 % af varmen ved at overføre varmen fra luften, der blæses ud, til luften der blæses ind.
2.Ingen træk
Et ventilationsanlæg sender frisk luft ind i boligen, uden at der opstår træk.
3.Sundt indeklima
Et godt ventilationsanlæg reducerer fugt, partikler og allergener. Du kan også filtrere pollen fra den friske luft, der lukkes ind i huset.
4.Sund bolig
Du undgår, at fugt ophober sig i dit hus og skader bygningen.

Investering
Et ventilationsanlæg med varmegenvinding kræver en startinvestering og bruger el. Men det sparer på varmen, og et godt anlæg vil samlet set spare væsentligt mere, end det bruger.

4 gode råd, når du anskaffer et ventilationsanlæg
1.Tjek dit eget indeklima på mitindeklima.dk.
2.Sørg for, at bygningen er så tæt og velisoleret som muligt, så al luftskifte sker gennem ventilationsanlægget.
3.Anskaf det ventilationssystem, der genvinder mest muligt varme og bruger mindst muligt el.
4.Følg brugervejledningen. Vær f.eks. opmærksom på, at filtrene i anlægget typisk skal skiftes 1 gang om året.

Fakta
Med et mekanisk ventilationssystem blæses den friske luft ind i husets rum via kanaler og indblæsningsåbninger, mens rumluften suges ud gennem andre udsugningsåbninger. Et mekanisk system med varmegenvinding giver en besparelse på varmeregningen. Varmen fra huset forsvinder nemlig kun i begrænset omfang ud af huset til forskel fra f.eks. udluftning og udsugning. Det medfører dog et større elforbrug til ventilation. Men samlet set giver det altid en besparelse pga. det lave varmeforbrug.

Varmegenvinding (HR) er en samlet betegnelse for metoder til rehabilitering af den termiske energi af en massestrøm afslutter processen.

Endnu mere viden om varmegenvinding

Varmegenvinding med et opsving på 0,8 eller 80%
Det grundlæggende formål er at minimere inddrivelse af det primære energiforbrug. Ud over de energi-økonomiske behov og økologiske krav er i forgrunden. Særligt med hensyn til Kyoto-protokollen til bekæmpelse af klimaændringer holistisk enorme mængder af drivhusgasser og CO2-emissioner undgås. For den egentlige funktion fremstillingsprocesser i et enkelt tilfælde er en varmegenvinding nødvendig. Opsvinget er derfor ikke forbundet med selve produktionsprocessen. Hun har kun til opgave at holde energipotentialet i fremstillingsprocesserne, i sidste ende frigives i miljøet og bæredygtige energistrømme at forny. Således har opsvinget den egenskab, en vedvarende energikilde.

Varmegenvinding og fugtgenvinding
Varmegenvindingens virkningsgrad er forholdet mellem den transmitterede temperatur med temperaturforskellen af input-medier og er identisk med temperaturen grad af ombytning,-effektivitet og grad af forandring. Varmegenvindingen kan være relateret til den varme og kolde side. Samme varmekapacitet flow i den følsomme sag, værdierne for begge genvindingskvoterne er de samme. Opsvinget i billedet er for eksempel en gensidig genvindingsgrad (19 °C - 0 ° C) / (24 ° C - 0 ° C) = (24 ° C - 5 ° C) / (24 ° C - 0 ° C) = 0,8 og 80%. Analog giver fugtgenvinding til den transmitterede absolutte fugtighed til den maksimale overdrages absolutte luftfugtighed.

Fordele ved varmegenvinding:
- Reducer den tilsluttede belastning [kW] til opvarmning og køling energi
- Reduktion af energiforbruget [kWh] til opvarmning og køling
- Reduktion eller eliminering af kedel, køler, køletårn, rør, mekanisk udstyr værelse, skorsten, ...
- Reduktion kapital- og driftsomkostninger i andre systemer (fx varme, køling)
- Reduktion af udledningen af forurenende stoffer
- Reduktion af temperaturforskellen (eliminering eller reduktion af eftervarmen for komfortabel indblæsning temp.)

Anvendelser af varmegenvinding
Varmegenvinding i luftudskiftninger: Begge aircondition bygninger og passive huse og Minergie- huse energiindholdet i udsugningsluften bruges til at styre temperaturen af den indkommende luft. I den kolde sæson bliver luften opvarmet og afkølet om sommeren. Efterhånden som nye bygninger er bygget til at beskytte mod støj udefra og varmetab stramme, er sofistikerede beboelsesejendomme er udstyret med et hastigt stigende antal af ventilation med varmegenvinding. Disse er også kendt som komfortventilation, fordi de. Frisk luft, når vinduerne er lukkede (dvs. beskyttelse mod ekstern støj, støv, pollen, kølerum) til at sprede og luftfugtigheden automatisk (effektiv beskyttelse mod mug i badeværelser og køkkener) Recirkulation ikke betragtes som en form for varmegenvinding. Effektive varmegenvindingssystemer med multifunktionel anvendelse også bruge sommeren til at køle yderligere fordampningskøling af udstødningsgas og dermed selv for køleanlæg.

Varmegenvinding fra spildevand: størstedelen af det varme vand forbrug i hjemmet er der behov for personlig pleje. Når brusebad, finder en strømning af varmt spildevand og faldet i koldt vand til opvarmning af vand i stedet for samtidig. I ét tilfælde line varmeveksler afkølet og spildevandet spildevand opvarmes det indkommende kolde vand. Det opvarmede kolde vand strømmer derefter ind i vandvarmeren og bruger op til 35 % mindre energi at blive opvarmet til 60 ˚ C. Normalt er temperaturen af det blandede spildevand fra boliger er så lav, at det indeholder termisk energi kan anvendes med varmepumper (se spildevand varmegenvinding). Varmevekslere til steder, hvor tilstrækkelig varmt vand akkumuleres (bruser, bad) er stadig forholdsvis ualmindeligt, selv om de er i øjeblikket økonomisk. En interessant udvikling er Bruseafskærmninger, brusekar og nedløbsrør varmeveksler, hvor det kolde vand bliver opvarmet af spildevand. Kendetegnet det kolde vand forvarmes, og kan anvendes direkte, eller tilføres til vandvarmeren. Konklusion: en betydelig reduktion af energiforbruget er nødvendig for varmt vand.

14.000 kW absorptions varmepumpe at anvende industriel spildvarme i en østrigsk fjernvarme varmegenvinding fra industrielle processer: I mange industrielle processer, er høje temperaturer kræves. Under afkøling af produkter, men også den opvarmede omgivende luft eller andre gasser, som er opvarmet under processen kan varme genvindes. Kan denne varme ved lav temperatur niveauer recuperatively (dvs. at begge væsker løbe i separate systemer) i processen, eller bruge det til opvarmning. Desuden kan du konvertere varme til elektricitet. Da spildvarme sædvanligvis ved lave temperaturer, en ændring i elektrisk energi som regel kun muligt ved hjælp af ORC-processen. Brugen af udstødningsgasser fra kedler ("economiser") og kraftværker (kraftvarme) er ikke almindeligt kendt som varmegenvinding.


Schneider Electric – Stort trykkeri nomineret til energipris for varmegenindvinding og energiovervågning
Trykkeriet Stibo Printing Solutions er nomineret til Energiforum Danmarks Energi- og Miljøpris 2017 for sit ambitiøse projekt med at skabe en mere energieffektiv og miljøvenlig produktion

Projektet er skabt i samarbejde med Energinord og Schneider Electric, der er meget stolte af nomineringen.
Produktionen hos Coloerprint, der er en del Stibo Printing Solutions, fokuserer på storvolumen-opgaver til det skandinaviske marked. Nøgleordene i produktionen er effektivitet, fleksibilitet, kvalitet og sikkerhed. Hertil lægges en aktiv indsats i at mindske miljøbelastningen fra produktionen af tryksager.

En af udfordringerne hos Stibo Printing Solutions ift. at indfri deres ambition om miljøhensyn i produktionen var manglende overblik over energiforbrug i driften af deres tekniske installationer. Derfor var effektiv styring og overvågning en nødvendighed.
En oplagt løsning til overblik og styring var en opgradering fra det eksisterende BMS-system Sigma til Schneider Electrics BMS-system StruxureWare.

"Med opgradering til StruxureWare har Stibo Printing Solutions fået et meget større overblik over deres tekniske installationer samt en række nye værktøjer til energistyring. De får direkte besked, hvis der opstår en fejl og kan hurtigt reagere, så energiforbruget ikke stikker af," siger Leonard Flint fra Schneider Electric, som har fulgt det ambitiøse energiprojekt tæt.

Løsning med varmegenvinding

Ud over overblik har man fokuseret på energibesparelser, Stibo Printing Solutions's store trykkerimaskiner bruger nemlig høj varme til tørring af trykfarven på papiret. Derfor har Stibo Printing Solutions og Schneider Electric haft et særligt fokus på varmegenvinding.

Tørreovnene i produktionen kører ved ca. 300 grader og overskudsvarmen blev tidligere ledt direkte ud af bygningen. Nu genanvendes varmen relativt enkelt ved hjælp af en række spjæld i produktionen. Det betyder, at overskudsvarmen anvendes i stedet for klimabelastende gasfyr til tørring af trykfarven.

"Løsningen mindsker ikke alene miljøbelastningen, men giver også en økonomisk besparelse på 100.000 – 150.000 kr. om måneden. En besparelser, der dog er underlagt afgifter," forklarer Poul Mikkelsen, Teknisk Direktør hos Stibo Printing Solutions.

Fremtiden

Schneider Electric's løsning med varmegenvinding og StruxureWare har givet økonomisk overskud samt større overblik af installationer. Det basale er dermed på plads for Stibo Printing Solutions, der har fået yderligere mod på at udvikle og effektivisere produktionen.

Derfor er næste skridt at installere det intelligente BMS-system på flere af Stibo Printing Solutions's bygninger. Overordnet er der i hele koncernen, Stibo Graphic, fokus på at få koblet deres bygninger op på et fælles system for at lette virksomhedens energistyring, skabe overblik og indfri besparelsespotentialet til gavn for økonomi og miljø. Energiprisen bliver uddelt på Energiforum 2017 den 7. marts


DUKA – Træt af duggede ruder og dårligt indeklima?
Så skal du vælge DUKA ONE Pro 50 for at opnå en direkte genvej til ren, frisk og genopvarmet luft i din bolig. Det er nemt at installere og du slipper for et kanalsystem.

DUKA ONE Pro 50 er et 1-rums varmegenvindingsaggregat med en varmegenvindingsgrad op til 97%. Den består af en murgennemføring med keramisk veksler, udvendig stormskærm, indvendig lav-energi tovejs-ventilator samt en fjernbetjening. Da den kører skiftevis i indblæsnings- og udsugnings funktion, så kan varmen fra boligen overføres under udsugnings funktionen til den keramiske veksler. Når ventilatoren vender. Altså genbruges varmen ved, at udeluften forvarmes, mens den passerer veksleren. Nem betjening gør, at du nemt kan tilpasse DUKA ONE Pro 50 efter dine behov.


Panasonic – Varmegenindvinding og luftrensning i ét
Panasonic lancerer et nyt varmegenindvindingssystem til kommercielle klimaløsninger.

Enheden har en indbygget DX Coil, som genanvender op til 77 procent af varmen fra den luft, der er på vej ud af klimaanlægget. Bioxigen® luftrensesystemet forbedrer også luftkvaliteten.

Varmegenindvindingssystemet kan være med til at reducere belastningen på klimaløsninger, der er installeret i kommercielle bygninger som fx hoteller, kontorbygninger og restauranter. Ved at opfange overskudsvarmen, kan ejerne af bygningen opnå en bedre energieffektivitet, og det bliver billigere for dem at opretholde en komfortabel rumtemperatur.

"Den nye enhed med DX Coil udnytter al den naturlige varme, hvilket letter belastningen på klimasystemet, og gør det mere energieffektivt. De vaskbare G4-filtre og luftrensesystemet er unikke salgsargumenter, som leverer renere og sundere luft til bygningen," siger Tomas Bærholm, landechef for Panasonic Heating & Cooling Danmark.

Når luften udenfor har den rigtige temperatur, kan klimasystemet koble varmegenindvindingen fra, og den friske luft bliver da trukket direkte ind i bygningen. Bioxigen luftrensesystemet arbejder kontinuerligt og renser luften for bakterier og anden luftforurening.

Enheden leveres komplet med DX Coil (R410A-gas), magnetventil, freon-filter, temperatursensorer på væske- og gasrørene samt NTC-sensor på luftmængden ind og ud. Den indbyggede elektriske boks er udstyret med et kredskort (PCB), som kontrollerer den interne viftehastighed og kommunikationen mellem udendørs- og indendørsenheden.


InVentilate – Stort uudnyttet potentiale i ventilationsudskiftninger hos SMV’er
Udskifter man ældre ventilationsanlæg til ventilationssystemer med varmegenvinding, reducerer man ikke kun sine driftsomkostninger betragteligt.

Takket være energitilskuddet mindskes også anlægsudgifterne markant. "Rigtigt mange små og mellemstore virksomheder har et kæmpe potentiale, som bare venter på at blive realiseret," vurderer energiauktion.dk, der formidler energibesparelsesprojekter.

Ældre ventilationsanlæg udgør nogle af de største energislugere i bygningsmassen, og opgradering af ventilationsløsningerne til moderne systemer med varmegenvinding er derfor blevet gængs praksis i forbindelse med bl.a. energirenoveringer og opførelse af nye tilbygninger.

Alligevel vurderer onlinemarkedspladsen energiauktion.dk, der formidler boligejeres og virksomheders energibesparelsesprojekter til forsyningsselskaberne med henblik på opnåelse af energitilskud, at netop ventilationsudskiftninger stadig rummer et stort uudnyttet potentiale.

Spar 85 pct. af strømmen…
- Udskiftning af ventilation sker stadig i altovervejende grad i tillæg til andre forbedringer, selv om besparelsesperspektiverne i en ventilationsudskiftning i sig selv er meget omfattende. Rigtigt mange især små og mellemstore virksomheder har nogle muligheder liggende her, som bare venter på at blive udnyttet, lyder det fra commercial director Kenneth Lykkedal Larsen Wang fra energiauktion.dk.

Årsagen til det store besparelsespotentiale er først og fremmest, at ventilationssystemer med varmegenvinding reducerer de daglige driftsomkostninger betragteligt. Eksempelvis bruger mikroventilationssystemet MicroVent fra InVentilate, der i 2012 vandt Ingeniørernes Produktpris, 85 pct. mindre strøm end et traditionelt kanalbaseret ventilationsanlæg takket være sit rørløse design. Her samarbejder minimum to ventilationsenheder om at udskifte lokaleluften direkte gennem ydervæggen.

…og få energitilskud oveni

Derudover spiller muligheden for energitilskud en vigtig rolle i at gøre investeringen i udskiftning af ventilationen økonomisk attraktiv. Forsyningsselskaberne yder således tilskud på 40-50 øre pr. sparet kWh i forbindelse med energibesparelsesprojekter, og det kontante tilskud kan f.eks. ses som en reduktion af anlægsudgifterne.
- Især to faktorer spiller ind i forhold til at optimere størrelsen af tilskuddet. For det første skal projektet være veldokumenteret med beregninger af de forventede energibesparelser fra enten en rådgivende ingeniør eller energikonsulent. Og for det andet er projektets omfang vigtigt. Jo større projektet og energibesparelsen er, jo bedre, forklarer Kenneth Lykkedal Larsen Wang.  

Han understreger desuden, at når man vil opnå energitilskud til sit energibesparelsesprojekt, skal der først ansøges om tilskud hos et forsyningsselskab, og ansøgningen skal være godkendt, før selve arbejdet påbegyndes, og materialer m.m. indkøbes. Ellers mister man muligheden for at opnå tilskud.


Diskret mikroventilation skaber flotte rammer om undervisningen
Undervisningslokaler skal ventileres med varmegenvinding, lyder kravet i BR10. Dét kan imidlertid give rådgiverne grå hår i hovedet, for ofte bliver mekaniske ventilationsanlæg klodsede i kraft af omfattende rørsystemer. Men til Brenderup Højskoles musiklokale valgte rådgiveren det rørløse MicroVent-anlæg fra InVentilate, og det har vist sig at være en overlegen løsning vurderet ikke mindst på æstetikken.

Brenderup Højskole på Fyn udvidede i foråret 2013 faciliteterne med et nyt musikhus i højskolens have med musiklokale og lydstudie til de studerende. Som undervisningslokale skulle musiklokalet ventileres med varmegenvinding ifølge BR10-krav, og med glasfacade fra gulv til loft var det samtidig nødvendigt med en ventilationsløsning, som diskret kunne indbygges uden at skæmme lokalet. Derfor valgte rådgiveren det rørløse mikroventilationsanlæg MicroVent fra Ikast-virksomheden InVentilate.
Udfordringer med rørsystemer
- Kravet om varmegenvinding betød, at vi ikke kunne benytte os af naturlig ventilation i rummet. Derfor måtte vi installere et mekanisk anlæg. Imidlertid kan mekaniske anlæg hurtigt blive meget omfattende i kraft af lange rørsystemer og bøjninger, som kræver stor blæserkapacitet, forklarer rådgivende ingeniør Hans Astrup Nielsen, som var Brenderup Højskoles rådgiver på byggesagen.
- Der er bl.a. risiko for, at der opstår lydspredningsproblemer og problemer i forhold til brandspredning. Derudover siger erfaringen, at de store rørsystemer kan forårsage udfordringer med isolering og kondensvand, når rørene f.eks. føres gennem kolde tagrum, fortsætter han.  
Et genialt og enkelt system
Hans Astrup Nielsen påpeger, at MicroVent-anlægget, netop fordi det er rørløst, giver en række fordele i forhold til de rørbaserede ventilationssystemer: Ikke alene er MicroVent væsentligt lettere at få passet ind i rummet og montere, men det giver også et lavere energiforbrug.  
- MicroVent-anlægget er genialt, fordi det fungerer uden de store rørsystemer. De små enheder indbygges i ydervæggen og arbejder sammen parvis om at sikre tilstrækkelig luftudskiftning og varmegenvinding. Enhederne kan placeres umiddelbart over et vinduesparti, og derefter indstilles de nemt til at udskifte lokaleluften med frisk luft direkte udefra efter behov. Dét at systemet på alle måder er så enkelt at arbejde med, er meget tiltalende, understreger han.   
Meget positive erfaringer
Ventilationssystemet i Brenderup Højskoles musiklokale består af 8 par MicroVent-enheder, som er placeret umiddelbart under loftet over de 8 vinduer, som inddeler musiklokalets glasfacade. De er udstyret med et intelligent styringssystem, som f.eks. kan indstilles til at regulere lokalets CO2-niveau efter antallet af mennesker, som bruger det.
- Vores erfaringer med MicroVent har været så positive, at vi efterfølgende har anvendt denne løsning i andre byggeprojekter, bl.a. i et større undervisningsbyggeri, hvor MicroVent efter planen skal ventilere billedkunstlokalet. Det skyldes først og fremmest, at systemet både giver en nem og diskret indbygning, men også at det bruger betydeligt mindre strøm, slutter Hans Astrup Nielsen. 
MicroVent blev i 2012 tildelt Ingeniørernes Produktpris for sit innovative energibesparende design, der betyder, at anlægget giver driftsbesparelser på 85 pct. i forhold til kanalbaserede ventilationsanlæg.  
For yderligere information, kontakt:
Morten Lundehøj | direktør og arkitekt, InVentilate ApS |
+ Tlf. 45 60 13 98 37 | E-mail: ml@inventilate.com