Ventilation

Inden for ventilationsteknikken, blandt andet de fem vigtigste ventilationsprincipper for både lav- og højloftede lokaler, beskrivelser af flere relevante anlægstyper, herunder lodrette og vandrette lufttæpper, evaporativ køling samt kølelofter, beskrivelser af udsugningssystemer fra den lettere industri, så som sugehoveder, sugehove, sugebokse, og sugetunneler - Ventilationsanlæg – beregningsprogram - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om ventilation:


2K Klima- og Køle Distributøren

Odensevej 128
4700 Næstved
Tlf. 28 88 66 74
E-mail: jens@2k.dk

www.2k.dk

Kompetencer: Vandkølingsanlæg, køleanlæg, varmepumper, fancoil & fancoils, chillere, Downflow & Upflow & Inrow & bagdørskøle & EDB fancoil, affugtere, lufttæpperKølebaffel & kølebafler, Tørkølere (frikølere), Kondensatorer (Luft- & Vandkølede), On-Rak (EDB Køling), Luftkølere (Køle- & Frostrum), Ventilationscentraler (AHU), Rooftop, Pladevarmevekslere (Loddede og pakninger), varmevekslere, Kølekompressorer, SABIANA fancoils, Kalorifere

Læs mere om 2K Klima- og Køle Distributøren


3D Ventilationsservice


K Bordings Vej 2
8723 Løsning
Tlf.: 23 64 40 62
Email: info@3d-vent.dk

www.3d-vent.dk

Kompetencer: Ventilationsservice, ventilationssystemer, fejlfinding, serviceaftale, renovering

Læs mere om 3D Ventilationsservice


Aabo Akustik & Handel ApS

Ejbytoften 5
2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 03 77
E-mail: fba@aaboakustik.dk

www.aaboakustik.dk

Kompetencer: Skærmvægge, Brandvægge, Skillevægge, Støjisolering, Lyddæmpning, Ventilation, Renrum, Ventilationskanaler, Taghætter, Ventilationsanlæg, Ventilatorer, Indeklima, Brandventilation, Industrikontorer, Støjdæmpning

Læs mere om Aabo Akustik & Handel ApS


Air-Flow Ventilation A/S

Nybrovej 65
2820 Gentofte
Tlf.: 45 88 16 88
E-mail: info@air-flow.dk

www.air-flow.dk

Kompetencer: Ventilatorer, indeklima, affugtere, befugtere, bordventilatorer, emfang, gulvventilatorer, kanalventilatorer, klimaanlæg, loftventilatorer, murventilatorer, regulatorer, svanehalse, tagventilatorer, vægventilatorer, varmegenvinding, ventilations fittings, vinduesventilatorer, Air-flow

Læs mere om Air-Flow Ventilation A/S


Airmaster A/S

Industrivej 59
DK - 9600 Aars
Tlf. +45 98 62 48 22
E-mail: service@airmaster.dk

www.airmaster.dk

Kompetencer: indeklima, decentral ventilation, skoleventilation

Læs mere om Airmaster A/S


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


BUCCMA ENERGY ApS

Hørsøvej 3A
8830 Tjele
Tlf.: 87 50 01 10
E-mail: info@buccmaenergy.com

www.buccmaenergy.com

Kompetencer: Ventilation, Kaloriferer, Lufttæpper, Solcelleanlæg, Brandspjæld, Decentral ventilation, Solenergi, Varmeflader, Ventilationsaggregater, Ventilationsanlæg, Ventilationskanaler

Læs mere om BUCCMA ENERGY ApS


Beck A/S

Naverland 10
2600 Glostrup
Tlf.: 43 71 86 68
E-mail: info@beck.as

www.beck.as

Kompetencer: Kølerør, Sprinklerrør, Rørsystemer, Skinnesystemer, Lyddæmpningssystemer, Befæstigelse, Sprinklere, Sprinkleranlæg, Ventilation, Kompensatorer

Læs mere om Beck A/S


Co & LT Aps

Østervangsvej 24
6715 Esbjerg N
Telf: 48 70 22 80
E-mail: info@colt.dk

www.coltinfo.dk

kompetencer: brandventilation, naturlig ventilation, solafskærmning, lamelafskærmning, mekanisk brandventilation, røgventilation, luftsluser, OTV-anlæg, Mekanisk brandventilation, Termisk brandventilation, Overtryksventilation, Røgudluftning, Brandgardin, Røggardin, Varme luftsluser, DBI godkendt installatør for mekanisk brandventilation og OTV

Læs mere om Co & LT Aps


Elektror airsystems ApS

Industrivænget 7
3320 Skævinge
Tlf.: 44 22 63 00
E-mail: brian.christensen@elektror.dk

www.elektror.dk

Kompetencer: Ventilatorer, Centrifugal ventilatorer, Axial ventilatorer, Rustfrie/syrefaste ventilatorer, Atex ventilatorer, Sidekanalsblæsere, Tagventilatorer, Transportventilatorer, Kundespecifikke løsninger, Lyddæmpning, Luftknive, Tilbehør

Læs mere om Elektror airsystems ApS


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


Gewa Control ApS

Merlegårdsvej 19
2635 Ishøj Landsby
Tlf. 39 56 29 00
E-mail: kim@gewa-control.dk

www.gewa-control.dk

Kompetencer: Automatik til ventilation, automatik til varme, styring og regulering, ventilation, varme, CTS-anlæg, kontrolanordninger, pneumatik

Læs mere om Gewa Control ApS


Greenklima Aps

Ølsemagle Kirkevej 68
4623 Lille Skensved
Telf.: 81 73 01 99
E-mail: jk@greenklima.dk

www.greenklima.dk

Kompetencer: ventilations entreprenør, Ventilations ingeniør, ventilation, ventilationsanlæg, varmegenvinding, boligventilation, villaventilation, decentral ventilation, naturlig ventilation, køleunits, ventilationsaggregater, ventilations service, filterskift, proces ventilation, punktsug, skoleventilation, CTS anlæg, Nilan, Genvex, kølegenvinding, balanceret ventilation

Læs mere om Greenklima Aps


Hotpaper

hotpaper

Agerhatten 9
5220 Odense Sø
Telf: 70 277 699
E-mail: info@hotpaper.dk

www.hotpaper.dk

Kompetencer: Indeklima, hulmursisolering,  loftisolering,  papirisolering, efterisolering, efterisolering hulmur, ventilation

Læs mere om Hotpaper


JRV A/S

Nimbusvej 10
2670 Greve
Tlf: +45 43 95 09 50
E-mail: sales@jrv.dk

www.jrv.dk

Kompetencer: Ventilationsanlæg, sugearme, punktudsugning, udsugning, Smedearbejde, Kemikaliebestandige ventilatorer, Flexoduct Medical, Flexoduct International, Store anboringer, Køleanlæg for datamater, IT-klimaanlæg, Renrumsinventar, Flowvagter til stinkskabe, Stål, Tilbehør til stinkskabe, Kontrolanordning til stinkskabe, Stålrørsvarmeflader, Stinkskabsstyringer, Dampvarmeflader, Renrumsinstallation, Udsugningsventilatorer, EDB-køleunits, Kildefiltre, Punktventilationsalarmer, Punktventilation, Flexoduct, Laboratorieventilationsanlæg, Filterhuse, Centrifugalventilatorer, Luftkonditioneringsanlæg, Hospitalstilbehør, Flow, Renrumsgruppen®, Safe-X-Change®, FLEXODUCT

Læs mere om JRV A/S


LS Control A/S

ls control

Industrivej 12, Gelsted
4160 Herlufmagle
Telefon: (+45) 5550 5550
E-mail: lsc@lscontrol.dk

www.lscontrol.dk

Kompetencer: Styring og regulering, Affugtning, Aktive komponenter, Anden software, Automatiseret, Automatisering, El - og elforsynings produkter, El- og styretavler, Elektronik, Elektronik måling, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elektroniske styringer, Embedded software, Energibesparelser, Flowsensorer, Forbrugsvarer - teknik, Frekvensomformere, Frekvensomformere mv., Fugtstyring, HMI (Human Machine Interface), Industriel IT, software mv., Instrumentering, Invertere, ladere, omformere, strømforsyninger mv., Kompetencer, Konstruktion og udvikling, Kvalitetsstyring og test, Køle og klimaanlæg, Måleudstyr, Manuel, Maskiner, Medico industri, Passive komponenter, Printplader, Processtyringsanlæg og software, Produkter, Produktudvikling, Programmering, Prototyper, Punktudsugning, Rådgivere, Radiostyrede løsninger, Rumudsugning, Sensorer og måleudstyr, Software, Softwareprogrammer, Sourcing, Special industrier, Styringer, Styringer mv., Svejserøgsudsugning, Temperaturmålere, termometer, Test og kontroludstyr, Transformere mv., Trykmåling, Udsugning, Underleverandør, Ventilation, udsugning, kompressoranlæg mv., Ventilationsudstyr

Læs mere om LS Control A/S


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


Moldow A/S

Jørgen Hansens Vej 1
6670 Holsted
Tlf.: +45 75 39 26 44
E-mail: mail@moldow.com

www.moldow.com

Kompetencer: FilteranlægMaleanlægSpånsugningsanlæg, UdsugningVådmaling 

Læs mere om Moldow A/S


NB VENTILATION A/S

nb-ventilation

Svanningevej 2
9220 Aalborg Ø
Telf.: 98 31 52 44
E-mail: nb@nb-ventilation.dk

www.nbventilation.dk

Kompetencer: Ventilationsaggregater, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation

Læs mere om NB VENTILATION A/S


Nederman Danmark A/S

Ryttermarken 3
3520 Farum
Tlf.: 70200302
E-mail: gert.schytt@nederman.dk

www.nederman.com

Kompetencer: Centralstøvsuger, Energispareventilator, Industristøvsuger, Industriventilation. Kanalsystemer, Laboratorieventilation, Punktsug, Punktudsugning, Spjæld - Ventilation, Spånsugningsanlæg, Sugearme, Udsugning, Ventilation, Ventilation installation og vedligeholdelse, Ventilationsanlæg, Ventilatorer

Læs mere om Nederman Danmark A/S


PascAIR Aps
Alt i ventilation
Jacob tlf.: 22 60 68 22
Rasmus tlf.: 22 60 68 23
E-mail: kontakt@pascair.dk

web

Kompetencer: Ventilationsanlæg, Ventilation, Ventilationsmontage, Ventilationsservice, Ventilation installation og vedligehold, Boligventilation, Komfortventilation, Indeklima

Læs mere om PascAIR ApS


Poly-Cap

Vintapperbuen 22
4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 46 40 47 51 / 22 64 55 41
E-mail: Poly-Cap@mail.dk

www.poly-cap.dk

Kompetencer: Teknisk isolering, isolering, isoleringsmaterialer, tyndpladebearbejdning, plasmaskæring, klipning, bukning, sikning, isolering af ventilation

Læs mere om Poly-Cap


ProVentilation A/S

H.J. Holst Vej 20-22
2610 Rødovre
Tlf.: 36 36 09 09
E-mail: info@proventilation.dk

www.proventilation.dk

Kompetencer: Komfortventilation, ventilation, ventilationsmontage, indregulering, service af ventilationsanlæg, ventilationsanlæg, indeklima, styring og regulering, køleanlæg, automatik, skoleklima, luftrenser, energioptimering

Læs mere om ProVentilation A/S


Radon-Stop


Kristinehøj 52
2770 Kastrup
Afdeling Jylland: P. O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N
Tlf.: 30 25 69 33

www.radon-stop.dk

Kompetencer: Radonsug, radonventilation, radonsikring, radonmåling, ventilation, indeklima, luftkvalitet og naturlig ventilation

Læs mere om Radon-Stop


Renergi

Stenledsvej 5A
4050  Skibby
Tlf: 43 58 24 24
E-mail:kontakt@renergi.dk

www.renergi.dk

Kompetencer: Pillefyr, Pilleovne, Transport og lagersystemer til træpiller, Varmecentraler, Varmluftkaloriferer, Ventilation, Indeklima

Læs mere om Renergi


Safe-coating

Tværstræde 14a
3600 Frederikssund
Tlf.: 22 11 75 26
E-mail: info@safe-coating.dk

www.safe-coating.dk

Kompetencer: Vores ventilations Coating er Brandgodkendt og testet for Ph 3-12 testet, robotter til rensning af ventilation, tv-inspektion af ventilation. Alle vores test er udført af Teknologisk Institut og Dansk Brandteknisk institut.

Læs mere om Safe-coating


SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30B
3230 Græsted
Tlf.: 48 39 88 88
E-mail: info@san-as.com

www.san-as.com

Kompetencer: El-varme, el varme, elvarme, Elektriske Heatere, Varmelegemer, Varmepatroner, Værktøjsvarmepatroner, Varmeblæsere, Gennemstrømsvarmere, Belastningsmodstande, Varmekabler, Varmemåtter og -tæpper, Antikondensvarmere, Belysning, Ventilation, Termostater og Styring, Koblingsbokse, Ex Applikationer, Jernbanesystemer, Industriovne, Kirkeovne, Radiatorer, Håndklædetørrere

Læs mere om San Electro Heat A/S


Stego Norden AB

Förretagsallén 4
184 23 ÅKERSBERGA, Sverige
Tlf.: +46 8 545 86 160
E-mail : sales@stegonorden.se

www.stego-norden.se

Kompetencer: Kapslinger, Varmelegemer, Varmeblæsere, Ex Varmelegemer, Skabsventilaton, 19” Ventilationsmoduler, Termostater, Ex Termostater, Hygrostater, Skabsbelysning, Trykudligning

Læs mere om Stego Norden AB


Toico Ventilation A/S

Toico

Stæremosen 55
3250 Gilleleje
Tlf. +45 3262 2001
E-mail: kontakt@toico.dk

www.toico.dk

kompetencer: ventilatorer, sugearme, arbejdskabine med sug, hvirvelsug, ristsug, slibemaskine med udsugningskåber, styring og regulering, ventilationsfiltre, spjæld, trykluftkompressorer, stinkskabe, renrumsarmaturer, laboratorieventilation

Læs mere om Toico Ventilation A/S


Troldtekt A/S

Sletvej 2A
8310 Tranbjerg J
Tlf.: Telefon 8747 8100
E-mail: info@troldtekt.dk

www.troldtekt.dk

Kompetencer: Akustik, Akustikløsninger, Indeklima, Ventilation, Akustiklofter, Lofter & loftsystemer, Bæredygtigt byggeri, Støjbekæmpelse

Læs mere om Troldtekt A/S


VITO Montage ApS

​Trekronervej 15,
​8800 Viborg​
​Tlf.: 26 14 91 48 - 30 72 49 92
E-mail: kontakt@vitomontage.dk

www.vitomontage.dk

Kompetencer: Ventilation, ventilatorer, varmepumper, installering og service, indeklima, ventilationsanlæg, stålkonstruktioner

Læs mere om VITO Montage ApS


Venti AS

Banevænget 3
8362 Hørning
Tlf.: 86 92 22 66
E-mail: info@venti.dk

www.venti.dk

Kompetencer:

Projekttilpassede løsninger og produkter til forbedring af indeklima

Ventilationskanaler og tilbehør, spjæld, lyddæmpere, taghætter og gennemføringer, montagebøjler og tilbehør

Komfortventilation, Industriventilation, aggregater, armaturer, brandsikring, luft-vand systemer, regulering og tilbehør, lufttæpper, storkøkkenemhætter, ventilatorer

Boligventilation, boligemhætter og kontrolventiler

Brandskabe, slangevinde

Læs mere om Venti AS


Ventilationsvinduet

Horn Group ApS
Fuglehavevej 23
2750 Ballerup
Tlf.: 81 81 81 10
E-mail: info@ventilationsvinduet.dk

www.ventilationsvinduet.dk

Kompetencer: Vinduer, ventilationsvinduer, indeklima, luftudskiftning, naturlig og hybrid ventilation

Læs mere om Ventilationsvinduet


Mere viden om ventilation:

Valg af ventilationssystem, herunder ventilationsprincip samt indblæsnings og udsugningssystem, er en meget vigtig faktor for at opnå et tilfredstillende indeklima såvel termisk som atmosfærisk i bygninger. Det kan derfor ofte være en hjælp at have nogle retningslinier for at sikre personer og arbejdsprocesser acceptable indeklimaforhold. Sådanne retningslinier kan eksempelvis opdeles i følgende hovedpunkter: zoneinddeling af lokale, kravspecifikation, valg af ventilationsprincip, valg af indblæsningssystem og valg af udsugningssystem


Ventilationsanlæg i størrelse XL til Danish Crown
- øget energieffektivitet, nemmere vedligehold og central adgang til alle funktioner

Der skal et ventilationsanlæg i størrelse XL til at styre temperatur og luftudskiftning i den 200 m lange slagtegang på Danish Crowns svineslagteri i Blans. Industri Automatik leverer automation og styring til det nye system, der giver lavere energiforbrug, højere kølekapacitet, maksimal oppetid og nemmere servicering.

Under den lange, varme sommer i 2018 truede slagteriets over 10 år gamle ventilationssystem med at bukke under.

For at undgå problemer med at opretholde en rumtemperatur på ca. 18 grader, samt behov for større luftudskiftning, besluttede Danish Crown at udskifte de i alt fem ventilationsanlæg, der styrer indeklimaet på slagtegangen. Samtidig ønskede man at få mulighed for at overvåge og styre de fem anlæg centralt fra én enhed.

120.000 m³ luft i timen

Anlæggene dækker en ca. 200 m lang produktionslinje, der starter ved staldområdet, hvor grisene ankommer. Derfra sendes dyrene igennem den sorte slagtegang med svieovne, skoldning og skylning, og videre til den rene slagtegang. Her udtages bl.a. indvolde, grisekroppene nedkøles og de sendes videre til opskæring.

Industri-Automatik fik sammen med virksomheden Elektriker Løsningen ansvaret for ”hjernen” (tavler, installation, software, scada-system) i det topmoderne anlæg, der har kapacitet til at flytte 120.000 kubikmeter luft i timen fordelt på hhv. sort og ren slagtegang.

I det gamle anlæg var styringerne opbygget af et styresystem, som var svært at tilgå og som gjorde service og vedligehold unødig besværligt for slagteriets tekniske personale. I det nye anlæg har Industri-Automatik lagt alt op på en ny platform bestående af Siemens PLC-systemer og Profinet-kommunikation.

Én central processor-enhed håndterer nu styringen af alle fem anlæg under ét. Dermed kan de ansvarlige for den daglige drift tilgå hele ventilationssystemet fra én skærm og dermed altid være 100 procent opdateret på, hvordan de 5 anlæg drifter.

Stort system

Man får indtryk af ventilationsanlæggets størrelse, når man tager et kig på det udstyr, der er placeret på slagteriets tag. Her står fem bokse, hver især cirka på størrelse med en industricontainer. Boksene er opdelt i sektioner, der rummer ventilatorer, køling, filtre, temperaturfølere, spjæld, luftmængdemålere og tavlerum.

Nogle af boksene trækker luft ind, renser og køler den og sender den ned i slagtegangen. Andre trækker luft ud af bygningen. Luften renses inden den blæses ud i det fri og varmen fra den overføres til indblæsningsluften. De ventilationsrør, der går til og fra boksene, er så store, at man næsten kan stå oprejst i dem.

Masser af målere

Det store system reguleres af temperatur-, fugtigheds- og flowmålere, placeret både i og udenfor bygningen. Sensorerne sender data til hovedtavlen, der sidder i den såkaldte ingeniør-gang, hvorfra al teknikken i slagteriet styres (se foto til venstre).

Data samles og præsenteres i Industri-Automatiks scada-system, der giver det tekniske personale mulighed for komplet procesovervågning, både på overordnet niveau og ned i detaljen.

Fordele

Industri-Automatiks automations-løsning giver Danish Crown en række fordele:

Anlæggets energieffektivitet er øget betydeligt. Ventilations-systemet er koblet op på et energimålesystem fra Kamstrup, og man kan løbende se det aktuelle energiforbrug, både i hvert af de fem anlæg og i det samlede system.

Anlægget har nu en kapacitet, der sikrer korrekt temperatur på slagtegangen, uanset vejrforholdene udenfor bygningen.

Drift og vedligehold er blevet nemmere og mindre tidskrævende. For eksempel anvender anlægget styringskomponenter, der kan udskiftes med dags varsel, hvis der skulle opstå en defekt. Dermed sikres maksimal oppetid – en vigtig faktor, set i lyset af hvad det koster at lukke en slagtegang på grund af tekniske problemer.

Personalet har nu adgang til samtlige systemer fra én enkelt skærm. Herfra kan de følge og trimme systemerne, så de altid fungerer optimalt.

Thomas Busk Rohde, projektleder Danish Crown:

- Vi har fået renoveret og opgraderet vores anlæg og med den nye styring og automatik er vi blevet bedre til at styre luftkonditioneringen på slagtegangen. Industri-Automatik fik ansvaret for automatik-delen inklusive el-entreprisen og de har været gode til at arbejde selvstændigt og til at samarbejde med de andre leverandører, der har været involveret. - Vi er meget tilfredse med det Industri-Automatik har leveret. De har givet os god sparring og været gode til at pege på områder, der måske ikke var afklaret tilstrækkeligt i projektoplægget. Her foreslog de nogle ændringer, som samlet set gav en bedre løsning end den vi havde skitseret.


Lindab – Frisk luft til fremtidens talenter
Dansk Talentakademi er stedet, hvor fremtidens talenter inden for blandt andet musik, teater og dans slår deres folder. Med en Pascal-løsning fra Lindab er indeklimaet i bygningens mange multirum sikret

I kontorer, skoler og institutioner med stort udsving i antallet af brugere i løbet af dagen kan det være en udfordring at sikre en tilstrækkelig tilstrømning af frisk luft. Løsningen på udfordringen hedder behovsstyret ventilation, og sådan en løsning har Mogensen VVS Comfort netop installeret hos Dansk Talentakademi.

”Et byggeri som Dansk Talentakademi, hvor elever og lærere kommer og går dagen lang, kræver en gennemtænkt og fleksibel ventilationsløsning. Sammen med Lindab fik vi udarbejdet en særlig løsning med Pascal-systemet, der både tager højde for den fleksible brug af bygningen og bygherrens fremtidige planer om centralisering af overvågning,” siger projektleder Lars Saaugaard Olesen fra Mogensen VVS Comfort, som har ledet ventilationsentreprisedelen omkring akademiets nye system.

Et rum til hvert behov

Dansk Talentakademi har seks kunstneriske retninger, hvor eleverne kan udfolde deres talenter og blive forberedt til optagelsesprøver på længerevarende kunstneriske uddannelser. 

Rummene skal derfor bruges til så vidt forskellige aktiviteter som billedkunst, design, dans, skriveøvelser, teater og musik. I alt er der over ti forskellige zoner med studierum, multirum, administration, værksted og fællesrum, og rummenes forskellige funktioner stiller store krav til indeklimaet.

”Projektet hos Dansk Talentakademi var en ekstraordinær løsning, hvor vi måtte tænkte kreativt. Lindab var en af de eneste udbydere med et system, der gjorde det muligt at centralisere styringen af ventilationen uden at gå på kompromis med kvaliteten. Samtidig er systemet både simpelt og let at styre. Pascal-løsningen matchede både bygherrens ønsker om brugervenlighed, arkitektens ønsker om æstetik og ingeniørens ønsker om funktionalitet,” fortæller ingeniør Piotr Podhajny fra Midtconsult.

Pascal-systemet regulerer ventilationen ved variabel belastning og består styringsmæssigt af en central Regula Master enhed, som er forbundet med Regula Combi rumregulatorer i hver zone ved hjælp af en busopkobling.

Fremtidssikret løsning i dag

Med mere end 30 år i branchen har Lindab et stort indblik i de faktorer, der skaber værdi for kunden i både etablering og drift.

”Drift er enormt vigtigt med ventilationsløsninger, der kører døgnet rundt år efter år. Derfor kører vores Pascal-system daglige, automatiske tests, som sikrer, at alle dele i systemet yder optimalt. Hvis et spjæld eller andre dele ikke kører optimalt, aktiveres alarmfunktionen, og en servicetekniker kan blive tilkaldt,” fortæller produktchef Niels Mulvad fra Lindab.

Det er dog ikke kun i forhold til systemets daglige tests, at Pascal-løsningen til Dansk Talentakademi er fremtidssikret.

”På længere sigt er det planen, at Dansk Talentakademis system skal kobles sammen med ventilationssystemet i Musikteatret i Holstebro, så begge systemer kan styres fra ét sted. På den måde er løsningen både udarbejdet efter brugernes behov i dag og i fremtiden,” siger Niels Mulvad.


Neotherm – Genvej til bedre indeklima på plejehjem
Medarbejdere og beboere på plejehjemmet Ulvsund Centret på Møn har i årevis lidt under et dårligt indeklima med for lav luftfugtighed

Nu løses problemet med behovsstyret ventilation fra Neotherm.

En lille ventil i loftet åbner og lukker for ventilationen efter behov. Enkelt, hurtigt, billigt og effektivt: Det viser et gennemført pilotprojekt på et plejehjem i Skævinge, og nu er installationen af de små ventiler fra Neotherm godt i gang i Ulvsund Centrets 50 lejligheder.

Luftfugtigheden på plejehjemmet er blevet målt helt ned til 20 %, hvilket er langt under det anbefalede, og det giver gener for personale og beboere med hovedpine, tørre slimhinder, røde rindende øjne og statisk elektricitet.
”Vi er over 100 medarbejdere, og mange af os har helbredsmæssige problemer med den tørre luft”, fortæller Susanne Winther, der er leder på Ulvsund Centret.
”Vi har prøvet at lufte mere ud og at have flere planter, men det har ikke hjulpet. Vi har også skruet lidt ned for varmen for at få luftfugtigheden op, men vores beboere sidder meget stille, og de skal ikke sidde og fryse, så vi bliver nødt til at have en temperatur på ca. 24 grader.”

Ildebrand banede vejen
Ledelse og medarbejdere på Ulvsund Centret har kæmpet for et bedre arbejdsmiljø i en årrække, men der skulle en ildebrand til, før der skete noget.

Det var i december 2014, og undersøgelserne efter branden viste, at der bliver ventileret alt for voldsomt, luften bliver simpelthen suget ud af bygningen, hvilket giver problemer med indeklimaet – og også en enorm varmeregning.

Nu da Susanne Winther havde en forklaring på det dårlige indeklima, fik hun et møde i stand med Vordingborg Boligselskab, der står for plejeboligerne. Boligselskabet kontaktede Smock Ventilation, og her kunne projektchef Claus Pedersen tilbyde en enkel og rentabel løsning på problemet.
”Vi havde lige afsluttet et projekt med installation af Neotherm’s ventiler på Plejecentret Bauneparken i Skævinge med et rigtig godt resultat, så den lå lige til højrebenet”, siger Claus Pedersen, der ikke er i tvivl om, at behovsstyret ventilation også er den rigtige løsning på Møn.
”Luftskiftet er alt for højt, det skal ned under en tredjedel, og det kommer det også”, forsikrer Claus Pedersen.
Der sættes to ventiler op i hver lejlighed – en i badeværelset og en i køkkenet. De regulerer ventilationen automatisk efter behov og har tillige en ekstrafunktion, en knap som personalet kan trykke på f.eks. ved lugtgener på toilettet. Med et tryk på knappen bliver der ventileret i en halv time.

Stor energibesparelse
Årsagen til den overdimensionerede ventilation af plejelejlighederne skal findes i det bygningsreglement, der var gældende i 1999, da plejehjemmet blev opført. Lejlighederne er 44 m2 med bad og et lille tekøkken, og det blev i reglerne kategoriseret som en ”normallejlighed” til 3 ½ person med bad og køkken.

Men virkeligheden er, at der i hver lejlighed kun bor en enkelt person, der tilmed er meget stillesiddende, og køkkenet bliver aldrig brugt. Der foregår altså ikke ret mange aktiviteter i lejligheden, som øger luftfugtigheden, men alligevel kører ventilationen på fuldt blus.

I mellemtiden er bygningsreglementet blevet lempet, så det nu er en mulighed at installere behovsstyret ventilation i lejlighederne, hvilket baner vejen både for et bedre indeklima og en lavere varmeregning.
Neotherm har i samarbejde med SEAS-NVE og Energisolution fået udarbejdet nogen værktøjer til beregning af energibesparelser, og forventningen på Møn er en besparelse pr. lejlighed på 1.957 kWh/år.
”Den samlede energibesparelse er så stor, at investeringen er tjent hjem igen på ca. 3½ år, så vi er stolte og glade”, siger projektleder Anders G. Mortensen fra Neotherm.

Projektet på Ulvsund Centret forventes afsluttet i starten af 2017. Derefter skal der foretages målinger af luftfugtigheden hen over året for at fastslå, om indeklimaproblemet er løst.

Besparelsen i tal:
Samlet investering: ca. 300.000 kr.
Energitilskud: 35.500 kr.
Tilbagebetalingstid: 3,5 år

Luftfugtighed
Luftfugtigheden må hverken være for lav eller for høj.
En luftfugtighed på 45-50 % er normal.
25-30 % er absolut minimum.
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Gener ved for lav luftfugtighed
• Irriterede øjne
• Dårligere præstation
• Træthed
• Irriterede luftveje
• Tør hud og statisk elektricitet


Genvex – Undersøgelse: Voksende efterspørgsel på ventilationssystemer
Behovet for mere ventilation i forbindelse med renoveringer kædet sammen med skrappere ventilationsregler øger efterspørgslen på ventilationssystemer, viser undersøgelse fra Genvex A/S

Efterspørgslen på indeklimaydelser i forbindelse med renoveringer stiger mest markant inden for ventilationssystemer. Den store efterspørgsel skyldes bl.a. et massivt behov for at fjerne fugt, når bygningerne er blevet renoverede.

Det fremgår af en ny undersøgelse foretaget af ventilationsproducenten Genvex blandt 306 rådgivende ingeniører, elinstallatører og forhandlere.

80 procent af respondenterne oplever øget efterspørgsel på ventilationssystemer, mens henholdsvis 32 og 12 procent vurderer, at kunderne i stigende grad efterspørger ‛dokumenteret bæredygtighed‛ og ‛miljøcertificerede samarbejdspartnere‛.

Ventilation fjerner fugt i ‛tætte’ ejendomme
‟Hvert år renoveres omkring 15.000 ejendomme. Det efterlader et massivt behov for ventilation. Uden et ventilationssystem og med ekstra isolering stiger risikoen for fugt og skimmelsvamp og dermed astma og allergier. Af samme grund kræver loven også, at der opsættes et ventilationssystem i alle nybyggerier og større tilbygninger,” siger salgschef hos Genvex A/S, Klaus Kjær som forklaring på tendensen.

Haderslevbaserede Genvex, der siden 1974 bl.a. har produceret ventilationsanlæg, modtager selv i øjeblikket mange nye ordrer på deres ventilationssystemer. Den største efterspørgsel kommer fra renoveringer, men også kravet om ventilation i nye byggerier sætter gang i ordrebogen.

Samme tendenser går igen i undersøgelsen. Henholdsvis 85 og 71 procent svarer, at deres kunder køber ventilationssystemer på grund af ‛Behovet for øget luftkvalitet‘ og ‛Fjernelse af fugt i luften‘, hvilket er de typiske ventilationsudfordringer i forbindelse med renoveringsprojekter. 64 procent peger på, at ventilationskravet i nye byggerier påvirker efterspørgslen.

Stigende kvalitetskrav
‟Boligstandarden forbedres hele tiden, fordi politikerne, erhvervslivet, boligforeningerne og boligejerne stiller stadig større kvalitetskrav. Det gælder også til luftmiljøet, og her bidrager ventilationssystemer på flere områder. For det første reducerer ventilationssystemerne energiforbruget gennem varmegenvinding, hvor vi genbruger varmen fra den luft, der suges ud. F.eks. kan vores ECO 190 og 375-modeller reducere af energiforbruget sammenlignet med naturlig udluftning i boligen. For det andet har moderne ventilationsanlæg stadig bedre filtre som også kan fjerne gener som tobaksrøg og partikler. Det skaber et bedre velvære i hjemmet, på arbejdspladsen eller hvor man nu er,” siger Klaus Kjær


Konsulentsupporten – Opsøgende salg og indkøb af ventilationsanlæg
Ventilations løsninger: Spar penge og kostbar tid ved at lade mig indkøbe ventilations løsninger til din virksomhed

Jeg kan forestå projektering, energioptimering, afklare lovkrav samt indhente tilbud fra nogen af markedets bedst egnede leverandører til dit specifikke behov. Til slut kan jeg hjælpe med at indkøbe den ønskede ventilation/ udsugnings løsning som du har besluttet det skal være, samt efterfølgende at være tovholder på montage/ implementeringen i det omfang du ønsker.

Se mere på www.konsulentsupporten.dk om min baggrund samt hvad jeg ellers kan tilbyde din virksomhed - Kontakt mig gerne uforpligtende, for uddybelse af eventuelle spørgsmål


Haltons nye opfindelse sikrer ultraren luft på hele operationsstuen
Halton lancerer sin nye renluftsteknologi til operationsstuer på hospitaler. Teknologien revolutionerer de traditionelle løsninger på området og hæver hygiejneniveauet ved krævende operationer til hele operationsstuen. Løsningen blev udviklet i samarbejde med det topmoderne Nya Karolinska Solna Hospital, der åbner i Stockholm i 2016.

Halton Vita OR Space bruger en helt ny teknologi der i modsætning til traditionelle løsninger skaber det krævede rene miljø på hele operationsstuen, samtidig med at løsningen er energieffektiv. Det er vigtigt, da både mængden af teknologi og antallet af medarbejdere på operationsstuen er i stadig vækst. Haltons nye løsning giver fleksibilitet og sikkerhed ved placeringen af udstyr og medarbejdere på operationsstuer. Desuden gør teknologien det muligt at tilpasse ventilationen til hver operationsstue, hvilket giver energibesparelser og optimerer arbejdsbetingelserne for operationspersonalet. Halton leverer en totalløsning, der omfatter en enestående valideringsmetode, idet løsningen er afprøvet på stedet ved hjælp af simuleret eller faktisk kirurgi.

"Vi er stolte af at kunne markedsføre en ny slags operationsstueløsning, der fuldt ud vil kunne opfylde fremtidens krav på hospitaler. Som navnet antyder, vil Halton Vita OR Space gøre det muligt for hospitalsmedarbejderne at bruge alt udstyret på hele operationsstuen uden at skulle bekymre sig om begrænsningerne af den rene zone, hvilket er tilfældet ved traditionelle løsninger. Sammenlignet med traditionelle systemer giver denne løsning også andre fordele, såsom energieffektivitet og komfortable arbejdsforhold. Desuden vil dette system opfylde fremtidens krav til hygiejnestandarder i Europa, ," siger Haltons direktør for tilbud og udvikling, Kim Hagström.

Den nye europæiske luftkvalitetsstandard for operationsstuer er for øjeblikket under udarbejdelse. Under udarbejdelsen vil hygiejneniveauerne og renrumskravene til lav- og højrisikooperationer blive kategoriseret. Standarden vil også give mere teknisk råderum til at opnå de krævede resultater.

Halton Vita OR Space-løsningen vil blive indført første gang på det topmoderne Nya Karolinska Solna Hospital i Stockholm. Hospitalet bliver det største hospital i Norden med 40 operationsstuer af forskellige størrelser (60 m2, 90 m2, 120 m2). Halton har udviklet den nye løsning i tæt samarbejde med NKS-hospitalet og entreprenørgruppen Skanska. Deres fælles mål er at udvikle en moderne operationsstue, der kan tilpasses fremtidige behov.

I forbindelse med lanceringen af Halton Vita OR Space-løsningen vil Halton markedsføre en komplet Halton Vita-produktfamilie til de høje kvalitetskrav, der stilles til indeluften på operationsstuer, laboratorier, isolationsområder og hospitalsapoteker.

"Haltons produkttilbud til hospitaler vil være på et meget højt internationalt niveau som et resultat af de nye produkter, der lanceres. Foruden systemer til de mest krævende hospitalsrum kan Halton også tilbyde et bredt udvalg af løsninger til næsten ethvert krav, som et hospital måtte have. Vi er derfor i stand til at assistere hospitaler lige fra udviklingsstadiet til byggefasen og i hele bygningens levetid. Ifølge vores beregninger bliver der hvert år investeret mere end 20 milliarder euro i bygninger inden for sundhedsområdet i Europa, og vi ønsker at blive vores kundes internationale partner," siger Hagström


Systemair lancerer VAV-ventilationsløsninger
VAV - variabel-/behovsstyret ventilation - er både driftsøkonomisk og komfortmæssigt en fornuftig investering. Ofte kan der spares mange penge på el- og eftervarmeforbrug. Ventilationsvirksomheden Systemair i Hasselager syd for Aarhus præsenterer deres bud på effektive VAV-løsninger.

Systemair lancerer VAV-ventilationsløsninger
 
VAV - variabel-/behovsstyret ventilation - er både driftsøkonomisk og komfortmæssigt en fornuftig investering. Ofte kan der spares mange penge på el- og eftervarmeforbrug. 

Ventilationsvirksomheden Systemair i Hasselager syd for Aarhus præsenterer deres bud på effektive VAV-løsninger. De er sammensat i såkaldte systemløsninger, altså færdige løsningsforslag, hvor det på en overskuelig måde skitseres, hvordan alle delkomponenter kan sammensættes - noget som kan give en stor tidsbesparelse i forhold til projektering og udførelse. I forhold til et regulært ventilationssystem med konstant luftmængde, er et VAV-system langt mere energieffektivt, og der kan spares op til 40-45% på el- og eftervarmeforbrug.

Fokus på enkelhed
- En af de ting vi har fokuseret på er, at de færdige VAV systemløsninger skal være 100% komplette løsninger, og enkle at gå til for både rådgivende ingeniør og ventilationsentreprenør. Alle delkomponenter i hver systemløsning er derfor testet til at indgå sammen og det minimerer risikoen for dyre tidskrævende fejl under montage og installation. Aggregaterne til systemerne bliver produceret i Hasselager og mange af de øvrige komponenter produceres på vores egne fabrikker i Europa. Vores grundidé har været at vise hvor enkelt og nemt man kan sammensætte en driftssikker og driftsøkonomisk god VAV-løsning, forklarer Birgit Knudsen, Produkt- og marketingchef hos Systemair.

Unik natkølefunktion
En anden fordel ved Systemairs færdige løsningsforslag er, at der er tænkt hele vejen rundt - også i forhold til natkøling. Systemerne har indbygget funktion for natkøl, og via signal, kan reguleringsspjældene åbnes til forceret luftmængde og dermed give optimal effekt ved natkøl.

- For at det skal være så nemt som muligt at få overblik over mulighederne, har vi lanceret en ny selvstændig hjemmeside vavvent.dk. Her viser vi hvordan opgaverne kan løses og hvad de forskellige valg betyder for driftsøkonomien. Siden indeholder også de vigtigste punkter omkring lovgivning og el-diagrammer for korrekt installation. VAV er ideelt til projekter, hvor der er en stor variation af personbelastningen i de enkelte lokaler, slutter Birgit Knudsen.