Ventiløer

Ventiløer er en samling af ventiler som er monteret i én enkel enhed, hvorved at man kan reducere de elektriske forbindelser, rørføringen samt kompleksiteten. Ventiløer er en samling af ventiler som er monteret i én enkel enhed, hvorved at man kan reducere de elektriske forbindelser, rørføringen samt kompleksiteten. Mange ventiløer kommer med pneumatisk aktivering

Leverandører af og viden om Ventiløer:


Burkert – Nyt ventilø-system AirLINE Field optimeret med IO-Link kommunikation


25.apr 2020


Vores kompakte og modulære ventilø type 8653 AirLINE Field kan takket være beskyttelsesklasse IP 65/67 monteres uden for ventilskabet - helt tæt på procesventilerne.

På denne måde kan trykluftforbruget i processen optimeres, ligesom omkostningerne til lange slangeforbindelser og hygiejniske ventilskabe reduceres.

Ventilø-system type 8653 er netop optimeret, og har nu mulighed for IO-Link kommunikation. Andre kommunikationsmuligheder er via büS med Bürkerts EDIP-System (Efficient Device Integration Platform) eller gateway-modulet ME43 og via gængse bussystemer.

Få mere information


OEM Automatic Klitsø – Kom tættere på verdenmålene med komponenter fra Emerson Asco


30.jan 2020


I mere end 25 år har OEM Automatic klitsø distribueret produkter fra Emerson Asco, som i dag er en af OEM Automatics største leverandører. Vores brede sortiment inkluderer alt fra enkle magnetventiler, avancerede ventil øer til styring og overvågning af væsker og gasser. Produkterne bruges til automatisering, vandrensning, olie & gas, medicin & analyse og eksplosive miljøer.

Hvilke verdensmål søger vi at påvirke positivt?

#6: Rent vand & sanitet 

Ved at levere eksempelvis magnetventiler af høj kvalitet og holdbarhed til vores kunder, er vi med til at sikre borgere i Danmark og udlandet tilgang til rent vand.   

#9: Industri, innovation & infrastruktur

Vi agerer bindeled mellem vores leverandører og kunder, og er derfor dybt involveret i udviklingen af nye produkter, der både skal kunne imødekomme de krav markedet har, men også løse de fremtidige udfordringer.   

#12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vores berettigelse på markedet afhænger af vores evner til at kunne sikre vores kunder måder hvorpå, de kan optimere deres processer. Dette kan f.eks. være gennem bedre udnyttelse af ressourcer, reduktion af driftstop, lavere energiforbrug og længere holdbarhed på komponenterne.  

Mød os på Vandværksmessen fredag d. 31. januar


Ny kompakt AirLINE ventilø fra Burkert


17.nov 2019


Ny kompakt AirLINE ventilø til installation direkte i processen, helt tæt på dine procesventiler, UDEN ventilskab

Nu er den her, vores nye kompakte AirLINE ventilø, der med beskyttelsesgrad IP65/IP67 kan installeres direkte i selve applikationen.

AirLINE Field har også diagnosefunktioner, der kan vælges via LC display, hvor visning kan være i tekst eller symboler.

Nemt montagesystem muliggør installation i forskellige positioner under begrænsede pladsforhold.

Se mere her

 


Burkert – Ventilø type 8647 til Siemens SIMATIC ET 200SP HA


20.jun 2019


Ventiløen type 8647 integreres uden problemer i periferisystemet SIMATIC ET 200SP & SIMATIC ET 200SP HA. Få flere informationer om dine fordele nu!

Den nyudviklede ventilø type 8647 AirLINE SP kan nu - udover i Siemens SIMATIC ET 200SP - også integreres i SIMATIC ET 200SP HA og i Siemens’ processtyringssystem Process Control System 7 (PCS 7).

Ventiløen kan sammen med forskellige Siemens-moduler monteres pladsbesparende i ventilpanelet og styrer op til 64 ventilfunktioner.

Frugtbart samarbejde mellem Siemens og Bürkert 

Siemens og Bürkert har allerede samarbejdet og udnyttet hinandens kompetencer inden for automatiserings- og fluidteknik i en del år - og med stor succes. Ventiløerne type 8650 og 8644 er et resultat af samarbejdet. Ved at kombinere hinandens individuelle styrker blev typen 8647 AirLINE SP udviklet. Det er et innovativt pneumatisk automatiseringssystem, som ikke bare er i overensstemmelse med den aktuelle tekniske udvikling men også giver mange nye fordele.

Du får følgende fordele med ventiløen type 8647 AirLINE SP

Ventiløen er kompatibel med Siemens’ periferisystemer og kan derfor meget nemt idriftsættes. Den forholder sig identisk med Siemens modulerne og er herudover udstyret med en lang række funktioner.

”Gennem tilslutningen af type 8647 står alle PROFINET-funktioner i Siemens SIMATIC ET 200SP HA også til rådighed for ventiløen. Herved opnår kunderne en højere processikkerhed samt øget anlægsdisponibilitet.“ – Tobias Zipf, produktmanager pneumatik

Ved hjælp af integrerede kontraventiler i udluftningskanalerne undgås uønskede ventilkoblinger forårsaget af trykspidser. Herudover er ventiløen forsynet med en Hot-Swap-funktion, som giver mulighed for at skifte ventiler under drift.

Central overvågning af antallet af skift af ventilen giver mulighed for forebyggende vedligeholdelse (”Predictive Maintenance“), hvilket forbedrer anlæggets processikkerhed.

✓ Direkte forbindelse til I/O-systemet ET 200SP HA
✓ Undgåelse af uønskede ventilkoblinger
✓ Hot-Swap funktion giver mulighed for ventilskift under drift
✓ Funktion for forebyggende vedligeholdelse


Bürkert – Ventilø-system til indbygning i ventilskab


23.jan 2019


Forbedret kommunikation og sikkerhed

Ventilø-system AirLINE type 8652 har et pladsbesparende design til indbygning i ventilskabe tæt på procesventilerne. Andre fordele er nye diagnosefunktioner via display eller bus, integrerede kontraventiler og hot-swap funktion samt feltbus og Ethernet-tilslutning.

Fordele

  • Integrerede kontraventiler forebygger uønsket aktivering af ventilerne
  • Visning af antal skift og advarsel ved overskridelse af forudindstillede grænseværdier giver mulighed for præventiv og slid-optimeret vedligeholdelse.
  • Redundant ring topology med Media Redundancy Protocol (MRP) sikrer, at der kan kompenseres for udskiftning ved f.eks. service eller kabelbrud.
  • LCD med alfanumerisk display giver information om driftsstatus
  • Hot swap funktion: ventilskift muligt under drift uden anlægges skal lukkes ned.

Læs mere her


Bürkert – Nyt design på ventiløer til ventilskabe i procesindustrien


28.sep 2018


Udnyt fordelene og få nye muligheder for kompatible og fleksible ventilskabe til styring af procesventiler med Bürkerts nye ventiløer, der er tilpasset de stigende krav til funktionalitet, sikkerhed og kommunikation

Bürkert ved, hvordan I/O-skabe og ventilskabe skal bygges. Vi kender kravene til de ventiløer, du skal anvende  og til de I/O-systemer, der er nødvendige, og ikke mindst så har vi den know-how, der skal til for at designe et komplet rengøringsvenligt og fleksibelt system, som er samlet, testet og dokumenteret.

Ventilø type 8652 AirLINE til indbygning i ventilskab

Ventilø type 8652 er udviklet med fokus på et pladsbesparende design, der passer i kompakte ventilskabe for placering tæt på procesventilerne. Ventilø AirLINE type 8652 har også nye diagnosefunktioner via display eller bus, integrerede kontraventiler og hot-swap funktion for at forbedre processikker-heden. Installation og idriftsættelse er samtidig forenklet takket være det pladsbesparende design og feltbus gateway, der sidder på siden af ventiløen og giver mulighed for tilslutning til alle etablerede feltbus protokoller, ligesom den kan tilsluttes netværk med Bürkert produkter via EDIP-platformen.

Optimerede kommunikationsmuligheder og øget systemtilgængelighed

Ventiløerne kommunikerer via almindelige industrielle Ethernet protokoller eller PROFIBUS DP. I lukkede ring topologiens og PROFINET kommunikation, sikrer Media Redundancy Protocol (MRP), et netværk med stor sikkerhed og tilgængelighed, at der kan kompenseres for udskiftning ved service eller ved et kabelbrud. Dette øger systemtilgængeligheden og gør processerne meget mere robuste og driftssikre.

Hot-swap funktion og integrerede kontraventiler giver større processikkerhed

Hvert enkelt system har hot-swap funktion, både for el- og pneumatikdelen hvilket betyder, at de kan udskiftes under drift, uden at hele systemet eller dele af systemet skal lukkes ned. Som en ekstra sikkerhedsfunktion, er der integreret kontraventiler i afblæsningskanalen, som forebygger uønsket aktivering eller fejlaktivering af ventilerne ved store trykforskelle eller trykstød. Dette eliminerer risiko-en for, at forskellige medier blandes ved fejloperationer. Dermed er processikkerheden også garante-ret for den pneumatiske del af funktionen.

Ventilø type 8647 AirLINE SP

Type 8647 AirLINE SP er resultatet ef et tæt partnerskab mellem Bürkert og Siemens, og er kompati-bel med Siemens I/O-system SIMATIC ET 200SP, som er udviklet til brug i føde- og drikkevareindustrien, den farmaceutiske og kosmetiske industri, samt i systemer til vandbehandling.

Ventilø-system AirLINE SP er kompakt og kan for at spare plads indbygges i et styreskab sammen med forskellige Siemens moduler til styring af op til 64 ventilfunktioner. Dette muliggør hurtig integration af ventiløerne både ved idriftsætning og senere under overvågning af driften. Visning af antallet af skift muliggør optimal præventiv vedligeholdelse af systemet for at minimerer down-time.

Optimal systemfleksibilitet og sikkerhed opnås ved hjælp af de pneumatiske ventiler, der er monteret direkte i forsyningskanalen, og som har hot-swap funktion, så de kan udskiftes under drift.

Status information giver mulighed for hurtig reaktion

Type 8647 AirLINE SP ventilø-system omfatter tryksensorer og et LC-Display, som viser detaljeret statusinformation så som positionen på pilot- og procesventiler direkte i systemet – både ved hjælp af symboler og i klar tekst. Dette giver mulighed for hurtig sporing og eliminering af fejl.  Brugen af ring topology og Media Redundancy Protocol (MRP) sikrer fortsat drift af systemet, også når en kommu-nikationsdeltager svigter. Dette øger driftssikkerheden og resulterer i en bedre processikkerhed hos kunden.

Sikring mod fejloperation

Som alle Bürkert ventiløer, har type 8647 en vigtig sikkerhedsfunktion. Kontraventiler i afblæsningska-nalen, der sikrer, at pilotventiler og aktuatorer er stabile i drift ved at forebygge utilsigtede trykforskelle og trykstød i ventilø-systemet Dette eliminerer risikoen for, at forskellige medier blandes ved fejloperationer.