EFSA slår fast igen: Bisphenol A udgør ikke en risiko for forbrugeren

EFSA slår fast igen: Bisphenol A udgør ikke en risiko
for forbrugeren

Den mængde bisphenol A, vi som forbrugere kan blive udsat for,
er langt fra det niveau, der potentielt kan forårsage skadelige
effekter. Det konkluderer den europæiske fødevareautoritet EFSA i
en længe ventet ny vurdering.

Miljøchef i Plastindustrien Helle Fabiansen siger i en
umiddelbar kommentar til den ny vurdering:

– Det er rigtig glædeligt, at EFSA nu igen slår fast, at den
mængde bisphenol A, vi som forbrugere eksponeres for, er langt
under den mængde, der kan forårsage skadelige effekter på
mennesker. Det er i overensstemmelse med, hvad andre myndigheder
rundt om i verden har konkluderet, og hvad vi som industri også
tidligere har påpeget.

Hun siger videre:

– EFSA’s konklusioner bunder i et review af over 450
videnskabelige studier af bisphenol A. På den måde så hæver EFSA
sig over de enkeltstående forskningsresultater, som ellers ofte får
lov at løbe med opmærksomheden hos medier og ngo’er. EFSA’s
vurderinger står derfor meget stærkt og bør også ligge til grund
for eventuel fremtidig regulering.

EFSA anbefaler i den ny vurdering, at den nuværende grænseværdi
for det, man kalder “Tolerabelt Dagligt Indtag” (TDI) af bisphenol
A, sættes ned med en faktor 10. Fra 0,05 mg pr. kg kropsvægt pr.
dag til 0.005 mg pr. kg kropsvægt pr. dag. Som EFSA udtaler, er det
dog uden betydning for den almindelige forbruger, da det højeste
mulige daglige indtag stadig er 3-5 gange under denne græseværdi.
Derudover anbefaler EFSA, at TDI’en gøres midlertidig og løbende
tages op til revurdering.

Helle Fabiansen siger:

– Det er vigtigt, at den nyeste forskning hele tiden inddrages
og vurderes, og at politikerne regulerer på baggrund af videnskab.
Derfor tager vi EFSA’s anbefaling om at nedsætte TDI’en til
efterretning og hæfter os ved, at EFSA konkluderer, at den daglige
eksponering for bisphenol A ikke udgør en risiko for
forbrugeren.

Den nye EFSA-vurdering fokuserer på risikoen og skal ses i
forlængelse af EFSA’s vurdering af eksponeringen, som blev
offentliggjort i august 2013. Dengang konkluderede EFSA, at
befolkningens eksponering for bisphenol A var ekstremt lav, og
markant lavere end tidligere antaget. Faktisk hele 11 gange lavere
end EFSA’s seneste større vurdering fra år 2006.

EFSA’s vurdering vil nu være i offentlig høring frem til 13.
marts.

FAKTA om EFSA:
EFSA har til formål at give uafhængig videnskabelig rådgivning og
klare oplysninger om eksisterende og nye risici omkring
fødevaresikkerhed. EFSA’s ekspertpaneler er sammensat af højt
kvalificerede, uafhængige videnskabelige eksperter med et indgående
kendskab til risikovurdering. Alle medlemmer udpeges gennem en åben
udvælgelsesprocedure på grundlag af dokumenterede videnskabelige
kompetencer. EFSA fungerer som rådgivende organ for EU’s
politikere.

FAKTA om bisphenol A
Bisphenol A (BPA) er en organisk, kemisk forbindelse, der bl.a.
indgår i visse plasttyper. Den fungerer som monomer (byggesten) i
produktionen af polycarbonatplast (PC) og epoxyharpikser. Når
bisphenol A er omformet til plast, bliver der en meget lille
overskudsrest tilbage i plasten, der ikke har reageret som
tilsigtet, og som i meget beskedent omfang kan give afsmitning til
fødevarer. Læs mere om
bisphenol A.

LÆS også: Alfix opstiller grøn byggeplads på BYGGERI ’14
EFSA slår fast igen: Bisphenol A udgør ikke en risiko for forbrugeren's Firmaprofil
Cookie-indstillinger