Gateway mellem vindmøller og netværksstyringscenter

For at kunne integrere regenerative energikilder i det
eksisterende elnet har netudbyderne brug for informationer om,
hvornår og i hvilke mængder producenterne lader strøm til elnettet.
Men den kommunikation, der kræves mellem vindmøllernes
distributionscenter og netværksstyringscentret, er ofte begrænset
af, at de to netværk ikke taler samme sprog, hvad angår
protokoller, da vindmøllerne ofte er udstyret med en integreret OPC
XML-server.

Derfor har WAGO udviklet en OPC XML-client, der fungerer som
gateway mellem netværksstyringscentret og vindmøllernes OPC-server
– alt dette er baseret på en lille og dermed økonomisk fordelagtig
styring. Løsningen er baseret på IEC-61131-bibliotek
“WagoLibOpcXmlClient.lib”, som stiller en OPC XML-client til
rådighed, der kører direkte på feltbuscontrolleren fra
WAGO-I/O-SYSTEM 750. Dermed gør funktionsblokken “OpcXmlClient” det
muligt at kommunikere med en OPC XML-server på basis af Hypertext
Transfer Protocol (http). Den omtalte client læser de enkelte
datapunkter fra vindmøllernes OPC XML-server, oversætter disse data
fra http til telecontrol-protokol IEC 60870-5-104 og overfører dem
til netværksstyringscentret. Også kommunikation i den modsatte
retning – altså skrivning af værdier fra netværksstyringscentret
til vindmøllernes OPC XML-server – er muligt ved hjælp af dette
bibliotek.

“WagoLibOpcXmlClient.lib” kan tilpasses individuelt til kunden,
men faktureres kunden i modsætning til andre softwarebiblioteker
fra WAGO.

Kontakt WAGO Denmark A/S for yderligere information: tlf.: 44 35
77 77, e-mail: info.dk@wago.com, web: www.wago.dk

Cookie-indstillinger