Ny service for maskinoperatører

Maskinanalyser giver hurtig information om maskinens
sikkerhedsstatus og støtter ved nuværende eller kommende påkrævede
tiltag. Status quo evalueres og vigtige forbedringer anbefales.
Analysen danner grundlag for eliminering af potentielle farer for
det personale, som arbejder med maskinen og giver de ansvarlige for
driften den bedst mulige juridiske beskyttelse.

Gennemgangen af maskinen omfatter test af maskinens workflows,
hvormed eventuelle eksisterende farer kan fastlægges. Det
involverer udførelse af ydelsestests af sikkerhedsfunktioner og
gennemgang af sikkerhedsafstande for sikkerhedsenhederne. Alle
resultater registreres i en detaljeret rapport, som kan anvendes
til at fastlægge, om forbedringer eller ændringer er påkrævet.

Den tyske arbejdsmiljø- og sikkerhedslov (ArbSchG) regulerer
grundlæggende arbejdssikkerhed for ansatte, den ansattes
forpligtelser og rettigheder samt overvågning af helbred og
sikkerhed af relevante offentlige myndigheder inden for alle
aktiviteter. The German Ordinance on Industrial Safety and Health
(BetrSichV) indeholder krav til arbejdsmæssigt helbred og sikkerhed
hvad angår anvendelsen af udstyr og drift af systemer, som kræver
overvågning. Den indeholder et omfattende beskyttelseskoncept, som
kan anvendes til alle farer, der kan opstå fra udstyr. Den gælder
for både det udstyr, som arbejdsgiver stiller til rådighed og de
ansattes anvendelse under arbejdets udførelse.

De grundlæggende dele er en standard vurdering af farer ved
anvendelsen af udstyr, der er til rådighed, anvendelsen af “state
of the art” som en vigtig sikkerhedsstandard samt minimumkrav til
anskaffelsen af udstyr med mindre dette er omfattet af anden
lovgivning

Cookie-indstillinger