Ny udbudslov: Stadig risiko for høje tilbudsomkostninger

I dag fremsættes den ny udbudslov for Folketinget med mange
positive takter i forhold til de nuværende udbudsvilkår. Blandt
andet er afskaffelsen af annonceringspligten og den øgede
fleksibilitet omkring udbud, som lovforslaget lægger op til, en
styrke. Men den har også en bagside. For der er en central knast i
lovforslaget, som hverken bidrager til, at den offentlige sektor
får mest muligt ud af sine indkøb, reducerer omkostningerne
forbundet med indkøb, eller fremmer kvalitetsudvikling og
innovation.

“Der er i lovforslaget ikke sat et maksimalt tal for, hvor mange
bydende en indkøber kan invitere til at byde, når de fleksible
udbudsformer anvendes eller krav om, hvordan antallet af bydende
virksomheder hurtigt reduceres. Denne uklarhed kan få
transaktionsomkostningerne hos de bydende til at eksplodere og
dermed risikere at føre til, at der bringes mindre gennemarbejdede
bud til bordet. Det er hverken godt for det offentlige som
indkøber, for os som skatteborgere eller for leverandørerne”, siger
Henrik Garver, adm. dir. i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
og fortsætter:

“At kunne håndtere denne mangel i lovforslaget kræver derfor, at
de offentlige indkøbere selv har øje for omkostningssiden, når de
anvender de mere fleksible udbudsformer. Det kræver, at hver enkelt
offentlig indkøber i hvert eneste udbud er meget bevidst om at
beslutte, hvor mange private leverandører de tager dialog med i
udbudsprocessen. FRI’s erfaring, som støttes af de præcise regler,
der ligger i Tilbudsloven, er, at tre leverandører typisk er
fornuftigt og tilstrækkeligt, når der er tale om projekter, hvor de
mere fleksible former anvendes”.

Det koster virksomhederne penge at afgive et tilbud. Jo mere
kompleks en opgave er, desto flere penge koster det virksomhederne
at udarbejde tilbud. Derfor bruger rådgivende ingeniørvirksomheder
rigtig mange penge på at afgive tilbud. 

“Tilbudsomkostningerne er en nødvendig udgift, vi har i
branchen. Men de 500 mio. kr. branchen bruger årligt er alt for
meget, og det tal skal ned – for det er tydeligt for enhver, at
beløbet ikke er rimeligt i forhold til de gevinster, der opnås.
Derfor er FRI grundlæggende glade for det udkast, der ligger til
grund for den nye udbudslov. Men indkøberne skal stadig tænke sig
godt om, ellers bliver det dyrt for virksomhederne”, siger Henrik
Garver.

Der er dog også en langt række positive takter, der forhåbentlig
vil få transaktionsomkostninger til at falde.

“I forslaget til den kommende udbudslov er der åbnet op for øget
dialog før og under udbuddet. I FRI håber vi, det betyder, at
transaktionsomkostningerne vil falde, fordi misforståelser undgås.
Det vil formentlig også betyde færre annullerede udbud, fordi der
bliver skabt større klarhed om kundernes succeskriterier og
værdier, inden der afgives et endeligt tilbud. Dette er ligeledes
en positiv forbedring”, slutter Henrik Garver.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adm. direktør
Henrik Garver (hg@frinet.dk) på tlf. 40 82 43 38 eller hos
pressechef Lars Flindt Pedersen (lfp@frinet.dk) på tlf. 21 51 37
31.

Cookie-indstillinger