Spiderlogger – Effektiv lækageovervågning til brug mod vandspild

Vi ønsker et bæredygtigt og ansvarligt Danmark. Vi skal gøre
brug af midler, teknikker og viden inden for miljørigtige
løsninger. Her er kampen for mindskelse af ressourcespild en vigtig
del. Flere og flere vandforsyninger er allerede med i kampen mod
spildet af rent drikkevand. Vi har en høj kvalitet af grundvand i
Danmark og det gør netop vandet til en af Danmarks vigtigste
ressourcer. Med brug af vores viden inden for
lækagesporingsteknikker, kan vi undgå at store mængder rent
drikkevand går til spilde dagligt.

Den nye Spiderlogger muliggør en helt ny og effektiv
lækagesporingsteknik. Sammen med ALMOSLEAK© online
overvågningssystem, er de et perfekt teknisk makkerpar i kampen mod
miljøbelastende vandspild. Med stigende urbanisering, ses et øget
pres på drikkevandsledningsnettet i byerne. Ved vedligeholdelse er
det problematisk, at tage en “time out” i et pulserende byliv. For
at undgå gene af beboer, turister og arbejdere, er det vigtigt med
en hurtig identificering af lækageområder. På den måde kan
forsyningen planlægge arbejdet ved reparation, sådan at gene så
vidt muligt kan undgås.

Spiderloggeren er et kompakt lækageovervågningssystem,  som
kan placeres under en langt større del ventildækseler. Elementerne
er sepereret fra hinanden, hvilket gør placering  under trange
forhold mulig. Spiderloggeren giver lækagealarm via ALMOSLEAK©
onlinesystem, som gør det muligt for lækageoperatørerne, at reagere
hurtigt når en mulig lækage registreres. Det vil samlet set
reducere vandspild, som er godt for både miljøet, forbrugerne og
vandforsyningerne.

Cookie-indstillinger