Arbejdsgiverne – Bedre fradragsmuligheder kan sætte gang i væksten

Socialdemokraterne vil sætte gang i væksten ved at give virksomhederne et særligt investeringsfradrag på 125 procent af deres investeringer i maskiner, it-udstyr og andre kapitalgoder. Det skal ske ved at afsætte en halv milliard kroner årligt i den nye 2025-plan. Samtidig vil de gøre det lettere at låne penge ved at afsætte fem milliarder kroner til Vækstfonden, hvor der skal oprettes en reel kreditvurderingsafdeling.

I Arbejdsgiverne ser vi på forslaget med stor tilfredshed. Det følger på mange måder vores anbefalinger. Men de færreste virksomhedsejere har vel glemt, at man for et par år siden faktisk havde et investeringsvindue, hvor der var øgede fradragsmuligheder for maskininvesteringer. Det blev kun brugt i begrænset omfang.

Men konjunkturerne og investeringsmiljøet var også anderledes dengang. Spørgsmålet er hvor meget, det har ændret sig? Det ville dog være en stor hjælp, hvis man skattefrit kunne hensætte en del af et overskud til fremtidige investeringer.

De fem milliarder kroner til Vækstfonden med en kreditvurderingsafdeling lyder dog lidt som en statsbank. Også selvom det er til en dyrere rente. Derudover tager Vækstfonden som regel ikke større risici end de normale banker. De har de samme bankfolk og kreditfolk ansat, og tankegangen er stort set den samme.  

Man kunne også se på andre muligheder for at øge virksomhedernes villighed til at investere. Et opgør med den udtalte stop-and-go politik under skiftende regeringer ville være et godt sted at rette det kritiske blik. Virksomhederne er nødt til at kende deres udviklingsmuligheder på den lange bane.

Usikkerhed omkring støtteordninger – senest med omlægningen af pso-afgiften – har betydet, at flere af vores medlemsvirksomheder har sat deres investeringer på standby, og det gavner i hvert fald ikke væksten. Der er også historisk store opsparinger i virksomhederne. De penge kunne komme ud og arbejde i samfundet. Men kun hvis virksomhedsejerne ved, hvad der er politikken i morgen.

Væksten trænger til noget stimuli, og derfor hilser Arbejdsgiverne forslaget velkommen, da det netop adresserer at for få virksomheder investerer. Med det forslag kan vi skabe bedre investeringssikkerhed. Men så er det vigtigt, at man ikke samtidig via Finanstilsynet strammer kapitalbehovet i bankerne med den anden hånd. De er trods alt den primære kilde til investeringer. Styrer man uden om disse faldgrupper, er der grund til at glæde sig over forslaget.

Cookie-indstillinger