KJV – Nyt lineært SMW kontrolsystem for lynetter

Se brochure HER

Kendetegn ved SCU-new:

-          komplet tætnet, klasse IP 66

-          udgangssignal 4-20 mA

-          tidsbesparende, da lynetten kun åbner delvist

-          måler stemplets komplette slaglængde

Sikkerhed!
SCU-new forhindrer kollision med emnet.