LD Handel – Nyt automatisk alarmsystem til olieudskillere

– kaldet NivOil. NivOil gør det nemmere at overvåge driften på en olieudskiller, fortæller key account manager Kent Jensen fra LD Handel.

– Systemet er intelligent fordi det måler alle forhold på tanken og både giver en status og en alarm, hvis tanken for eksempel er ved at løbe over eller olielaget nærmer sig grænsen, siger Kent Horn Jensen.

Systemets alarmboks har et let aflæseligt grafisk display der giver en tydeligt grafisk visning af olieudskillerens drift. Nivoil har også en lydalarm, og man kan tilslutte alle andre signallamper og alarmer.

– Boksen kan forsynes med tre følere for både overløb, tykkelse på olilaget og højden på laget af slam i bunden. Følerne fungerer straks de forbindes til alarmboksen, boksen genkender følerne uanset hvilken port man sætter dem i. Systemet er plug-and-play, siger Kent Horn Jensen.

Systemet leveres som færdig pakke med alarmboks og alle tre følere, men man kan også vælge at købe produkterne enkeltvis. Virksomheden henviser til vejledning og tekniske data på webshoppen www.ldhabdel.dk .