Celsa Steel Service – KB-Hallens gigantiske stålbuer hviler på specialarmering fra Celsa Steel Service

30 tons svejste kurve ruller ind på Frederiksberg. Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, som står for opførelsen af den nye KB-Hallen, har bestilt den særlige armering hos Celsa Steel Service, som står for at levere de 10 svejste kurve på over 3 tons stykket. De gigantiske kurve er så store, at de transporteres til byggepladsen med følgebil.

Entreprenøren har haft meget kort forberedelsestid på projektet og det er afgørende at der ikke opstår forsinkelser. Derfor har Einar Kornerup valgt at lade armeringsspecialisterne hos Celsa stå for at udarbejde produktionstegninger af den komplekse armering. Herefter er de store fundamentskurve blevet svejst til færdige enheder i Celsas produktion. Den præcist forarbejdede armering til fundamentets betonkonstruktioner leveres derefter løbende fra Celsa Steel Service i Ølstykke, fortæller Mikkel Ziegler Simonsen, som er formand på projektet og fra Einar Kornerup A/S. En vigtig del af Celsa Steel Services leverance er en entydig farvekodning af de leverede delelementer, som letter montering og minimerer risikoen for monteringsfejl på byggepladsen.

Konstrueres efter principper som en bro.
Den nye KB-Hallen skiller sig markant ud ved de fem gigantiske stålbuer som repeterer den nedbrændte KB-Hallens silhuet. Stålbuernes frie spænd på hele 40 meter i kombination med en afstand mellem buerne på op til 13 meter stiller store krav til bygningens fundering.

De fem stålbuer funderes i punktfundamenter på 4 x 6 meter med en dybde på op til 4 meter og en volumen på op til 100 m3 pr punktfundament. Punktfundamenterne forbindes på tværs af bygningen med korrugerede trækrør nedlagt i bundpladen, hvori der trækkes tværgående spændarmering som efterfølgende spændes op, hvorefter trækrørene udstøbes med beton. – En opbygning som ofte anvendes ved bygning af broer

LÆS også: Aarsleff vælger Celsa-stål til Carlsberg-byen
Celsa Steel Service A/S's Firmaprofil