Konfiguration og dokumentation af instrumenterSkrevet af Morten B. Jensen, Product Manager instruments, KLINGER Denmark A/S

For udefra kommende kan det virke noget ”kryptisk” – og en smule unødvendigt – at en simpel trykmåler skal have en varekode på 10…12 karakterer. Koden benyttes dog til at identificere produktet og indeholder alle informationer om materialer, tilslutninger etc.

I dag findes der mange forskellige software værktøjer, udviklet af forskellige leverandører, der kan hjælpe til med at definere og konfigurere instrumenter fra netop din foretrukne leverandør.

Konfiguration og dokumentation i et og samme værktøj

Honeywell’s ”Application and Validation Tool” (AVT) giver brugeren mulighed for at dele konfigurationer med andre (f.eks. i en projektgruppe), få instrumenterne indstillet på fabrikken efter kundespecifikke ønsker, og, ikke mindst, så klargøres slutdokumentationen i form af datablade med alle – for instrument og proces – relevante data angivet.

Selve konfigurationen foregår på en let forståelig måde, hvor der først vælges måleprincip, så defineres de grundlæggende parametre/funktioner, hvorefter mulige valg stilles til rådighed for brugeren. Valgene anskueliggøres grafisk idet komponenten ”bygges” mens der vælges – er det en niveaumåling der skal konfigureres viser en lille isometri den anbefalede placering af målepunktet.

Efter endt konfiguration ”godkendes” valget og instrumentet lagres i ”skyen” med en unik adresse, så det altid kan kaldes frem igen og anvendes til:

  • Beregning og visning af målenøjagtigheder ved de opgivne driftsbetingelser
  • Deling med andre i en eventuel projektgruppe
  • Prisforespørgsler til leverandøren.
  • Bilag i forbindelse med en evt. bestilling – eventuelle kundespecifikke opsætninger kan så overføres til instrumentet under produktionen.
  • Slutdokumentation i form af datablade for det enkelte instrument – eksporteret enten i MS Excel format eller i PDF-format for direkte udskrivning

AVT softwaren er gratis at bruge og har du en Chrome browser, så kan den tilgås her

LÆS også: Hvem kan få energitilskud?
Konfiguration og dokumentation af instrumenter's Firmaprofil