NiceLabel – Fødevaresikkerhed begynder på etiketten

Af Ken Moir, NiceLabel

Indlysende vigtig mærkning

Den europæiske Union Food Information for Consumers Regulation (EU FIC), der blev vedtaget i 2014, regulerer den måde, hvorpå information om mad og allergener når ud til forbrugerne. Og ifølge Food Standards Agencyr eksempelvis i England opretholder reglerne, har virksomheder, der arbejder med fødevarer, “et lovmæssigt ansvar for at tilbyde korrekt information om allergener og ingredienser, som enten tilberedes eller serveres”. Korrekt etikettering af maden er således af afgørende betydning, da allergiske reaktioner på fødevarer kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser – i nogle tragiske tilfælde endda med døden til følge. Som følge heraf er mærkningen af allergener indlysende vigtig.

Spørgsmålet er dog, om der bliver gjort nok fra producenternes side for at følge reglerne på området, så forbrugerne kan vide sig sikre på de madvarer, de indtager. Der er nemlig forskel på præ-emballeret mad, hvor der er krav om tydelig etikettering med information om ingredienser og allergener i maden – og så “løse” fødevarer, der emballeres i butikken eller på streetfood-markedet som fx sandwiches, risretter eller bagervarer. Her er der nemlig blot krav om, at der skal advares mod og skiltes for allergener på selve salgsstedet – eller mundtligt til kunderne.

Nye regler på vej

Der blæser dog nye vinde, som det fx ses i de nye regulativer fra EU FIC og i mere landespecifikke regler, der bygger på konkrete hændelser. I USA og England er der øget fokus på at stramme lovgivningen om allergenmærkning, og fx i USA er Food and Drug Administration (FDA) i gang med at revidere de forskellige mærkningsordninger. Afhængigt af producenternes størrelse skal der i 2020 eller 2021 indføres nye etiketter, der ser helt anderledes ud, så forbrugerne får en mere tydelig information om fødevarerne, inkl. nye deklarationer og forskellige oplysninger om vitaminindholdet for at sænke risikoen for kroniske sygdomme.

Uanset hvilket land man som fødevare- eller drikkevareproducent hører hjemme i, er man dog nødt til både at leve op til gældende lovgivning og kunne omstille sig hurtigt til de nye regulativer, der er på vej.

Svært at garantere nøjagtigheden

Udfordringen for mange i detailleddet ligger dog i at sikre nøjagtigheden af etiketteringen holdt op mod udgifterne hertil og ikke mindst hensynet til forbrugernes sikkerhed. Det gælder både for små butikker og store kædesupermarkeder, for begge har typisk udfordringer med etiketteringsprocessen og den teknologi, der understøtter processen. Det gælder lige fra designet og kvalitetssikringen af etiketterne til de printes, hvor der på et hvilket som helst tidspunkt kan ske fejl i forhold til det faktiske indhold af de produkter, der fremstilles.

Soya med fed

Nøgleordet, når det gælder etikettering, er, at allergener som fx hvede, æg, nødder og soya skal være tydeligt mærket på etiketten. Dette sker ofte ved at understrege de enkelte ingredienser, ved at bruge fed skrift eller ved at angive allergenerne i forskellige farver. Processen med at designe sådanne labels og etiketter kan være kompleks – specielt hvis etiketterne skal være tilgængelige for flere medarbejdere i et stort supermarked eller på tværs af en hel franchise-kæde.

Mange label-designsystemer hører til i it-afdelingen, hvilket betyder, at et begrænset antal medarbejdere har adgang til systemerne. Ligeledes kan det være svært eller ligefrem umuligt at lave hurtige ændringer i indholdsdeklarationen eller designet. Derudover er kvalitetssikringsprocessen meget vigtig, og den kan udgøre en stor sten på vejen, hvis der er behov for at skubbe nye etiketter ud mange steder på én gang – effektivt og hurtigt. Et label management-system kan være svaret på mange af problemerne, eftersom de gør det nemt for brugerne at designe etiketter og ændre på eksisterende labels. Det øger hastigheden betragteligt og sikrer, at hele arbejdet med etiketter bliver så strømlinet som muligt. Det er i særlig grad vigtigt, hvis man driver salgssteder for føde- og drikkevarer på forskellige geografiske lokationer.

Fejl udsætter forbrugerne for fare

Label management-systemer indeholder også funktionalitet til at automatisere kvalitetssikringsprocessen, hvilket igen speeder hele processen op. Det øger nøjagtigheden, så risikoen for fejl mindskes undervejs. Man undgår således at printe unøjagtig information, der gør, at forbrugerne i værste fald udsætter sig selv for fare. Derudover får man automatisk adgang til et helt revisionsspor, som kan vise, hvem der har ændret hvilke labels, så man øger sikkerheden, sporbarheden og overholdelsen af lovgivningen.

Et label management-system muliggør også en central-decentral proces omkring labels, hvor f.eks. et hovedkontor kan administrere og designe etiketterne, som siden skubbes ud til butikker eller udsalgssteder rundt om i landet. På den måde sikrer man, at etiketterne bygger på de mest nøjagtige og opdaterede informationer om næringsindhold og allergener.

Mærkning endnu et konkurrenceparameter

Fremadrettet vil detailhandlen fortsat skulle slås med konkurrenter, regulativer og fastholdelse af kunderne. Men når det gælder mærkningen af fødevarer, er der endnu mere på spil. Føde- og drikkevareproducenterne er nødt til at være agile, så de kan ændre de interne processer hurtigt og effektivt i takt med ændringerne i lovgivningen på området for fødevaresikkerhed. Uanset om man vælger et centralt label management-system eller et cloud-baseret system, er fordelen den samme: bedre og mere moderne labels og højere forbrugersikkerhed.

Se Leverandører af Etiketprintere
Cookie-indstillinger