NiceLabel – Løs etiket-udfordringen med digitalisering

Og selvom digitaliseringen har forskellig betydning for forskellige faggrupper, handler det essentielt om at sætte strøm til processer og infrastruktur ved at udnytte teknologien til at optimere produktiviteten og effektiviteten. Hvor indviklet øvelsen er, varierer, men kerneprincipperne er de samme uanset hvad.

Tag for eksempel et område som etikettering – eller labelling, som det også kaldes. Det er et område, der historisk set har været ret resistent over for implementeringen af ny teknologi, selvom labelling i nogle industrier spiller en helt central rolle, når det gælder sundhed og sikkerhed – fx i medicinal- og fødevareindustrien. Teknologi eller digitaliserede processer kunne spille en afgørende rolle i optimeringen af de forskellige labelling-processer, fordi det bare ikke er særligt enkelt at printe de rigtige labels. Bag scenen foregår der nemlig typisk en hel masse arbejde i forsøget på at holde styr på de data, der ligger til grund for etiketterne (ofte lovbestemt). Dertil kommer arbejdet med at sikre, at alle stakeholders – fra leverandører og IT til logistik og slutbrugere – alle har adgang til de samme ensartede data.

Fordi så mange virksomheder og brancher lige nu flytter deres systemer og applikationer i skyen, giver det ekstra god mening at lade de samme fordele gælde på labelområdet ganske enkelt ved at digitalisere processerne. Og skyen har potentialet til at levere grundlaget for digitaliseringen – spørgsmålet er bare, hvordan?

Etiket-udfordringen

Labelling-arbejdet har en række iboende udfordringer lige fra design og styring til kvalitetssikring og print. De kan dog alle løses ved at anvende den rigtige teknologi og ved at flytte processerne over i skyen.

I tøjindustrien kan labelling fx spille en afgørende rolle og påvirke en virksomheds konkurrencekraft. Målet for producenterne er at få tøjet ud i butikkerne så hurtigt som muligt, og det betyder, at arbejdet med re-tagging i distributionscentret på vej ud på bøjlerne skal ske hurtigt, effektivt og nøjagtigt. Desværre tillader de mange gamle labelling-systemer kun en meget ringe grad af fleksibilitet, alt imens e-butikkerne arbejder langt mere agilt og moderne. De gamle systemer består ofte af stand alone-printere, som ikke er forbundet til en central database. Det skaber flaskehalse og forsinkelser og gør arbejdet med at printe de nye labels og hangtags besværligt. Det forsinker produkterne på vej ud i butikkerne, hvilket påvirker bundlinjen – især hvis man som producent ovenikøbet eksporterer.

Det samme gælder fødevareindustrien. Her handler det ikke i helt samme grad om time to market, men om at leve op til gældende regulativer, så forbrugerne beskyttes optimalt. Et af kravene handler om allergenmærkning, hvilket er en proces, der kan være både udfordrende og kompleks, hvis der endda er flere adskilte og gammeldags systemer, der skal snakke sammen. Det stiller krav om data management, for alle de informationer, der havner på etiketterne, skal være nøjagtige og opdaterede, ligesom der er krav om kvalitetskontrol og revisionsspor. Det stiller samtidig krav om, at alle butikker anvender de korrekte og mest opdaterede labels, selvom der ofte mangler en central styring af data.

Der findes myriader af andre udfordringer i andre brancher. Fx at få alle leverandører til at anvende de samme labelformater og -strukturer for de varer, der leveres til en virksomhed, så de kan distribueres og opbevares korrekt, uden at skulle bruge alt for meget tid på at finde ud af, hvad der er i kasserne eller på pallerne.

Er skyen svaret på alle labelling-udfordringer?

Den største fordel ved at digitalisere labelling-processen er, at alle virksomheder uanset størrelse kan nyde godt af produktivitetsforøgelsen. Tidligere var det primært store virksomheder med dedikerede it-afdelinger, der kunne udrulle effektive labelling-systemer. Nu gør skyen og de forskellige software-as-a-service-løsninger det muligt for selv små virksomheder at løse billet til fordelene – endda med færre krav om investeringer i software og hardware.

I et bredere perspektiv kan hele kvalitetsprocessen også digitaliseres. Det gør, at man med ét kan fjerne menneskelige fejl fra ligningen og som et resultat heraf, selve risikoen og ansvaret. Det gælder især på områder som medicin og fødevarer. Samtidig får man automatisk hele revisionssporet forærende, blandt andet med detaljeret information om, hvem der har ændret hvad; hvem der har printet hvad, og hvornår.  

Med et label management-system i skyen er alle processer centraliserede, og alle data gemmes, ændres og godkendes centralt. Det gør det nemmere at dele oplysningerne og designe labels til de områder i virksomheden, der har brug for dem. Samtidig sørger man automatisk for, at de er opdaterede og korrekte, så det ikke påhviler den enkelte funktion i virksomheden.

Traditionelle labelling-systemer kan være svære at bruge, og designet af labels endnu sværere. Mange virksomheder har ikke interne ressourcer, der kan bruge systemerne, og derfor bliver det ofte en opgave for it-afdelingen. Det kan man mene om, hvad man vil, men det gør i hvert fald ikke processen hurtigere.

Hvad er det næste?

Selvom skyen ikke er svaret på alle bønner i alle brancher, er det bestemt værd at overveje mulighederne, fordi fordelene er så store, og fordi man fjerner en masse risici. Samtidig bliver det langt nemmere at overholde krav og regulativer og sikre en hurtig levering til slutkunderne. Demokratiseringen og digitaliseringen af labelling-processen kan derfor være et af de første skridt på vej hen mod at fremtidssikre din virksomhed på området

Se leverandører inden for etikettering her
Cookie-indstillinger