Unicon klar med CO2-reduceret beton på hylderne

Beton med 25 % lavere CO2-aftryk som standard

Som den første og største producent af færdigbeton i Danmark er Unicon klar med et komplet standardsortiment af CO2-reducerede betoner. Den såkaldte UNI-Green beton har op til 25 % lavere CO2-aftryk sammenlignet med branchegennemsnittet. De nye varer på hylderne er første skridt på vejen mod mere bæredygtig betonproduktion og dermed mere bæredygtigt byggeri i Danmark.

Unicon lancerer en lang række CO2-reducerede standardbetoner med op til 25 % lavere CO2-aftryk sammenlignet med branchegennemsnittet. De mere bæredygtige betonprodukter har dermed for alvor gjort sit indtog i Unicons standardsortiment for 2021 under navnet UNI-Green, og det er et vigtigt bidrag til den igangværende grønne omstilling i hele byggesektoren:

  • Vi vil være leverandør af beton til fremtidens bæredygtige byggeri, og vi ønsker at gøre det enkelt at bygge bæredygtigt med beton i hele landet. Det har vi nu taget det første store skridt imod ved at bringe CO2-reducerede betoner ind i vores standardsortiment, lyder det fra direktør Jan Søndergaard Hansen fra Unicon, som uddyber:
  • Bæredygtighed har ligget højt på Unicons dagsorden de seneste år med investeringer i forskning og udvikling af fremtidens beton med et lavere CO2-aftryk. En udvikling, som er foregået i tæt samarbejde med andre aktører i branchen og i forskningsmiljøet. Vi er derfor stolte af, at vi nu kan tilbyde et fuldt sortiment af CO2-reducerede betonprodukter, hvor der ikke er gået på kompromis med betonernes styrke, egenskaber og bearbejdelighed.

De nye CO2-reducerede standardprodukter er kun starten på en endnu mere bæredygtig produktportefølje hos Unicon. Med Unicons mange års erfaring samt teknologi og kompetencer på området er det allerede i dag muligt at sikre endnu større CO2-besparelser på projektbasis, hvis fremsynede bygherrer skulle efterspørge det:

  • Der er flere parametre, som vi kan skrue på for at opnå yderligere CO2-besparelser, der går endnu længere end de 25 %, forklarer Jan Søndergaard Hansen og fortsætter:
  • Vi har gennem flere år arbejdet for at flytte grænserne for, hvad der er muligt for at skabe mere bæredygtigt beton. Her er vi dybt afhængige af at indgå samarbejder med visionære bygherrer, entreprenører og rådgivere, der er klar til at gå nogle ekstra skridt – og det er netop den slags samarbejder om fyrtårnsprojekter, der nu har flyttet standarden i branchen. Dermed har vi sammen bidraget til at Danmark indfrier klimalovens ambitioner, og hos Unicon er vi klar til at tage de næste skridt.

Fremtidens beton er dermed klar til at flyde fra Unicons mange betonanlægning og ud til landets byggepladser. Tilbage står Jan Søndergaard Hansen med en forhåbning om, at den bæredygtige udvikling vil blive understøttet af skærpede bæredygtighedskrav i offentlige licitationer og på sigt i bygningsreglementet.

  • Innovation er krævende og omkostningsfuldt, men vi forventer, at markedet i stigende grad vil efterspørge de bæredygtige løsninger. Her kan de offentlige bygherrer spille en vigtig rolle i at sætte en bæredygtig retning med bæredygtighedskrav i offentlige udbud, ligesom en ændring af bygningsreglementet med krav om loft over CO2-indlejring i byggeriet vil understøtte en bæredygtig udvikling i byggeriet. Vi er klar med de bæredygtige løsninger som fuldgode alternativer til de konventionelle, slutter Jan Søndergaard Hansen.

Betonbranchen har gennem Bæredygtig Beton Initiativet sat sig et ambitiøst mål: Branchen skal reducere sin CO2-udledning med 50 % frem mod 2030. Målsætningen flugter med Unicons egne ambitioner, og med lanceringen af sine CO2-reducerede betoner er Danmarks førende producent af færdigbeton nu klar til at tage det første kvantespring mod at indfri sine egne og branchens ambitiøse klimamål.

Branchegennemsnittet for færdigbeton er beregnet på baggrund af fælles miljøvaredeklarationer for færdigbeton, som er lavet af brancheforeningen Dansk Beton.

Se Leverandører af Beton her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Cookie-indstillinger