DTU – 46 mio til syv unge forskere

Syv unge DTU-forskere modtager Villum Young Investigator-bevillinger for tilsammen 46 mio.kr.

Villumfondens Villum Young Investigator-programmet har til formål at give store danske og udenlandske forskningstalenter mulighed for forfølge deres ideer og opbygge egne forskergrupper på danske universiteter.

“Det eneste vi i dag ved om den nye viden, vi skal leve af om 20 år er, at den i høj grad bliver skabt i hovederne på talentfulde unge forskere. Det er derfor vigtigt at give unge forskere et solidt afsæt til at skabe deres egen forskningsprofil,” siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN i forbindelse med uddelingen.

I alt 19 forskere fra DTU, Københavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, og IT Universitetet modtager Villum Young Investigator-bevillinger for samlet 126. mio. kr. De syv DTU-forskere tegner sig for bevillinger for tilsammen 46 mio. kr.

De er:

Astri Bjørnetun Haugen, lektor på DTU Energi.
Hun modtager seks mio. kr. til projektet ”6D keramik,” hvori hun vil udvikle keramiske materialer til energikonvertering. Konceptet demonstreres ved at fremstille en 6D keramisk energihøster, der kan fange mere energi, end hvis den var fremstillet af et konventionelt keramisk materiale. Bevillingen vil finansiere ansøger og to ph.d -studerende.

Janus Eriksen, DTU Kemi (kommer fra en stilling som postdoc ved University of Bristol).
Han modtager otte mio. kr. til projeket ”DECODENSE,” hvis hovedformål er udvikling af nye hurtige simuleringsværktøjer inden for kvantekemi, mere specifikt går bevillingen til at identificere nye måder, hvorpå komplekse elektronstrukturmetoder kan gøres hurtigere vha. teknikker med rod i moderne maskinlæring. Bevillingen vil finansiere en ph.d.-studerende, en postdoc, foruden indkøb af udstyr og den internationale formidling af projektet.

Mikkel Heuck, seniorforsker på DTU Fotonik.
Han modtager seks mio. kr. til projektet ”QNETNODES,”, hvor han vil udvikle meget små optiske chips, der er i stand til at manipulere med enkelte fotoner og udnytte dem til at udføre beregninger og overføre information på en fundamental ny måde. Hardware, som kan kontrollere fotonerne meget præcist er en af forudsætningerne for kvantecomputere. Bevillingen dækker dele af modtagerens løn, en ph.d.-studerende, en postdoc og udstyr.

Ivana Konvalinka, lektor på DTU Compute.
Hun modtager seks mio. kr. til projektet ”Brobygning mellem social neurovidenskab og social datavidenskab: Afdækning af interaktive adfærds- og hjernemekanismer i sociale netværk” Ved at bygge bro mellem social neurovidenskab og social datavidenskab er det projektets formål at forstå, hvordan diversitet i sociale netværk påvirker hjerne- og koordineringsmekanismer i realtids-interaktioner og fastslå, hvilke af disse mekanismer forudsiger dannelse af sociale bånd. Projektet finansierer to ph.d.-studerende, en postdoc og eksperimenter.

Alexander Michel, DTU Byg
Han modtager seks mio. kr. til projektet ”Frontier”. Udmattelse, materialetræthed, er afgørende ved holdbarheds- og integritetsvurderinger af luftfart og civil infrastruktur. Alligevel mangler vi en forståelse af den egentlige skadeproces forårsaget af træthed i byggematerialer. Specifikt står et grundlæggende spørgsmål tilbage: hvad er den mikromekaniske oprindelse af makro-mekaniske fænomener? Frontier har en tilgang, der undersøger på tværs af længdeskalaer og hjælper med at besvare dette spørgsmål. Bevillingen vil finansiere bevillingsmodtageren, en ph.d. -studerende og tre postdocs.

Eva Rotenberg, lektor på DTU Compute.
Hun modtager seks mio. kr. til projektet ”Effektive genberegninger af foranderlige problemer,” som fokuserer på grafalgoritmer. Disse bruges til effektivt at beregne svare på spørgsmål om grafer og netværk. Når en graf eller et netværk er genstand for forandringer, opstår en ny udfordring: at tilpasse svaret efter hver ændring. Målet er at udvikle nye, effektive algoritmer til at vedligeholde information om dynamiske grafer. Grafalgoritmer Bevillingen finansierer to ph.d.- studerende, en postdoc og internationalt samarbejde.

Felix Trier, DTU Energi (kommer fra en stilling som postdoc ved Niels Bohr Instituttet).
Han modtager otte mio. kr. til projektet ”Rundtosset: Ny generation af Spin-Information Transistorer,” hvor han vil undersøge, hvordan elektronens spin i stedet for dens ladning kan anvendes i elektronik. Ved at bruge elektronens spin vil det være muligt at udvikle energibesparende elektronik og derved løse problemet med et stigende globalt energiforbrug. Denne bevilling vil finansiere modtageren og to ph.d.-studerende

Læs mere fra DTU her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *