Unicon – Første færdigbetonproducent klar med miljødeklareret beton

Dokumentation skal fremme de bæredygtige betonløsninger

Som den første producent af færdigbeton er Unicon klar med en produktspecifik miljøvaredeklaration (EPD) for en af sine standardbetoner, og der er flere på vej. Unicon vil nemlig udgive produkt EPD’er for en række af sine standardprodukter, så der er fuld dokumentation for de enkelte produkters miljøpåvirkning, ressourceforbrug, affaldsstrømme og genanvendelse fra vugge til grav. Netop øget dokumentation er et afgørende skridt mod at udbrede de CO2-reducerede betonløsninger i byggeriet.

Unicon har det seneste år lanceret en række CO2-reducerede standardbetoner med op til 25 procent lavere CO2-aftryk, som blandt andet består af den nye cementtype FutureCEM og bæredygtigt tilslagsmateriale i form af genbrugsbeton, der sparer jomfruelige råstoffer.

Trods den grønne omstilling af produktporteføljen ligger der fortsat en stor opgave i at udbrede de bæredygtige betonløsninger. Men det skal en øget dokumentation af Unicons nye standardbetoners miljøpåvirkning lave om på.

– Vi vil gøre det enkelt at bygge bæredygtigt med beton, og her spiller EPD’er en afgørende rolle i at dokumentere den reducerede miljøpåvirkning, som vi har opnået de seneste år. Vi er derfor glade for, at vi nu har fået godkendt og udgivet vores første fulde EPD af den uvildige tredjepart EPD Danmark. Men arbejdet fortsætter, og vi er i fuld gang med at få udgivet produkt EPD’er på en serie af vores standardbetoner, forklarer teknologi- og kvalitetschef Ib Bælum Jensen fra Unicon.

Unicon er første færdigbetonproducent til at udgive produktspecifikke EPD’er. Indtil nu har der kun eksisteret branche EPD’er, som Dansk Beton står bag. Unicons produkt EPD’er baseres på data fra virksomhedens egne fabrikker, som bliver målt og analyseret mod 25 parametre i grupperne miljøpåvirkning, ressourceforbrug, forurening, affaldsstrømme og genbrug. Der er nemlig tale om omfattende produkt EPD’er, som dokumenterer miljøpåvirkningen fra Unicons betoner fra vugge til grav.

Produkt EPD’er spiller en stadig mere væsentlig rolle i udbredelsen af de CO2-reducerede standardbetoner. Flere og flere bygherrer, rådgivere og arkitekter efterspørger dokumentation for byggematerialers miljøpåvirkning og tilvælger dem, som netop tilvejebringer dette.

Det skyldes ikke mindst, at der ligger en grundig livscyklusanalyse bag ved en produkt EPD, som dermed kan indgå i det samlede byggeris livscyklusvurdering (LCA). Herudover udløser valg af byggematerialer med EPD’er ekstra point ved opnåelsen af anerkendte bæredygtighedscertificeringer som DGNB, mens tilvalg af byggematerialer med en dokumenteret lavere miljøpåvirkning end gennemsnittet udløser yderligere point i forbindelse med bæredygtighedscertificeringen.

Produktspecifikke EPD’er efterspørges i stigende grad i forbindelse med opførelsen af større byggeprojekter, og derfor vil vi være på forkant med markedet. Med udgivelsen af vores første produkt EPD forventer vi ligeledes, at der i fremtiden vil komme krav om EPD’er på beton i offentlige udbud, da vi nu har bevist, at det kan lade sig gøre at tilvejebringe verificeret dokumentation på området, uddyber Ib Bælum Jensen.

Med EPD Danmarks udgivelse af Unicons første produkt EPD er Unicon nu både godkendt og i stand til at lave projekt EPD’er til sine kunders konkrete projekter, hvor Unicon leverer betonen. For Unicons eget vedkommende kan EPD’erne også bruges til produktoptimering, da de grundige livscyklusanalyser giver et komplet overblik over produktets miljøpåvirkning i de forskellige lede.

EPD’erne giver os mulighed for dels at servicere vores kunder endnu bedre med både produkt- og projektspecifikke EPD’er, men vi kan ligeledes bruge dem i vores videre arbejde med at udvikle vores bæredygtige løsninger yderligere, da vores nye EPD-generator, som Dansk Beton står bag, kan anvendes til at simulere forskellige scenarier. De bliver derfor et godt udgangspunkt for de næste skridt på vores vej mod en 50 procents CO2-reduktion i 2030, slutter Ib Bælum Jensen.

Unicons første produkt-EPD omhandler Passiv 25 MPa beton med RAPID cement. EPD-typen er vugge-til-grav og omfatter alle lede i produktets levetid – fra udvinding og produktion til transport, vedligeholdelse, nedbrydning og genanvendelse.

Se leverandører af beton her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Cookie-indstillinger