Joblife – Kemi-ulykker i danske industri- og elektronik-virksomheder skal nedbringes med digital platform

På trods af et vedvarende politisk fokus er fejlagtig håndtering af kemiske produkter hvert år årsag til et stort antal arbejdsulykker i danske virksomheder – herunder industri- og elektronikvirksomheder. Nu vil danske Joblife, der rådgiver virksomheder om arbejdsmiljø, begrænse antallet af kemiske arbejdsulykker ved at tilbyde danske virksomheder en digital platform, der skal gøre det lettere at håndtere de krav, der gælder for kemisk arbejdsmiljø.

Hvert eneste år ender et stort antal danskere på hospitalet med skader som følge af en arbejdsulykke, herunder skader forårsaget af kemiske produkter. På trods af et vedvarende fokus fra blandt andet Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet på nedbringelse af arbejdsulykker, har antallet de sidste fem år ligget stabilt højt omkring 42.000 årlige ulykker – herunder ulykker i danske industri- og elektronikvirksomheder.

Samme svigtende udvikling gør sig gældende inden for kemiske arbejdsulykker, hvor omkring 500 danskere årligt optræder i Arbejdstilsynets statistik med blandt andet ætsningsskader, infektion og forgiftning. Samtidig oplyser De Arbejdsmedicinske Klinikker i Danmark i en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at de undersøger knap 1.500 patienter om året, der har været udsat for kemiske eksponeringer. Danske industri- og elektronikvirksomheder er nogle af dem, der dagligt håndterer kemi.

Som følge af den manglende udvikling præsenterede Regeringen og arbejdsmarkedets parter i december 2020 nye nationale mål for arbejdsmiljøet i Danmark, hvor endnu kraftigere opmærksomhed nu rettes mod nedbringelsen af arbejdsulykker. Herunder lyder det specifikt, at færre danskere skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen.

Det har fået danske Joblife, der er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed indenfor arbejdsmiljø, til at øge fokus på problemet, og samtidig har de fornyet deres digitale platform, Dansk Kemidatabase, og etableret et korps af kemirådgivere bag med henblik på at gøre det endnu lettere at håndtere kemi i danske virksomheder og dermed reducere det høje antal kemiulykker i Danmark.

Kemiske arbejdsulykker kan ofte være meget alvorlige, fordi der er tale om skader der eksempelvis omhandler ætsninger eller forgiftning. Det er et stort problem, at kemiske ulykker ligger på samme høje niveau år efter år, når vi ved, hvor farlige disse ulykker kan være. I Joblife oplever vi, at virksomheder finder reglerne om kemi besværlige og uigennemskuelige. Og når der ikke er styr på reglerne, så kan der ske fatale ulykker. Derfor mener vi, at det er et område indenfor arbejdsmiljø, der bør have et skærpet fokus, siger Jonas Janholt Waarst, kommerciel direktør i Joblife.

50 procent af små og mellemstore virksomheder har ikke styr på regler

Alle danske virksomheder, der bruger kemiske produkter til dagligt, er forpligtede til at registrere, hvilke produkter medarbejderne håndterer. Det gælder alle virksomheder – lige fra kontorvirksomheden, der bruger rengøringsmidler, til nedbrydningsvirksomheden, hvor medarbejdere håndterer asbestholdige byggematerialer. Samtidig skal virksomhederne foretage en kemisk risikovurdering, hvis medarbejderne håndterer kemiske produkter, der ikke blot kan sidestilles med almindelige husholdningsprodukter.

Joblife vurderer imidlertid, at op mod 50 procent af alle små og mellemstore danske virksomheder ofte ikke lever op til sine forpligtelser, hvad angår registrering af kemi samt foretagelse af kemisk risikovurdering på arbejdspladsen.

– Problemet bunder i, at reglerne på området kan være komplekse, og derfor har virksomhederne ikke overblik over forpligtelser. Konsekvensen er, at virksomhedernes medarbejderne ikke har de nødvendige informationer om, hvordan de skal håndtere specifikke kemiske produkter, og i værste tilfælde kan det føre til alvorlige arbejdsulykker eller betydelige komplikationer senere i livet som følge af forkert håndtering af eksempelvis kræftrisikable stoffer, siger Tina Jensen, seniorkonsulent og kemiingeniør hos Joblife.

Ifølge Joblife har en stor del virksomheder samtidig en forældet tilgang til registrering af kemiske produkter, hvor selve registreringen foregår i fysiske ringbind uden om virksomhedens digitale systemer. Joblife oplever desuden, at de sikkerhedsdatablade, der følger med kemiske produkter, ofte har fejl og mangler og dermed kan være kilde til forkert kemisk håndtering. Det samme viser en gennemgang foretaget af European Chemicals Agency, der er øverste myndighed indenfor kemiregistrering i EU.

– Både vores egen og ECHA’s gennemgang viser, at op mod halvdelen af de sikkerhedsblade, der følger med kemiske produkter, er fejlbehæftede. Ofte fordi de ikke er opdaterede eller er dårligt oversatte fra et andet sprog. Følgevirkningerne ender hos medarbejderne, der står med mangelfulde eller direkte forkerte oplysninger om, hvordan de skal gebærde sig i forhold til et specifikt kemisk produkt, siger Tina Jensen.

Digitalt værktøj og øget rådgivning er nøglen

Joblife, der rådgiver mange store danske virksomheder indenfor arbejdsmiljø, har som løsning på problemerne med kemi i virksomheder øget fokus på den kemiske rådgivning, ligesom de har lanceret Dansk Kemidatabase i en helt ny udgave og nedsat et hold af kemirådgivere bag.

Med det digitale værktøj ønsker Joblife at gøre det betragteligt nemmere for virksomheder at registrere kemiske produkter, foretage kemisk risikovurdering og samtidig stille de lovpligtige sikkerhedsdatablade til rådighed for medarbejderne. Samtidig har Joblife valgt at stille Dansk Kemidatabase til gratis rådighed for danske virksomheder, der har brug for at registrere op til 10 kemiske produkter.

Vi har et erklæret mål om at nedbringe antallet af kemiske arbejdsulykker i Danmark, og det skal ske ved at gøre processen omkring kemi i virksomhederne væsentligt lettere. Derfor har vi haft fokus på at forbedre Dansk Kemidatabase, så virksomhederne har ét samlet værktøj, der giver dem overblik over reglerne, hjælper dem med nødvendige registreringer og lovpligtige risikovurderinger på en let måde, og samtidig giver virksomhedernes medarbejdere adgang til de dokumenter, de har brug for.

Samtidig er det en fordel for virksomhederne at have sin registrering af kemi online fremfor i ringbind, fordi vi hele tiden sikrer, at instruktionerne om de kemiske produkter er kvalitetssikrede med korrekte oversættelser, og medarbejderne kan samtidig lynhurtigt finde frem til information om netop det kemiske produkt, de skal anvende. Forhåbentligt kan det reducere antallet af kemiske ulykker i Danmark, siger Jonas Janholt Waarst.

Man kan læse mere om Dansk Kemidatabase og tilmelde sig det digitale værktøj på www.danskkemidatabase.dk.

Fakta om kemi i danske virksomheder:

  • Mere end 42.000 danskere udsættes hvert år for en arbejdsulykke – herunder sker ca. 500 årlige kemiske ulykker som ætsningsskader, infektion og forgiftning. Der er ikke sket forbedring siden 2015, viser Arbejdstilsynets tal.
  • Joblife vurderer, at op mod 50 procent af alle små og mellemstore virksomheder i Danmark ikke lever op til gældende krav om registrering af kemi eller foretagelse af kemisk risikovurdering.
  • I en undersøgelse fra 2018 foretaget af Mærsk Nielsen HR for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø oplyser De Arbejdsmedicinske Klinikker i Danmark, at de undersøger 7-8.000 patienter om året, hvor 20-25 procent af disse har været udsat for kemiske eksponeringer.
  • Undersøgelsen tager udgangspunkt i brancherne Landbrug, Fremstilling og råstof samt Bygge og anlæg. Undersøgelsen konkluderer, at henholdsvis 47 procent, 63 procent og 65 procent af virksomhederne indenfor de tre brancher har medarbejdere, som er udsat for kemiske stoffer. 
  • Det vurderes, at der alene i de tre brancher er henholdsvis 10.000, 80.000 og 75.000 medarbejdere, der er udsat for kemi.
  • Undersøgelsen skal danne grundlag for en målrettet forebyggelsesindsats mod kemisk påvirkning på danske arbejdspladser.
  • En rapport fra European Chemicals Agency, ECHA, der hører under EU, viser desuden, at op mod 50 procent af sikkerhedsdatablade, der følger med kemiske produkter, er fejlbehæftede som følge af forkerte oversættelser eller mangel på seneste opdateringer.
Læs mere om arbejdsmiljø her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.