Power-to-X: Fremtidens grønne men ikke ufarlige teknologi!

Power-to-X (PtX) er et af flere afgørende tiltag i virkeliggørelsen af Danmarks ambitioner om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. Danmark skal i de kommende år udvikle et helt nyt sæt af regler og rammer, der muliggør, at grøn strøm fra vindmøller og solceller kan blive brugt til også at producere brint gennem elektrolyse.

Processen går ud på, at vind- eller solenergi bliver omdannet til brint. Tilfører man derefter kvælstof, får man ammoniak, og tilfører man kuldioxid, får man metanol. Begge dele kan bruges som flydende brændstof.

En række virksomheder står klar til at levere CO2-neutralt brændstof inden for de kommende 10 år. Det kan komme i tanke på skibe, lastbiler – og måske endda fly – i stedet for benzin og diesel, som belaster miljøet. 

Det er dog ikke helt uproblematisk at gå fra konventionelle fossile brændstoffer over til f.eks. brint og andre eksplosive brændstoffer, og derfor etableres der flere testcentre rundt i Danmark. I disse avancerede testmiljøer fokuseres bl.a. på miljømæssige udfordringer samt sikkerhed i forbindelse med udvikling, produktion, transport og generel brug af PtX brændstoffer. 

Udfordringen i tilfælde af f.eks. lækage/udslip er at metanol og ammoniak er meget giftige stoffer og ligeledes brændbart, hvorimod brint er yderst eksplosivt. Brint har en antændelsesgrænse fra 4 til 77 v/v %, så der skal ikke meget til, før det eksploderer – en gnist fra statisk elektricitet er nok. Brint lugter ikke som f.eks. metanol der har en sødlig stikkende lugt, eller ammoniak der har en skarp og stikkende lugt allerede fra 3 ppm – man er ikke i tvivl!

Det er derfor vigtigt, at virksomhederne sikrer deres medarbejdere ved at installere gasdetektering i de områder, hvor der er risici for udslip af giftige og eksplosive gasser.

Lad Geopal passe på dig og dine medarbejdere, så du kan passe på klimaet, helt uden bekymringer!

LÆS også: Geopal deltager i Kloakmessen 2022
Geopal System A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Cookie-indstillinger