Nederman – Sundhedsrisici ved udsugning af støv og røg

Luftbåren støv og røg er udbredt i en lang række industrier og produktionsanlæg. Selvom disse stoffer ofte er farlige for menneskers sundhed – mange endda kræftfremkaldende – er bevidstheden om problemet fortsat begrænset. Heldigvis er det et problem, der er begyndt at få mere opmærksomhed, og et problem hvor det rigtige udsugningsudstyr og kontrolprocedurer kan forbedre arbejdsvilkårene betydeligt.

Hvor risikerer man at blive udsat for farligt støv eller røg?

Støv og røg kan opstå i næsten enhver form for arbejdsmiljø. Konsekvenserne af eksponeringen varierer, men eksponeringen er altid usund i sig selv. Nogle eksempler på miljøer, hvor støv- og røgeksponering kan forekomme, er:

  • Fremstilling (lodde- og svejserøg)
  • Autoværksteder (slibning og lakering af biler, udstødningsgasser)
  • Bagerier (mel og andre ingredienser)
  • Skoler og universitetsværksteder (brug af træbearbejdningsudstyr, svejsning og støbning af metaller)
  • Skønhedssaloner (brug af opløsningsmidler og latexhandsker med pulver)

Hvad er nogle af de almindelige sundhedsmæssige virkninger af støv- eller røgeksponering?

Det afhænger af typen og graden af eksponering. Personale i industribagerier, lakeringspersonale og personale, der indånder lodderøg i elektronikindustrien er eksempler på medarbejdere, der er i risiko for astma forårsaget af arbejdsforholdene; ligeledes er personer, der inhalerer luftbårne metalbearbejdningsvæsker ved brug af CNC-maskiner, også udsatte. Alveolitis er en kendt risiko for personer i fødevareindustrien, og personer, der arbejder med mineralstøv, risikerer at få forskellige former for pneumokoniose (f.eks. asbestose fra asbest og silikose fra silica). Svejsere kan lide af lungekræft og kronisk obstruktiv lungesygdom, begge forårsaget af stoffer, der findes i svejserøg, såsom nikkel og krom.

Kombinationen af strengere krav og omklassificering af stoffer er en udvikling, der sandsynligvis vil fortsætte

Mange tilfælde af asbestose, silikose og lungekræft er resultatet af den store mangel på viden om støv og røg førhen, samt de dårlige arbejdsmetoder på den tid. Det, der engang blev betragtet som fuldt acceptabelt, er nu forbudt. en udvikling, der sandsynligvis vil fortsætte med stadig strengere krav til støv- og røgeksponering i fremtiden. Stoffer og processer, der engang ansås for værende ikke-kræftfremkaldende, er siden blevet omklassificeret som kræftfremkaldende. Den nylige omklassificering af røg fra svejsning af blødt stål fra United Kingdom Health and Safety Executive (HSE) er et tegn på en større revalueringsproces af disse stoffer og de farer, de udgør, selv i små mængder.

Fremtidig lovgivning vil sandsynligvis reducere grænseværdierne for støv- og røgeksponering endnu mere

Da kendskab til stoffer og deres indvirkning på sundhed kun vil stige over tid, kan man forvente en gradvis stramning af grænserne for eksponering. Tag f.eks. mangan, et stof der findes i svejserøg. Mangan har vist sig at forårsage skade på nervesystemet, og gentagne høje eksponeringer kan endda forårsage en tilstand kendt som “manganisme” med symptomer svarende til Parkinsons. Den nuværende eksponeringsgrænse på mangan er 0,5 milligram pr m3 (på et otte timers vægtet gennemsnit). Den Europæiske Union har imidlertid foreslået, at eksponeringsgrænsen reduceres til 0,2 mg pr m3. Der vil også være en yderligere, specifik standard for respirable partikler: 0,05 milligram pr m3.

Fem måder at vurdere støv- og røgeksponering på arbejdspladsen på

Evaluering af hierarkiet for kontrol er et godt første skridt i retningen af at fastslå, hvordan man kan arbejde med at reducere støv- og røgeksponering. Nedenfor er en liste over faktorer, der er værd at overveje:

  1. Eliminering: Kan risikoen fjernes?
  2. Erstatning: Kan risikoen erstattes med noget mindre skadeligt?
  3. Kontrollering med udstyr: Selv om risikoen ikke vil blive elimineret, vil procesoperatøren være mindre udsat.
  4. Administrativ kontrollering: Kan nye/andre procedurer mindske arbejdstagernes kontakt med de farlige stoffer?
  5. Personligt beskyttelsesudstyr: Værd at tage i betragtning, men normalt ikke en særlig effektiv foranstaltning.

Hvordan arbejder Nederman med udsugning støv og røg?

For at begrænse operatørernes udsættelse for skadeligt luftbåren støv og røg er mange af Nedermans udsugningsløsninger designet til at opfange så mange af disse forureninger som muligt lige ved kilden. Hvad angår filtreringsløsninger, er de konstrueret til at maksimere opbevaring af forureningerne og til at minimere emissioner. Lokal procesudsugning er en almindelig og let anvendelig løsning, uanset om det er i form af udsugning direkte på værktøjet med kraftig vakuum, en sugearm, en bænk med undersug, en kabine eller kabinet. Der er også sekundære rengøringsløsninger til lokaler, der kan bruges til at eliminere såkaldte flygtige emissioner. Variabler på arbejdspladsen, såsom træk fra døre, der åbnes og lukkes, betyder, at uanset hvor effektiv løsningen med udsugning ved kilden er, kan nogle flygtige emissioner stadig undslippe udsugning ved kilden.

LÆS også: Nederman-systemer til udsugning af udstødningsgasser på Mercedes-Benz-værksted
Nederman Danmark A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.