DBI – Nyt projekt vil accelerere biobaseret etagebyggeri

Brandkrav er i dag en showstopper for etagebyggeri med træ og biobaserede materialer til bærende konstruktioner og isolering. Det vil DBI-projektet Wood:UpHigh ændre ved at tilvejebringe dokumentation til nye præaccepterede løsninger.

Klassiske byggematerialer såsom beton og mineraluldsisolering er i dag rygraden i stort set alt etagebyggeri, når de bærende konstruktioner skal opføres, og byggeriet skal isoleres – ikke mindst fordi deres brandegenskaber er veldokumenterede. Men produktionen af de velkendte byggematerialer udleder meget CO2, og det harmonerer dårligt med målet om, at Danmarks CO2-udledning skal reduceres med 70 % frem mod 2030.

Derfor lancerede Regeringen sidste år en national strategi for bæredygtigt byggeri, hvor der bl.a. skal udvikles præaccepterede løsninger til bærende konstruktioner i brandbart materiale, som understøtter opførelsen af træbyggeri op til 5 etager. Målet er, at der skal være tilgængelige præaccepterede løsninger for træbyggeri, ligesom det er tilfældet for ikke brandbare byggematerialer. Det mål understøtter det nye projekt Wood:UpHigh.

– Projektet handler ikke om træfacader eller træbeklædning. Vi går derimod efter det, som har det største CO2-potentiale i byggeriet: De bærende elementer og det, som er inde i bygningen. I dag må man ikke bygge højere end 5,1 meter – svarende til 2 etager – med trækonstruktion og biobaseret isolering, hvis det skal være inden for de præaccepterede løsninger, siger Christian Fundby Schou, som er leder af Advanced Product Development i DBI.

– Vi vil udfordre nogle grænser i bygningsreglementet og tilvejebringe skalérbare, generiske materialeneutrale løsninger, og alt, hvad vi tester, skal være tilgængeligt i en gratis eksempelsamling, uddyber han.

Accelereret indsats

Wood:UpHigh har et samlet budget på 5,3 mio. kr. og gennemføres med støtte fra Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sidstnævnte via DBI’s resultatkontrakt. DBI og entreprenørvirksomheden LOGIK & CO står for brandprøvningerne og den efterfølgende dokumentation.

– Projektet skal medvirke til et opgør med den forskelsbehandling, der er mellem traditionelle byggematerialer og biobaserede byggematerialer i forhold til præaccepterede løsninger. Af hensyn til bæredygtigheden i byggeriet er det vigtigt, at vi nu slår hul på det problem, siger Balder Johansen, der er daglig leder i LOGIK & CO og initiativtager til projektet sammen med DBI.

– Producenter af traditionelle materialer som stenuld og glasuld har haft 50 år til at opbygge deres dokumentation for brandmodstandsevne, og byggeriet kan ikke vente på, at SMV’er, som arbejder med biobaserede byggematerialer, skal være lige så mange år om det. Så det her er en accelereret indsats, supplerer Christian Fundby Schou.

Gode forudsætninger for præaccepterede løsninger

På halvandet år skal DBI udføre 10 akkrediterede fuldskala-brandprøvninger og 30-40 small-scale indikative brandprøvninger, der skal give dokumentation for, at præaccepterede løsninger kan understøtte nybyg og renovering af biobaseret byggeri op til 5 etager.

– Der er tale om konstruktioner – ikke materialer. Vi ser på helheden. Til de bærende trækonstruktioner vælger vi løsninger, som er skalérbare, så alle producenter kan anvendes, og som isolering vil vi bl.a. afprøve papiruld og træfiberisolering som bats eller granulat, siger Christian Fundby Schou og tilføjer, at der er et konkret byggeri forbundet med de tests, som skal udføres. Som led i sit MiniCO2-demonstrationsprojekt i Fredericia vil Realdania By & Byg nemlig bygge en etageejendom med seks etager med trækonstruktion og biobaseret isolering.

Om Wood:UpHigh munder ud i præaccepterede løsninger, bliver i sidste ende Bolig- og Planstyrelsens afgørelse. Men forudsætningerne er optimale, da Styrelsen sidder med ved mødebordet.

– Det er næsten det største scoop. Ét er, at Realdania for første gang nogensinde støtter et projekt, hvor brand er en ‘enabler’ til at accelerere den grønne omstilling. Noget andet er, at Bolig- og Planstyrelsen for første gang er aktivt med i et projekt. Det er en succes, at de er med på vognen, fastslår Christian Fundby Schou og fortsætter:

– Vi har tiltro til, at med DBI’s anbefalinger, branchen i ryggen og anerkendte og dokumenterede eksempler, så vil Bolig- og Planstyrelsen implementere løsningerne i Bygningsreglementet.

Læs mere om Wood:UpHighFoto: NinaRundsveen, wikimedia.org

FAKTA

Wood:UpHigh
DBI og entreprenørvirksomheden LOGIK & CO har en vision om at muliggøre en større andel af biobaserede materialer i byggeriet uden at gå på kompromis med brandsikkerheden. Wood:UpHigh-projektet skal accelerere det biobaserede byggeri ved at tilvejebringe dokumentation for, at sammensatte biobaserede konstruktioner kan finde bredere og nemmere anvendelse i etagebyggeri.

Projektet vil udforske, analysere og dokumentere brandmodstandsevne for udvalgte bærende trækonstruktioner i kombination med biobaseret isolering. Det skal demonstrere, hvordan sammensætningen mellem biobaserede bærende konstruktioner og isolering kan imødekomme brandtekniske funktionskrav jævnfør de præaccepterede løsninger.

Projektet skal bl.a. udføre 10 akkrediterede fuldskala-brandprøvninger samt 30-40 small-scale indikative brandprøvninger. Resultaterne bliver et uvildigt og brancheanerkendt eksempelkatalog med dokumenterede løsninger, som er gratis og offentligt tilgængeligt for byggeriets aktører. Resultaterne sigter på kort sigt mod anvendelse i brandklasse 3- og 4-byggerier, men i det lange perspektiv mod alle brandklasser i byggerier op til mindst 4 etager (og muligvis højere).

Projektet ledes af DBI, som varetager alle projektets aktiviteter, på nær konstruktion af testemner til brandtest, som varetages af LOGIK & CO.

Følgegruppen består af Ramboll, NCC, Bolig- og Planstyrelsen, Aalborg Universitet, Realdania By & Byg, Egen Vinding og Datter, Træelementforeningen, Træinformation, Grundejernes Investeringsfond, Juul og Hansen Arkitekter, Vandkunsten, Enemærke og Petersen og VIA University College.

Læs artiklen her

LÆS også: DBI udfører første udvidede inspektioner af sprinkleranlæg
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut's Firmaprofil
Cookie-indstillinger