Scanmaster præsenterer Leak-Detect – Stop med at betale for spildt el!

Gå på jagt efter utætheder og formindsk elregningen betydeligt.

Som følge af den igangværende energikrise er vi alle blevet mere bevidste omkring vores forbrug, herunder vores elforbrug, privat såvel som professionelt. Elregningerne er hos de fleste virksomheder mangedoblet og flere må lave store besparelser i form af nedskæringer i personale, lukning af afdelinger og nogle må desværre lukke helt som følge heraf.

For at undgå at havne i sådanne situationer er det selvfølgelig alfa omega, at man har fokus på sit forbrug. At man forsøger at minimere spild og dermed minimere sit elforbrug og sine omkostninger.

De fleste produktionsvirksomheder benytter sig af trykluft- og/eller vakuumsystemer. For at sikre en pålidelig og økonomisk drift af ethvert lufttæt system kræves regelmæssige eftersyn og udbedringer af utætheder, uanset om det drejer sig om over- eller undertryk.

LEAK-DETECT lækagesøger kan det hele i ét og samme instrument: Selv den mindste utæthed vil udsende ultrasoniske lyde, som øjeblikkeligt opfanges af apparatet, også i støjende produktionshaller og værksteder.

Generelt spildes typisk 25-70 % af det samlede elforbrug til trykluft-/vakuumproduktion pga. utætheder, men et periodisk lækagecheck sandsynliggør en ganske betragtelig årlig besparelse, se bare nedenstående eksempler eller denne tabel

6 bar:

Har man et hul på 1 mm, tabes der 54 liter luft i minuttet. Det svarer til 0,3 kWh og et spildt elforbrug/meromkostning på 7.647,48 kr. pr. år. 

Har man et hul på 10 mm, tabes der 5393 liter luft i minuttet. Det svarer til 30,74 kWh og et spildt elforbrug/meromkostning på 783.611,78 kr. pr. år. 

10 bar: 

Har man et hul på 1 mm, tabes der 89 liter luft i minuttet. Det svarer til 0,6 kWh og et spildt elforbrug/meromkostning på 15.295,00 kr. pr. år. 

Har man et hul på 10 mm, tabes der 8949 liter luft i minuttet. Det svarer til 63,9 kWh og et spildt elforbrug/meromkostning 1.628.913,00 kr. pr. år. 

Baggrund for beregninger:

Lækagetab gennem hul i trykluftforsyning, hvor hullet regnes for cirkulært og skarpkantet.
Det er angivet, hvor mange liter luft der mistes pr. minut ved 6  og 10 bar tryk og hvor stor en kompressoreffekt, der skal til for at kompensere for tabet.
I sidste kolonne (DKK/år) er angivet, hvad lækagen koster i forøget elforbrug om året. Der regnes med en kWh-pris på 2,91 DKK*
*Gennemsnitlig pris 09.10.2022

Systemet kan også bruges til forbrændingsmotorers indsugnings- og udstødningssystemer. Luftstrømmens retning (ud eller ind) er uden betydning.

LEAK DETECT er nem at bruge, og du vil kunne gå på jagt efter utætheder, og dermed spildte penge, i løbet af ganske få minutter.

Læs mere om produktet på vores hjemmeside

Kampagnepris 5.937 DKK

Normalpris 7.915 DKK

Kampagnen er gældende indtil 31.12.2022

Ordrer og spørgsmål sendes til info@scanmaster.dk (Oplys varenummer 60500215)

Leveringstid: 1 – 2 uger.

God jagt!

SCANMASTER

Scanmaster er Skandinaviens mest udviklings- og serviceorienterede leverandør af unikke doseringsløsninger til ethvert industrielt behov i rette tid og kvalitet.

Du har behovet, vi har løsningen!

www.scanmaster.dk

leak detect box
LÆS også: Scanmaster – Dispenserings-workshop
Scanmaster's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *