Insatech – VEGAPULS C23 sikrer valide data i Rebild Forsynings gennemløbsrør

Hos Rebild Forsyning oplevede de problemer med måledata fra én af deres målebrønde. Den installerede, hydrostatiske niveaumåler kunne ikke måle ved de helt lave flow, og sensorens måledata var derfor ikke anvendelige til anlæggets kapacitetsanalyser.

Den hydrostatiske niveaumåler var monteret i selve gennemløbsrøret, og blev med tiden beskidt. Det betød, at sensoren havde problemer med at måle korrekt ved lav vandstand. Derfor brugte driftsleder, Søren Jakobsen, og hans team, unødigt tid på at rengøre sensoren for at få brugbare data til anlæggets kapacitetsanalyser. Rebild Forsyning tog derfor kontakt til Insatech for råd og vejledning.

Efter dialog med Søren, om udfordringerne med målepunktet, installerede han selv den anbefalede 80 GHz VEGAPULS C23. Fordelen ved denne kompakte radarniveaumåler er, at den kan installeres, så den ikke kommer i berøring med mediet. Derudover har den en sprednings-vinkel på blot 4°, hvilket gør den særligt egnet til måling i anlæggets Ø160 gennemløb.

Bedre målinger og ingen rengøring

Efter installationen opnåede Rebild Forsyning med det samme bedre målinger, og samtidig slipper Søren, og hans team, nu for at rengøre niveaumåleren, da den ikke længere er i berøring med mediet. Derudover har den nye løsning gjort det muligt for Rebild Forsyning at udføre deres kapacitetsanalyser i både tørvejr og regnvejr. Tørvejr var ellers tidligere en udfordring da flowmængden her var mindst, og sensoren blev beskidt på grund af den lave flowhastighed.

Om løsningen fortæller Søren:

Det er vigtigt, at vi kan bruge vores tid på at analysere data, i stedet for at skulle arbejde på at få brugbare og valide data fra vores målepunkter. Det har VEGAPULS C23 hjulpet os med i dette målepunkt.

Hertil tilføjer Søren:

Vores standard niveauløsning er normalt en hydrostatisk niveaumåler, men VEGAPULS har nu i flere af vores målepunkter bevist, at den er det rigtige valg, hvis den hydrostatiske niveaumåler ikke kan klare opgaven.

Vi takker Rebild Forsyning for samarbejdet – et samarbejde, der startede tilbage i 2021, da vi besøgte anlægget i forbindelse med, at vi afholdt et radarkursus hos dem.

LÆS også: Insatech – Etabler et stabilt tryk under kalibrering
Insatech A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Cookie-indstillinger