Dansk Fjernvarme – Nu skal der sikres ro om affaldssektoren

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme

Folketinget har vedtaget det omstridte og kritiserede lovforslag om affald. Dansk Fjernvarme er skuffet over udfaldet. Nu er det vigtigt at arbejde for, at konkurrenceudsættelse og konkurser ikke skal påvirke muligheden for CO2-fangst, varmeforsyning og stabile forbrugerpriser.

I dag vedtog et flertal i folketinget det udskældte lovforslag om affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark. Det er nu vedtaget ved lov, at affaldsforbrændingsanlæg skal konkurrenceudsættes og 30 procent af selskaberne forventeligt skal gå konkurs inden 2030.

Dansk Fjernvarme har på linje med Klimarådet, CONCITO, Dansk Affaldsforening, KL og flere professorer, været åben med kritik og bekymringer for sektoren ved en vedtagelse af loven.

– Vi er skuffet over, at lovforslaget er blevet stemt igennem, på trods af, at der er blevet rejst så betydelige bekymringer og kritik fra alle aktører i sektoren. Det er skuffende, at det ikke lykkedes at trænge igennem med fakta om, hvad denne lov kommer til at have af konsekvenser for affaldsenergiselskaberne, kommunerne, klimaet og fjernvarmekunderne, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

– Det er vigtigt, at de bekymringer, som blev nævnt under behandling af lovforslaget fortsat forbliver et fokuspunkt for myndighederne og politikerne. Der er mange usikkerheder i det her lovforslag, som kræver, at vi alle følger udviklingen tæt, og politikerne løbende og ofte drøfter udviklingen. Vi kommer også til at bidrage til at sikre – som politisk aftalt – at regningen for dette lovforslag ikke ender i kommunerne og på varmeregningen, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Nu skal der skabes sikkerhed for sektoren
Nu ser brancheorganisationen på vegne af affaldsenergiselskaberne fremad for at samarbejde om udmøntning af loven i praksis og sikre rammerne for fangst af CO2. Dansk Fjernvarme retter også en kraftig appel til politikerne om, at de snarest muligt får aftalen implementeret og får elimineret de mange usikkerheder som den politiske aftale og ikke mindst lovforslaget har givet anledning til.

– Vi appellerer til, at forligskredsen hurtigt fremlægger alle rammer for loven, så selskaberne og ejerne bag har vished om deres investeringsvilkår. Uden den nødvendige sikkerhed, risikerer vi at sætte klimaudviklingen i stå. Det er der ingen, der ønsker. Tværtimod, det er nu, der skal sættes tempo på investeringer i klimaet, siger Kim Mortensen.

CO2-fangst på affaldsenergianlæggene er et af de områder, der kræver store investeringer i sektoren de kommende år. Dansk Fjernvarme vurderer, at der er potentiale for at fange omkring 2 mio. tons CO2 på affaldsenergianlæg. Det vil i så fald kunne bidrage væsentligt til CO2-reduktionerne i forbindelse med den grønne omstilling.

– Der er et stort potentiale i CO2-fangst på affaldsenergianlæggene. Det potentiale mener vi, sammen med Klimarådet og de grønne NGO’er, at vi selvfølgelig skal indfri. Det kræver store investeringer og derfor har selskaberne også af den grund brug for at få reduceret usikkerhederne forbundet med denne lov, siger Kim Mortensen, der afslutter:

– Vi skal nok byde ind med konstruktive input på vegne af selskaberne. Men vi mener også, at Folketinget og Regeringen nu har et ansvar for at lave lovgivning og rammer, der sikrer, at vi kan indfri vores potentiale og i øvrigt leve op til det, der var hensigten med den politiske aftale – nemlig at sikre et mere grønt Danmark.

LÆS også: Dansk Fjernvarme – Undersøgelse: Danmark risikerer for lav elforsyning i 2030
Dansk Fjernvarme's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Cookie-indstillinger