CG Jensen betonrenoverer Naviairs kontroltårn i Københavns Lufthavn

CG Jensen betonrenoverer Naviairs kontroltårn i Københavns Lufthavn

CG Jensen skal i hovedentreprise renovere lufthavnens 70 meter høje kontroltårn for Naviair, der leverer trafikstyring i b.la. Københavns Lufthavn. Særligt hensynet til flyvesikkerheden har krævet ekstraordinær omhu i forbindelse med planlægningen af denne opgave.

”Der er tale om en helt klassisk betonrenovering, hvor vi, på tårnets udvendige betonoverflader, skal udbedre betonskader, injicere revner i betonen og udføre levetidsforlængende tiltag. Det komplicerede i opgaven indtræffer, da kontroltårnet står inden for hegnet i Københavns Lufthavn, hvilket har betydet, at vi har skullet tage nogle særlige hensyn til særligt flyvesikkerheden”, siger divisionschef i division Betonrenovering, Søren Persson, om den særlige opgave, der tilmed har krævet sikkerhedsgodkendelse samt afholdelse af køreprøve for CG Jensens medarbejdere og underentreprenører.

Leverandører af betonmagneter

”Vi har alle, både håndværkere og projektledere, haft køreundervisning i lufthavnen, hvor vi har lært at færdes i bilen på lufthavnens område. Vi har også været til køreprøve, som vi heldigvis alle bestod”, siger divisionschef i Betonrenovering, Søren Persson, der selv er ved at have god erfaring med at møde de store fly på vejen ud til tårnet.

Også højden kræver særlige hensyn

For at kunne arbejde på tårnets udvendige betonoverflader har opgaven krævet opførsel af et 55 meter højt og ikke helt ukompliceret totalinddækket stillads. Stilladset hviler delvist af på terrænet men også oven på bygningen ved foden af tårnet. Netop kompleksiteten i stilladset og bygherrens fokus på sikkerhed har affødt at ”Tilsynshåndbog for støbestilladser” har været anvendt. Stilladset bliver færdigopsat i denne uge og herefter går CG Jensen i gang med de indledende arbejder, inden renoveringsarbejderne for alvor kan gå i gang.

”Hele den 1.400 kvadratmeter store overflade skal hedvandsspules. Herefter skal vi reparere ødelagt beton og injicere revner, så en videre skadesudvikling hindres. For yderligere at levetidsforlænge betonen behandler vi også tårnet med tykfilmsmaling”, siger divisionschef i division Betonrenovering, Søren Persson, hvis medarbejdere har måttet tage hensyn til endnu et potentielt benspænd i arbejdet.

”Jo højere, du kommer op, jo mere påvirker vind og vejr vores arbejder. Derfor har vi i samråd med bygherren valgt at totalinddække stilladset, så usikkerheden omkring fremdriften af arbejdet fjernes. Samtidig kan vi på meget betryggede vis eliminere risikoen for at forstyrre flyvelederne i deres arbejde ved at beklæde stilladset, så for eksempel vanddamp fra rensningen ikke forstyrrer flytrafikken”, forklarer divisionschef i division Betonrenovering, Søren Persson, om den særlige stilladsløsning, hvor man ved hjælp af skinner kan opsætte duge rundt om stilladset – en løsning stilladsleverandøren Dansk Stillads Service, der leverer stilladsløsningen, også har benyttet i forbindelse med renoveringen af Frederiksberg Rådhus.

CG Jensen skal være færdige med renoveringen af kontroltårnet i starten af oktober. Opgaven er måske ikke den største, men kræver til gengæld dygtige og specialiserede håndværkere fra division Betonrenovering samt underentreprenører og involverer i alt cirka 20 mand.

”Vi har i CG Jensen erfaring med at udføre arbejder i Københavns Lufthavn. Herudover har vi valgt vores samarbejdspartnere ud fra, hvem vi ved, der kan levere – herunder, at de forstår, hvad det indebærer at være til stede i en lufthavn”, siger divisionschef i Betonrenovering, Søren Persson.

LÆS også: CG Jensen afslutter det tredje projekt i Irmabyen
CG Jensen A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Cookie-indstillinger