Danske Vandværker – Fremgang i frivillige BNBO-aftaler: Mange vandværker knokler stadig på

Susan Münster, direktør i Danske Vandværk

Mange vandværker arbejder stadig ihærdigt for at komme i mål med de frivillige aftaler om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Men for træg sagsbehandling og uklarhed om erstatning er med til at bremse beskyttelsen.

Brug for en vandværkspumpe?

Der er stadig gang i de frivillige aftaler om at beskytte grundvandet mod sprøjtemidler i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Men lige nu ligger der en bunke aftaler, som venter på at blive behandlet af SKAT, ligesom vandværker og lodsejere afventer Miljøstyrelsens genberegninger af en række BNBO, før de kan komme videre.

“Det blev besluttet, at vandværker og lodsejere skulle tage opgaven på sig, selv om ansvaret for grundvandsbeskyttelse er en myndighedsopgave. Der er rigtig mange vandværker, som har knoklet for at få aftaler på plads for at sikre beskyttelsen. Fordelen ved frivillige aftaler er, de tager højde for de lokale forhold. Men det er samtidig helt afgørende, at vi kommer i mål,” siger direktør i Danske Vandværker Susan Münster.

Mest beskyttelse for pengene
I Sønderborg Kommune er vandværkerne nået så langt, som rammerne tillader: Her er der indgået aftaler i 70 procent af det samlede areal for BNBO. De BNBO, hvor der mangler at blive landet aftaler, afventer lige nu genberegning hos Miljøstyrelsen, lige som de indgåede aftaler afventer behandling hos Skattestyrelsen.

“Vi har prioriteret at starte med de BNBO, hvor vi kunne se, at vi ville få mest beskyttelse for pengene, altså de største arealer. Så snart de aftaler er godkendt hos SKAT og tinglyst hos kommunen, kan lodsejeren få sine penge, og vi kan komme i mål med beskyttelsen. Men lige nu afventer vi formaliteterne,” siger Peter Petersen som er formand Vandsamarbejdet i Sønderborg og Oksbøl Sogns Vandforsyning.

I Sønderborg har man også mærket de stigende jordpriser, men det betyder ikke, at de frivillige aftaler går i stå:  

“Vi afventer fortsat alt det, der ligger hos de forskellige myndigheder, og når vi har det på plads, så går vi videre med at få den sidste beskyttelse i hus. Vi mosler på alt det, vi kan,” siger Peter Petersen.   

Ikke sidde på hænderne
Miljøministeren har meldt ud, at der meget snart kommer et lovforslag og i hælene på det en lovgivning, der pålægger kommunerne at få de sidste BNBO beskyttet.

“I stedet for at sidde på hænderne frem til loven træder i kraft, så foretrækker vi at få beskyttet alt det grundvand, vi kan. Det handler om at få beskyttelsen i mål så hurtigt og fornuftigt som muligt. Derfor bakker vi selvfølgelig stadig op om alle de frivillige aftaler, der er i gang, og tilskynder til, at vi bruger det næste år på at komme så tæt på mål som muligt. Alternativet er at sætte det hele i stå, og det gavner ikke drikkevandet,” siger direktør i Danske Vandværker Susan Münster.

Processen med at indgå frivillige aftaler om at beskytte vores drikkevandsboringer har indtil nu vist, hvor vigtigt det er, at der er en klar rolle- og ansvarsfordeling. Med akutplanen, som kom før sommerferien, blev det Miljøstyrelsens ansvar at følge op på fremdriften løbende, lige som staten kommer til at kompensere kommunerne for deres indsats, fordi de nu klart bliver pålagt en opgave i forhold til at sikre beskyttelsen af BNBO.

“Tydelige rammer og et klart juridisk grundlag er en forudsætning for fremdrift, og at kommunerne effektivt gør brug af påbud som værktøj til at sikre beskyttelsen. Forhåbentlig vil de nye tiltag sikre, at vi kommer effektivt i mål – også i forhold til at sikre en hurtig afklaring af tvivlsspørgsmål,” siger Susan Münster.

Find mere viden om Vandforsyningen i Danmark her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Cookie-indstillinger