Teknologisk Institut – 200 virksomheder skal skabe nye råstoffer fra affald

Tekstilaffald skal genanvendes til produktion af akustikmaterialer og pudefyld. Foto: Haack Recycling.

Teknologisk Institut er videnpartner i et nyt, stort partnerskab, CLOSING THE LOOP, som skal lukke huller – slutte cirklen – i den cirkulære økonomi ved at sikre, at SMV’erne bruger færre ressourcer og skaber mindre affald.

Med målet om at reducere affaldsmængden med 3,3 mio. tons og en mindskning af CO2 udledningen med 90.000 tons skal det nye partnerskab CLOSING THE LOOP hjælpe små og mellemstore virksomheder, SMV’erne, i gang med at lukke klima-hullet i værdikæderne og genanvende og genbruge ressourcer. Teknologisk Institut er videnpartner i projektet og skal stille laboratorier, tekniske kompetencer samt viden om forretningsmæssig bæredygtighed og dokumentation om bæredygtigheden i den grønne omstilling til rådighed.

I Danmark er vi kun fire procent cirkulære, og her skal vi blive bedre til at mindske vores overforbrug af ressourcer og råvarer og øge mængden af genanvendelse. Her vil Teknologisk Institut kunne bidrage med vigtig viden og konkrete projekter samt sikre, at de miljømæssigt bæredygtige løsninger også er økonomisk bæredygtige, siger direktør Sune Dowler Nygaard, Teknologisk Institut.

Ifølge den nyligt udkomne rapport Circularity Gap Report er Danmark dårligere til cirkulær økonomi end flere andre europæiske lande. Samtidig har Danmark et materialeforbrug, som er blandt de højeste i verden.

200 private og offentlige virksomheder
CLOSING THE LOOP er et samarbejde mellem 200 private og offentlige virksomheder, hvor Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udvalgt erhvervsklyngerne Food & Bio Cluster Denmark, Lifestyle & Design Cluster, We Build Denmark og CLEAN, erhvervshusene Hovedstaden, Sjælland, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland samt Teknologisk Institut.

Teknologisk Instituts rolle i CLOSING THE LOOP er bl.a. at stille laboratorier til rådighed for udvikling, test og demonstration, udarbejde miljøeffekt-beregninger og dokumentation, fx i form af livscyclusvurderinger, LCA. Desuden skal Instituttet rådgive og hjælpe virksomhederne med implementering af nye cirkulære forretningsmodeller, bæredygtige materialer og teknologier samt dokumentere løsningernes effekt.

Flere konkrete projekter
Teknologisk Institut er også udviklingspartner i flere konkrete projekter. For eksempel genanvendelse af tekstilaffald, hvor kun én procent genanvendes i dag. Her skal tekstilaffald genanvendes til produktion af akustikmaterialer og pudefyld. I et projekt med genanvendelse af asfalt er målet at udvikle og dokumentere løsninger, som gør det muligt at lave asfalt af 75 procent genanvendelige råstoffer fra vej- og anlægsprojekter i produktion af ny asfalt. Det vil samtidig sikre reduktion af CO2-udledning med 50-70 procent fra de pågældende anlægsprojekter. Et tredje eksempel er genbrug og genanvendelse af Li-ion batterier fra elcykler og elløbehjul. Her skal der skabes en cirkulær værdikæde omfattende både genanvendelse og genbrug af genopladelige Li-ion batterier fra forbrugerprodukter, herunder specielt batterier fra el-cykler og løbehjul.

Samarbejde på tværs
Baggrunden for CLOSING THE LOOP er at ingen virksomhed kan være cirkulær alene.

En omstilling af materialeforbruget er kompleks og kræver samarbejde i og på tværs af værdikæderne. CLOSING THE LOOP vil give et markant og vigtigt løft til de medvirkende virksomheder, som både får en gevinst i form af bedre udnyttelse af ressourcer samtidig med, at de får implementeret løsninger, som giver nye udviklings- og forretningsmuligheder. Vi er samtidig ekstra glade for, at CLOSING THE LOOP sker i et stærkt og integreret samarbejde på tværs af viden- og klyngeaktørlandskabet, siger direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.

FAKTA:
CLOSING THE LOOP omfatter erhvervsklyngerne Food & Bio Cluster Denmark, Lifestyle & Design Cluster, We Build Denmark og CLEAN, erhvervshusene Hovedstaden, Sjælland, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland samt Teknologisk Institut.

Det 3-årige projekt finansieres med 125 mio. kr. fra EU’s regionalfond og 70 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Midlerne udmøntes inden for rammerne af det danske program for Den Europæiske Regionalfond 2021-2027, hvor ansøgninger skal leve op til kravene i Prioritet 2 “Grøn omstilling i SMV’er”.

Målet er at reducere affaldsmængden med 3,3 mio. tons pa tre år og CO2 ækvivalenter med 90.000 tons om året.

Projektet har allerede udvalgt samarbejde med flere stærke værdikæder og omkring 200 virksomheder, private som offentlige partnere. Der er afsat en pulje i projektet til at støtte nye værdikædesamarbejder. Det forventes, at puljen åbnes for ansøgninger i 2024.

Projektets primære målgruppe er modne og omstillingsparate, såkaldte Loop Closers, som indgår i værdikæder, hvor væsentlige ressource- og affaldsstrømme flyder.

Projektets sekundære målgruppe er virksomheder og andre aktorer, som sætter et væsentligt fodaftryk i form af affald og ressourcestrømme, som der i dag ikke er optimal anvendelse for.

Øvrige målgrupper består af virksomheder og aktører, som ønsker at anvende mere bæredygtige materialer, produkter og løsninger og dermed repræsenterer et vigtigt markedstræk for den primære målgruppe.

Ud over de direkte implicerede virksomheder, henvender projektet sig til en række øvrige aktører: Iværksættere, underleverandører, konsulenter, mindre modne virksomheder, videninstitutioner og internationale aktører. Projektet er markant, også i international sammenhæng, og vil skabe øget interesse for Danmark som et grønt foregangsland, hvilket, hvilket kan skabe grobund for internationale samarbejder.

Projektets første fase forventes at starte i 2024, når alle formelle rammer er fastlagt.

LÆS også: Teknologisk Institut – Konference – kan vi vinde over vandet?
Teknologisk Institut's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Cookie-indstillinger