CG Jensen – Skurby på genbrugsprojekt kører på grøn strøm

CG Jensen har for nylig opsat en Grøn Top på byggepladsen Gladsaxe Ny Genbrugsstation. Den mobile platform ventes med sine turbiner og solceller at kunne levere en stor del af den strøm, skurbyen forbruger i anlægsperioden.

CG Jensen har for nylig opsat en Grøn Top på byggepladsen Gladsaxe Ny Genbrugsstation. Den mobile platform ventes med sine turbiner og solceller at kunne levere en stor del af den strøm, skurbyen forbruger i anlægsperioden.

”Skurene i skurbyen er såkaldte ’grønne skure’ med et lavt energiforbrug”, siger bæredygtighedschef i CG Jensen, Poul-Erik Olsen, der forventer, at egenproduktionen af grøn strøm fra Den Grønne Top vil betyde, at byggepladsen kan spare knap to ton CO2 udledning.

Egenproduktionen af grøn strøm fra vindturbiner og solceller passer godt ind i bygherren Gladsaxe Kommunes overordnede ambitioner for projektet.

Når CG Jensen nedriver den nuværende Gladsaxe Genbrugsstation for at opføre en ny, udvidet station med en større genbrugskapacitet, er det nemlig med et klimadogme for byggeriet. Ambitionen er at minimere CO2 udledningen mest muligt, blandt andet ved at genanvende så mange materialer som muligt samt at anvende træ de steder, hvor det ikke er muligt at genbruge materialer.

”Det er en sjov og spændende opgave – netop fordi, der er så meget genbrug. Du kan ikke bare tage nye materialer; du skal tilpasse dig de materialer, der allerede er”, siger projektchef Dion Munksgaard fra CG Jensens division Jord, Kloak, Forsyning & Gartner, der sammen med flere CG Jensen kollegaer har været med til at påvirke projektet allerede i tilbudsfasen.

Flere byggepladstiltag
Opgaven passer også godt ind i CG Jensens egen bæredygtighedsstrategi med de CO2 reducerende løsninger og materialevalg, der har været efterspurgt i udbudsmaterialet.

CG Jensen har således bidraget med flere tiltag for at kunne reducere CO2 aftrykket.

CG Jensen har erstattet den almindelige diesel med HVO-fuel, hvilket medfører, at anlægsproduktionen er udført om en fossilfri byggeplads.

CG Jensen har desuden etableret automatiseret styring af belysning i skurvogne ved hjælp af bevægelsessensorer og der er anvendt natsænkning af el og varme i skurvogne og på pladsen. Undervejs i byggefasen måler og registrerer CG Jensen også vand- og energiforbruget samt transport og byggeaffald.

Herudover leverer CG Jensen en række genbrugs- og cirkulære løsninger på byggeriet. Samlet forventer man at kunne reducere CO2 aftrykket med 250 ton.

Tværfagligt team
Arbejderne gennemføres i et internt joint venture mellem division Byggeri Øst, division Beton Arcon og division Jord, Kloak Forsyning og Gartner – og understøttet af medarbejdere fra stabsfunktionen Design & Engineering.

CG Jensen udfører projektet i totalentreprise – med NIRAS som ingeniørrådgiver, BBP Arkitekter som arkitektrådgiver og 1:1 Landskab som landskabsrådgiver.

Når den nye, udvidede genbrugsstation står færdig, vil den byde på flere affaldsfraktioner, der samlet skal kunne håndtere op mod 32.000 ton affald. Stationen vil bestå af tre bygninger – en til henholdsvis farligt affald og direkte genbrug samt en mandskabs- og undervisningsbygning.

Ved at opføre genbrugsstationen i en høj grad af genbrugsmaterialer håber Gladsaxe Kommune at kunne inspirere brugerne til, hvordan man i højere grad kan genbruge materialer.

LÆS også: CG Jensen gør klar til landets største skybrudstunnel
CG Jensen A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Cookie-indstillinger