Celltech informerer om den nye EU-batteriforordning

Celltech informerer om den nye EU-batteriforordning

Hvordan skal virksomheder, der bruger batterier, forberede sig i 2024?

EU’s nye batteriforordning er et vigtigt skridt i retning af en mere bæredygtig og konkurrencedygtig batteriøkonomi. Forordningen fastsætter nye krav til design, fremstilling, mærkning, genvinding og rapportering af batterier. Forordningen gælder for alle batterier, der importeres til eller anvendes i EU, herunder bærbare batterier, industribatterier og bilbatterier. Virksomheder, der bruger batterier, skal være opmærksomme på deres forpligtelser og forstå, hvordan de sikrer, at deres partnere overholder reglerne.

Forordningen har til formål at fremme batteriers levetid, sikkerhed, energieffektivitet og miljøvenlighed. Forordningen har også til formål at mindske de miljø- og sundhedsfarer, der forårsages af batterier, og at fremme den cirkulære økonomi og batteriernes materialeeffektivitet. Forordningen støtter EU’s grønne pagt og klimamålene.

KØREPLAN

Den nye EU-batteriforordning blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 28. juli 2023 og trådte i kraft den 17. august 2023. Forordningen vil dog gradvist finde anvendelse fra den 18. februar 2024.

Det skal bemærkes, at forskellige reguleringsartikler har forskellige tidslinjer, så kun nogle ting skal være klar i februar, nogle i august 2024 og nogle meget senere.

KRAV TIL BATTERIPRODUCENTER I 2024

Celltech A/S og Celltech Groups egne batterifabrikker er godt rustet til forordningens krav. Vi har også sikret, at vores leverandører er parate til at opfylde kravene i batteriforordningen.

Nedenfor er et resumé af 2024-kravene til Celltech Groups batteriproduktionsanlæg. Bemærk, at batterityper, der er fremstillet af dine andre leverandører, kan have andre krav.

Læs hele indlægget her

LÆS også: Bliv en del af fremtiden inden for nødstrømsløsninger
Celltech A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Cookie-indstillinger