Wavin – Fremtidens ekstremvejr kræver cirkulære løsninger

Wavin, leverandør af løsninger til VA- og VVS-branchen, har i mange år specialiseret sig i håndtering af regnvand. De har udviklet løsninger, der arbejder sammen med ekstremvejret og udnytter vandet som ressource frem for blot at lede det væk.

En undersøgelse udført af GEUS i januar viser, at grundvandet i Danmark står rekordhøjt grundet sidste års omfattende nedbørsmængder. Undersøgelsen indikerer desuden, at grundvandet og risikoen for oversvømmelser forventes at stige yderligere de kommende år. Wavin, leverandør af løsninger til VA- og VVS-branchen, har i mange år specialiseret sig i håndtering af regnvand. De har udviklet løsninger, der arbejder sammen med ekstremvejret og udnytter vandet som ressource frem for blot at lede det væk.  

De seneste år har været præget af enorme oversvømmelser og af voldsomme tørkeperioder. 2023 var et af de ti varmeste år mål i Danmark nogensinde, og det blev også året, hvor stormene Otto og Pia raserede og ødelagde store dele af landet.

– De ekstreme og uforudsigelige vejrmæssige ændringer fører til usædvanlige vandstrømme. Det medvirker til flere og mere voldsomme skybrud, som oversvømmer kældre og haver og skaber kaos på veje i hele landet. Hvor vi tidligere har haft for øje blot at lede vandet væk, er vores fokus i dag på, hvordan vi opsamler, opbevarer og genbruger regnvand til fx vanding, toiletskyl o.l., forklarer Vidar Handal, Nordic Product Manager UCR i Wavin. Han fortsætter:

– I Danmark mangler der vilje til at udnytte nedbøren som den værdifulde ressource, vandet er. At bruge rent drikkevand til toiletter og bilvask er ikke kun unødvendigt, det er også uheldigt. Vi må ikke kun tænke i afløbssystemer men snarere i komplette løsninger, der skal dræne, opbevare eller transportere overskydende vand væk på en mere hensigtsmæssig måde.

Vand er en vigtig ressource, der ikke kan spildes

De seneste måneders våde vejr og storme har bragt klimaforandringerne helt tæt på danskerne, og ifølge en analyse foretaget af Concito betyder et forandret klima, at vi i fremtiden kan forvente flere og kraftigere ekstreme vejrhændelser.

–  Vand er en uvurderlig ressource, som vi ikke har råd til at spilde – vi skal tænke cirkulært, når vi skaber løsninger! Wavin har allerede løsningerne til vandhåndtering, både på tag- og terrænplan. Det er vores fokus at forsinke eller infiltrere vandet, når det falder og samtidig at undersøge, hvordan vi bedst udnytter vandet, der kommer fra oven, på en intelligent måde, forklarer Vidar Handal.

Wavins tagløsninger genbruger fx regnvand, som typisk er rent, til toiletskyl og vanding af planter. Tagløsningen PolderRoof er udstyret med datastyrede ventiler, der sikrer en optimal udnyttelse af vandressourcerne efter behov. – På terrænplan tilbyder vi kassetteløsninger som AquaCell og Q-Bic Plus, hvor vi på samme måde som med tagløsningerne kan styre mængden af opbevaret vand baseret på vejrforholdene. Vi kan dermed planlægge afløb for at forebygge oversvømmelser. Når situationen kræver hurtig og effektiv afledning af vand, har vi også rørløsninger, der kan lede vandet væk fra veje, hvilket bidrager til at forhindre de almindelige vejrskader, oversvømmelser og trafikale udfordringer under skybrud og lignende hændelser, forklarer Vidar Handal videre.

Det grønne kan også bruges til at håndtere det blå

At træer bidrager til biodiversitet, skygge og æstetik i byer er ikke ukendt. Men hos Wavin er træer også en aktiv del af håndteringen af regnvand, idet de største træer kan absorbere over 300 liter vand om dagen. En udfordring ved træer i byområder er deres rodnet, der ofte vokser op gennem asfalten og skaber farlige forhold på vejen. Wavin har en løsning, der tillader træer midt i byen.

– Vi har systemer, der fremmer sund vækst for træer i bymiljøet, hvilket ikke alene skaber mere biodiversitet, træerne gør også byerne mere indbydende at færdes i. TreeTank er en sikker boks for træer at vokse sig store i. Heri kan rødderne kan vokse frit i løs jord, uden at træet bliver forstyrret af trafik og asfalt, udtaler Vidar Handal. Han runder af: – De seneste år har vi set, at flere og større arealer i Danmark udsættes for forskellige former for ekstremvejr og at vandet kommer både oppe-, nede- og udefra. Alle tal peger på, at det kun bliver værre. Derfor er innovative løsninger, der adresserer ekstremvejrets forskellige udfordringer, afgørende. Det gælder håndtering af regnvand såvel som problemer med vandforsyning i tørkeperioder, afslutter Vidar Handal.

LÆS også: Hos Wavin er EPD’er blevet et afgørende konkurrenceparameter
Nordisk Wavin A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Cookie-indstillinger