Projektledelse

Definitionen på projektledelse er kunsten at styre et projekt mod et fastlagt mål. I projektledelse er der arbejdsopgaver og ansvar for planlægning, budgettering, organisering og styring af projektforløbet – og vigtigst af alt er opgaven med at lede projektet frem mod det fastlagte mål.

For at komme i mål med et projekt anvendes forskellige fremgangsmåder. Fremgangsmåderne kaldes under et for projektmodeller. Afhængig af projektets karakter og udfordringer kan der vælges en passende projektmodel. Er projektet gennemskueligt kan klassiske trin-for-trin projektmodeller anvendes. Er projektet derimod uigennemskueligt bør såkaldte iterative projektmodeller anvendes. Nyere projektmodeller er mere smidige eller agile end de mere stive klassiske modeller

Herunder finder du kursusudbydere inden for projektledelse