STÅBI

Ståbierne er skrevet af branchespecialister, som hver især besidder meget stor specialviden inden for deres fagområder og hermed er med til at sikre, at ståbierne er så korrekte og anvendelige som muligt.

Opslagsværkerne er biblen for mange teknikere, ingeniører og specialister, når det gælder samlet, opdateret viden inden for deres fagområde