Aluminium Danmark

aluminium · Danmark er et branchenetværk for aluminiumindustrien i Danmark. Gennem netværksdannelse og videndeling vil vi skabe synergieffekt og virke som katalysator for en øget og mere kvalificeret anvendelse af aluminium i industrien.

Branchenetværket etableres ved en sammensmeltning mellem viden- og kompetancecentret AluCluster og det tværgående branchenetværk under Sekretariat for Aluminium & Miljø.

aluminium · Danmark opbygges som en landsdækkende netværksorganisation. Vores kompetancer dækker tilsammen hele spektret omkring centrale emner som: networking, vidensamling, videnformidling, teknologi- og projektudvikling, miljø, interessentdialog og markedsinformation. I tæt samarbejde med industrien samt videnscentre og forskningsinstitutioner – såvel nationalt som internationalt – vil vi sikre aluminiumindustriens interesser.