ATV SEMAPP

Selskabets navn er Selskabet for Maskinteknisk Proces- og Produktionsteknik. Det er en selvejende, almennyttig institution, stiftet 12. oktober 1982 og tilknyttet Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV.

Forening, netværk og videnformidling…

ATV-SEMAPP er et aktivt forum for nyheder og debat om innovation, teknologi og organisation i produktions- og erhvervsvirksomheder, med særlig vægt på de faglige fokusgrupper, som foreningen består af

Foreningen/Selskabet ATV-SEMAPP er en medlemsorganisation bestående af ca 40 virksomhedsmedlemmer, 250 personlige medlemmer og 130 personer, som er ansat hos virksomhedsmedlemmerne og som er noteret på en postliste.

Selskabets styregrupper og udvalg danner inderkredsen i det faglige netværk, som har tråde ud i en lang række danske virksomheder, institutter, universiteter, foreninger og andre kompetencecentre i ind- og udland.

Mødeform

1-dags temamøder er den foretrukne mødeform, men der arrangeres også møder, kurser og konferencer på ½ – 3 dage.

Der arrangeres årligt 10-20 temamøder, kurser og konferencer. Arrangementerne placeres så vidt muligt centralt i landet, men vi kommer også rundt i landet, og der har været arrangeret møder i både Tønder, Sønderborg, Ringkøbing, Aalborg, Helsingør og København, for blot at nævne nogle steder.

Det er i sagens natur begrænset, hvad man kan lære på en dag eller på tilsvarende kort tid, men mødernes tilrettelæggelse og de valgte foredragsholdere “kvalitetsstemples” via styregrupperne, og der lægges vægt på at der præsenteres nyheder, inspiration og informationer af betydning for innovation og udvikling, produktivitet, kvalitet, organisation etc.

Det særlige ved at deltage i møderne, er muligheden for at få information, som man ellers næppe har mulighed for at få (f. eks. via internettet eller andre kilder). Samtidig giver deltagelsen mulighed for personligt at vurdere den præsenterede information og for at træffe andre i et fagligt interessefællesskab.

Ledelse

En repræsentant for hvert virksomhedsmedlem samt de personlige medlemmer udgør tilsammen selskabets repræsentantskab, som gennem sine valgte bestyrelsesmedlemmer lægger kursen og følger selskabets virksomhed og udvikling.

Sekretariatet har hjemsted hos Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet

læs mere på www.atv-semapp.dk