Dansk Metal

Dansk Metal er et fagligt fællesskab for mennesker med mekanisk, teknisk, elektronisk og informationsteknologisk forståelse.

Dansk Metal har 116.000 medlemmer (juli 2012) – heraf cirka 8.000 lærlinge og elever. Omkring 6.000 af medlemmerne er ansat i den offentlige sektor, mens hovedparten er beskæftiget på det private arbejdsmarked.
Fagbevægelsens rolle
En stærk fagbevægelse er garanten for en rimelig fordeling af produktionsresultatet til alle. Sådan var det i det 20. århundrede. Sådan bliver det også i det 21. århundrede.

Den 6. ferieuge i form af fem feriefridage var for eksempel ikke blevet uden pres fra medlemmerne i fagbevægelsen – fx Dansk Metal. En forbedring som kun indgår i overenskomsterne, og ikke er et lovkrav som ikke organiserede automatisk har ret til. Det samme gælder sociale forbedringer i overenskomsterne som fx løn under sygdom, barsel og barns første sygedag.

Faglige kvalifikationer baseret på solide uddannelser til unge og voksne er grundlaget for vores beskæftigelse og velstand.

Sammenhold har altid været det bærende i fagbevægelsens styrke. Ingen er stærkere end vi er tilsammen. Kun et stærkt fagligt fællesskab sikrer Metalmedlemmernes deltagelse i de nye muligheder, uden at de bliver tabere i udviklingen.

Fagbevægelsens rolle i det 21. århundrede bliver at fastholde og forsvare resultaterne fra det 20. århundrede samt fortsat at skabe rammer for, at den enkelte kan udnytte sine evner i respekt for fællesskabet og gennem fagligt sammenhold sikre, at alle får del i fremskridtet.

Organisation
Dansk Metal består af et antal lokalafdelinger samt Metal Søfart, som tilsammen har et forbund. Forbundets hovedkontor ligger i Købehavn, hvor den daglige ledelse af Dansk Metal sidder. Forbundet har en række sekretariater med ekspertise inden for de forskellige faglige områder, som Dansk Metal beskæftiger sig med.

Historie
Dansk Metal blev stiftet i 1888 under navnet “Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund”. Navnet blev ændret til Dansk Metalarbejderforbund i 1972. I dag hedder vi i daglig tale Dansk Metal eller slet og ret “Metal”.

Ledelse
Dansk Metal ledes af en hovedbestyrelse, der er valgt af kongressen. Hovedbestyrelsens medlemmer kommer fra de lokale afdelinger

læs mere på www.danskmetal.dk