Dansk Standard

Dansk Standard ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Dansk Standard og fastlægger retningslinjerne for og fører tilsyn med direktionens arbejde.

I samarbejde med direktionen sikrer bestyrelsen, at Dansk Standards udvikling og drift sker med behørigt hensyn til stakeholdernes interesser, og at relationerne til stakeholderne er gode og konstruktive.
 
Endvidere sikrer bestyrelsen, at der løbende sker en udvikling af og opfølgning på de nødvendige strategier – ligesom bestyrelsen godkender strategi, budget og årsrapport og fører tilsyn med den økonomiske, miljømæssige og sociale udvikling i Dansk Standard.
Endelig påser bestyrelsen, at der er hensigtsmæssige processer til styring af risici, og den sørger for, at disse til enhver tid opfylder Dansk Standards behov.
 
Direktionen har det daglige ansvar for Dansk Standards ledelse og drift.
Direktionen udgøres af den administrerende direktør. I direktørgruppen indgår herudover en standardiseringsdirektør, en rådgivningsdirektør og en sekretariatschef.
 
I koncernen Dansk Standard indgår DS Certificering A/S som et 100 % ejet datterselskab. DS Certificering A/S har egen bestyrelse og direktion.

læs mere på www.ds.dk