Danvak

Danvak

Islands Brygge 26, 4 tv.
2300 Kbh. S
Tlf.: 36369060
E-mail: info@danvak.dk

www.danvak.dk

Danvak er et forum for alle professionelle, der arbejder med HVAC, energi og indeklima indenfor hele værdikæden i byggeriet: Bygherrer, rådgivere, entreprenører, producenter, drift & vedligeholdelse, forskning og uddannelse. Vi udvikler kurser, konferencer, temamøder og faglitteratur, som hjælper dig med at holde dig opdateret og højne kompetenceniveauet indenfor dit fagområde.

Få det komplette overblik over fremtidige arrangementer her.

Tilmelding til nyhedsbrev

Danvak tilbyder tre forskellige medlemskaber: Ordinært medlem, juniormedlem og seniormedlem  uanset hvilken type, så er medlemskab af Danvak personligt. Læs mere om medlemskab.

Danvak er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC.

Følg os på:

  


Danvak – Nu kan du endelig netværke med andre HVAC-specialister igen!


05.aug 2020


Mød op på Danvak Dagen 2020, hvor du får eksperternes bud på, hvordan du opnår de bedste betingelser for et godt indeklima og et funktionsdygtigt og energioptimeret byggeri.

Vi har også inviteret politikere, en repræsentant for klimapartnerskaberne, en investor, en producent og “den nye generation” ind til en paneldebat omkring byggeri og klimabelastning.

I løbet af dagen kan du få inspiration om nye spændende produkter og services på miniudstillingen i Vandrehallen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en dag spækket med "guf" for HVAC-specialister. Og vi tør godt love, at du får noget med hjem - både i form af teknisk ny viden og gode snakke med dit netværk i branchen.

Vel mødt i IDA Huset den 1. september 2020.

Læs det fulde program for konferencen og tilmeld dig her: www.danvak.dk/om/dd2020


Danvak – Kender du også til rod i byggeprocessen?


09.jun 2020


Et byggeri er omfattende - lige fra kravsspecifikation, projektering, opførelse, aflevering og drift af byggerier i Danmark. Det kræver de rette værktøjer, til at styre det igennem fra start til slut.

Der er så mange ting, som både kan (og ofte går) helt galt i byggeriet. Det ved du sikkert alt om, og måske står du ofte midt i problematikker og hiver dig selv i håret af frustration.

Vil du sikre, at der bygges rigtigt første gang?

Heldigvis tilbyder Danvak kursus i Commissioning, så også du kan være på forkant med fremtidens byggeri.

Commissioning – København

Trin-for-trin gennemgang af alle aktiviteter og dokumenter i Commissioning-processen til bygninger.

Det gælder alle byggeriets faser, helt fra aftaler og kontrakter med alle interessenter til et år inde i driftsfasen.

Modul A: 15. - 16. august 2020

Modul B: 20. - 21. oktober 2020 

Tilmeld dig her

Commissioning – Vejle

Kurset afholdes også på Hotel Vejlefjord i efteråret 2020.

De to undervisere på Commissioning kurserne er Ole Teisen & Christian Hansen, som begge er erfarne Commissioning-specialister.

På kurserne giver Ole & Christian stribevis af tips og tricks til praktisk gennemførelse af Commissioning-processen.

Modul A: 8. - 9. september 2020

Modul B: 5. - 6. oktober 2020

Tilmeld dig her


Undgå indreguleringsfejl i jeres driftsanlæg


27.maj 2020


Lær hvordan på Danvaks kursus: Indregulering af vand- og varmeanlæg

Med den store fokus der er på driftsøkonomi og miljøbelastninger, er det vigtigt, at alle anlægstyper er trimmet til optimeret drift.

På kurset i indregulering, får du den nødvendige indsigt i de lovmæssige krav til indregulering, i varme -, køle - og brugsvandsanlæg.

Få styr på, hvordan du får placeret obligatoriske og relevante indreguleringsprodukter ift. applikation og klimakrav, herunder:

• De lovmæssige krav til udførelse og kvalitet for indregulering af vandbårne VVS-anlæg

• Principper og anvendelse af indreguleringskoncepter, fx statisk og dynamisk

• Placering af nødvendige indreguleringsventiler ift. applikation og valgte koncept

• Beregningsmetoder for indregulering i projekteringsfasen

• Placering og montage af indregulering i udførelsesfasen

• Udstyr og metoder til udførelse af indregulering i afleveringsfasen

• Metoder og krav til dokumentation af indregulering af vandbårne anlæg

Du får viden om:

• Lovmæssige betingelser for indregulering

• Konsekvenser ved manglende indregulering i form af dårlig økonomi og indeklima

• Typer og placering af indreguleringsprincipper ift. ønsket reguleringskvalitet

• Metoder og dokumentation for indregulering

Kurset afholdes:

16. juni i Ballerup – tilmeld dig her

17. november i Aarhus – tilmeld dig her


Hvad løber der gennem vandrørene?


30.apr 2020


Der kunne godt gemme sig en bakterie eller to i drikkevandsinstallationerne, for der sker ofte fejl i valg af materialer og montering, hvilket har både store økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser.

Hvordan sikres drikkevandskvaliten?

I denne corona-tid er frygten for bakterier i drikkevandet begrundet, da nedlukningen af mange bygninger resulterer i øget forekomst af legionella, samt det faktum at temperaturen i mange varmtvandsanlæg er for lav.

Det koster forsikringsselskaberne flere milliarder om året i erstatning, pga. alle de fejl, der forekommer i fx materialevalg, dimensionering eller design af vandinstallationerne i byggeriet i Danmark.

Og de fejl kan sagtens undgås!

Det kan man lære alt om på Danvaks kursus: Krav til sikre drikkevandsinstallationer.

Her får du al den vigtige viden, du skal bruge, så man kan undgå bekostelige udskiftninger af vandinstallationerne.

Få viden om:

  • Aktørers ansvar
  • Krav til drikkevand og vandanalyser
  • Krav til vandinstallationer
  • Korrosion i vandinstallationer
  • Risikovurdering ift. materialevalg
  • Installationstype, design og håndværksmæssig udførelse

Hvem kan deltage?

Kurset er for personer, som arbejder med vandinstallationer. Fx som bygherre, rådgiver, installatør eller er ansvarlig for drift & vedligehold af bygningers vandinstallationer.  

Hvor og hvornår?

Kurset afholdes i Ballerup den 2. juni
Og i Aarhus den 11. juni


Danvak – Commissioning i byggeriet


19.mar 2020


Få værdi med commissioning - kom godt fra start!

Jo, citatet er en smule provokerende, men det er blot for at illustrere, at der er et stort behov i byggeriet, for at vi gør tingene anderledes end hidtil.

Efter Dansk Standard DS 3090 for Commissioning udkom, er Commissioning med i stort set alle udbud, men der er store forskelle på, hvordan processen udføres, og derfor er der forskelligt udbytte af Commissioning - og i visse tilfælde får man ikke den værdi, der var tiltænkt.

Anvendelsen af Commissioning i byggerier er med til at sikre, at bygningerne lever op til forventningerne efter ibrugtagning. Derfor anbefaler vi, at du kigger nærmere på Danvaks commissioning kursus, hvor Danmarks førende specialister Ole Teisen chefrådgiver, Sweco A/S og Christian Hansen, konsulent i bygningsautomatik og commissioning, Orbicon A/S underviser i processerne bag commissioning.

Kurset afholdes i to moduler af 2 dages varighed:

15.-16. april og 5.-6. maj i København
8.-9. september og 5.-6. oktober i Stouby


Danvak – Kursus i den nye gassikkerhedslov


14.jan 2020


Siden gassikkerhedsreglerne trådte i kraft 21. april 2018, har der været en overgangsperiode, hvor gasreglementet fortsat kunne bruges, når der skulle arbejdes på gasinstallationer eller gasanlæg. Fra den 1. januar 2020 skal alle følge de bekendtgørelser, der knytter sig til gassikkerhedsloven, når der projekteres eller udføres arbejde på installationer eller anlæg.

Jytte Skytte fra Dansk Gasteknisk Center underviser på kurset Den nye gassikkerhedslov, hvor du kan få et overblik over, hvad loven betyder for dig som autoriseret gasmester eller vvs’er. Det er nemlig vigtigt, at du kender reglerne, så du kan udføre dit arbejde og vejlede dine kunder i overensstemmelse med loven og dens bekendtgørelser.

Gassikkerhedsloven skal overholdes
Den nye lov er en moderniseret og forenklet udgave af den tidligere, som skal gøre det nemmere og mere fleksibelt at drive sikker vvs-virksomhed i Danmark. Du skal overholde gassikkerhedsloven, fordi den handler om at opretholde den nødvendige sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel, så risikoen for forgiftning, eksplosion og brand er minimal.

Kurset finder sted i Ballerup og i Aarhus. I løbet af dagen gennemgår Jytte Skytte gassikkerhedslovens fem bekendtgørelser med fokus på nyheder og ændringer i loven.

27. februar i Ballerup
Læs mere og tilmeld dig kurset her

24. marts i Aarhus
Læs mere og tilmeld dig kurset her


Danvak – Bliv specialist i ventilationsteknik


16.dec 2019


KURSUS - “Ventilation fra A til Z”, der er grundlaget for Danvaks kursusaktivitet i forbindelse med indeklima- og ventilationsteknik, er “adgangsbilletten” for alle, der vil gøre sig gældende i branchen.
Har du brug for at få styrket dine kompetencer udi ventilationsteknik? Så tilmeld dig kurset “Ventilation fra A til Z”, hvor du får en grundig indføring i faget. Kurset er opbygget i to moduler den 28. – 30. januar 2020 og den 3. – 5. marts 2020 og afholdes på Hotel Vejlefjord. Du får en sammenhængende basalviden i faget ventilation, så du med yderligere specialkurser samt intern uddannelse kan blive dygtige og effektive sagsbehandler. Kurset veksler mellem indlæring gennem forelæsninger, diskussioner og opgaveregning. Programmet er udformet således, at der er en kontinuerlig linie for alle seks dage. Modul A: Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser Termisk, atmosfærisk og akustisk indeklima; Klimaanalyse; Helhedsorienteret projektering; Bygningsreg-lement og normer; Lufts tilstandsændring og “IX- Diagrammet” samt bestemmelse af volumenstrømme; Ventilationssystemer; Luftstrømninger i rum, inkl. naturlig/hybrid ventilation; Armaturer; Punktudsugning. Modul B: Projektering, installation og drift Projekteringsgrundlag; Kanalsystemet; Dimensionering af komponenter; Ventilatorer, pumper og motorer; Støj i ventilationsanlæg; Energiforbrug; Livscyklusbaseret projektering (LCC/LCA); Anlægs- og driftsøkonomi; Måling på ventilationsanlæg; Automatik, regulering, indregulering; Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol. Læs mere om kurset og tilmeld dig her Har du ikke allerede bøgerne til kurset, finder du dem her