Danvak

Danvak

Islands Brygge 26, 4 tv.
2300 Kbh. S
Tlf.: 36369060
E-mail: info@danvak.dk

www.danvak.dk

Danvak er et forum for alle professionelle, der arbejder med HVAC, energi og indeklima indenfor hele værdikæden i byggeriet: Bygherrer, rådgivere, entreprenører, producenter, drift & vedligeholdelse, forskning og uddannelse. Vi udvikler kurser, konferencer, temamøder og faglitteratur, som hjælper dig med at holde dig opdateret og højne kompetenceniveauet indenfor dit fagområde.

Tilmelding til nyhedsbrev

Danvak tilbyder tre forskellige medlemskaber: Ordinært medlem, juniormedlem og seniormedlem  uanset hvilken type, så er medlemskab af Danvak personligt.

Danvak er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC.

Følg os på:

  


Danvak – DS428:2019 ER IKKE BRANDNY, MEN STADIG RELEVANT
Nu skal du også lære reglerne omkring at brandsikre fraluftsanlæg, garageanlæg og mekanisk røgudluftning

Den nye version af standarden for brandsikring af ventilationsanlæg (DS428), der blev godkendt i september 2019, tager højde for nye byggeskikke og den seneste teknologi.

Samtidig er den gjort mere brugervenlig og revideret med henblik på anvendelse af nye materialer, decentrale anlæg og den teknologiske og videnskabelige udvikling, der er sket siden den seneste version fra 2011

Deltag i kurset DS428 Brandsikring af ventilationsanlæg i Ballerup eller Århus og hør Brian Schiøtt, projektchef og medejer af AIRFORCE, forklare standardmetoderne og systemløsningerne i DS428, så de er praktisk anvendelige i dagligdagen.

For at få det fulde omfang af alle krav, er det nødvendigt, at du efterfølgende selv gennemgår hele standarden.

Den gældende standard bliver udleveret på kurset.


Danvak – Trin-for-trin gennemgang af aktiviteter og dokumenter i commissioning-processen til bygninger
Indhold:
Vi oplever, at der er et stigende behov for færdigheder inden for dette felt i forbindelse med kravsspecifikation, projektering, opførelse, aflevering og drift af byggerier i Danmark.

På dette kursus får du trin-for-trin gennemgang af alle aktiviteter og dokumenter i Commissioning-processen til bygninger. Du får indblik i commissioning aktiviteter i alle byggeriets faser helt fra aftaler og kontrakter med alle interessenter til et år inde i driftsfasen. På kurset vil du deltage i at stille Commissioning-krav, planlægge, granske, teste og dokumentere. Kurset giver dig dermed praktisk kendskab til alle elementerne i Commissioning-processen. Kurset er opbygget i to moduler hver af to dages varighed.

På kurset vil man opnå indsigt i:

 • Hvad det indebærer for bæredygtighed og bygningsværdi, at byggeriet gennemgår Commissioning-processen til bygninger i henhold til Dansk Standard DS 3090.
 • Hvorledes du indtræder i rollen som leder eller specialist i Commissioning-processen.
 • Hvad bygherrens fordele og investering indebærer samt bygherrens egen rolle i Commissioning-processen.
 • Hvad driftsherren skal være opmærksom på i bygherrens Commissioning-proces, samt hvad driften selv skal yde for at få varigt udbytte commissioning-processen.
 • Hvad de projekterendes rolle er i Commissioning-processen, hvad der skal tilføjes i deres aftaler for at det lykkes, både for bygherren, for de projekterende selv og alle andre interessenter.
 • Hvad entreprenører og leverandører skal byde ind med som professionelle deltagere i bygherrens Commissioning-proces, hvad der skal stå i deres aftaler for sikre, at bygherren får sine krav opfyldt, og de udførende selv afleverer gnidningsfrit og minimerer garantiudkald.

Målgruppe:
Kursus for bygherrer, Facility Managers, projekterende og konsulenter

Underviser:

Underviserne på kurset er erfarne Commissioning-specialister, der giver stribevis af tips og tricks til praktisk gennemførelse af Commissioning-processen.

Ole Teisen, Chief Consultant, Commissioning, Facilities Management, Project Management, SWECO
Christian Hansen, Bygningsautomatik og Commissioning, Orbicon

Tid:                     Modul A: 8. – 9. september 2020 fra kl. 08.30 – 16.30
Modul B: 5. – 6. oktober 2020 fra kl. 08.30 – 16.30

Sted:                  Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

Tid:                     Modul A: 15. – 16. september 2020 fra kl. 08.30 – 16.30
Modul B: 20. – 21. oktober 2020 fra kl. 08.30 – 16.30

Sted:                  Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

Aktivitetsnr.:  K 20035


Danvak – Arkitekter og ingeniører mister indflydelse hos bygherre, og kvaliteten i dansk byggeri har aldrig været ringere!
Det mener Claus Andreasson, generalsekretær i Danvak.

Det er i dag normalen, at et byggeri er behæftet med hundredvis af fejl og mangler, når det overdrages til bygherren. En situation som naturligvis frustrere mange bygherrer, men paradoksalt nok så forsvinder fagligheden i disse år igennem hele byggeriets værdikæde.

Mange bygherrer har i dag ansat generalister eller jurister i deres byggeafdelinger. Det gør, at de er meget afhængige af fagligheden hos deres rådgivere i forbindelse med håndteringen af byggeprojekter.

Men nu viser en ny undersøgelse, at arkitekterne mister indflydelse i designfasen og under selve byggefasen. Undersøgelsen er foretaget af Dansk Arkitektpanel, der er et panel med fokus på tendenser, udfordringer og konjunkturer inden for arkitektbranchen bestående af arkitekter og rådgivere. I undersøgelsen ligges der til grund, at ingeniørerne har overtaget indflydelsen bl.a. med deres massive opkøb af arkitektvirksomheder, vi har set de seneste år.

Hos Danvak ser vi også tendensen, at fagligheden forsvinder fra byggeriet.

Ligesom arkitekterne oplever fag-ingeniørerne også, at deres rådgivning reduceres til et minimum. Dette viser sig tydeligt i den voksende tendens med ”funktionsudbud”, hvor fagrådgiveren udarbejder et begrænset projekt, som ikke er bygbart, det overlades nemlig til entreprenøren at lave den endelige projektering og kordinere med de øvrige fag.

Tendensen er også, at fagtilsyn forsvinder, for det er jo entreprenøren, der har projekteret og dermed lavet projektet, og hvem skal så kontrollere, at entreprenøren lever op til det, han selv har skrevet?

Man kan selvfølgelig argumentere for at faglighed og faglig stolthed hos entreprenøren sikrer kvaliteten igennem byggeriet, men når alt handler om laveste pris, kan heller ikke den faglige stolthed sikre et godt byggeri.

Det er paradoksalt, at på trods af alt det vi ved om energieffektivt byggeri, nye energibesparende materialer, fokus på bæredygtighed og ikke mindst regeringens mål om at nedbringe vores CO2 aftryk med 70%, så viser rapporter fra HOFOR, at nye bygninger bruger 60% mere energi til opvarmning end bygningsreglementet foreskriver.

Alarmerende merforbrug
Forsyningsselskabet HOFOR har tidligere offentliggjort udregninger, som viser, at store københavnske bygninger har et merforbrug af fjernvarme på op til 60 pct. i forhold til Bygningsreglement 2015, selv om der på papiret ofte er tale om energivenlige byggerier.

Niels Boel, medlem af Danvaks faggruppe Danvak Smart Building og til daglig markedschef for specialistydelser hos WSP som har teknisk fagtilsyn som kernekompetence, tilføjer:

”Når vores specialister bliver tilkaldt til en byggesag i forbindelse med tilsyn eller 3. parts kontrol, så oplever vi desværre ofte projekter, hvor de tekniske anlæg ikke fungerer optimalt. Specielt sammenhængen imellem styring af de enkelte anlæg er ofte et problem.

Da bygherrens kravspecifikation ofte er meget løseligt beskrevet, kan det være vanskeligt at stille krav efterfølgende – særligt juridisk og økonomisk - da grundlaget for opgaven slet ikke er specifikt nok.

At der så ofte slet ikke foretages fagtilsyn, eller dette begrænses til en visuel inspektion, gør jo ikke tingene bedre”.

Med dette in mente er det måske på tide at få fagligheden tilbage i byggeriet?

Claus Andreasson

Generalsekretær, Danvak


Danvak – Nu kan du endelig netværke med andre HVAC-specialister igen!
Mød op på Danvak Dagen 2020, hvor du får eksperternes bud på, hvordan du opnår de bedste betingelser for et godt indeklima og et funktionsdygtigt og energioptimeret byggeri.

Vi har også inviteret politikere, en repræsentant for klimapartnerskaberne, en investor, en producent og “den nye generation” ind til en paneldebat omkring byggeri og klimabelastning.

I løbet af dagen kan du få inspiration om nye spændende produkter og services på miniudstillingen i Vandrehallen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en dag spækket med "guf" for HVAC-specialister. Og vi tør godt love, at du får noget med hjem - både i form af teknisk ny viden og gode snakke med dit netværk i branchen.

Vel mødt i IDA Huset den 1. september 2020.


Danvak – Kender du også til rod i byggeprocessen?
Et byggeri er omfattende - lige fra kravsspecifikation, projektering, opførelse, aflevering og drift af byggerier i Danmark. Det kræver de rette værktøjer, til at styre det igennem fra start til slut.

Der er så mange ting, som både kan (og ofte går) helt galt i byggeriet. Det ved du sikkert alt om, og måske står du ofte midt i problematikker og hiver dig selv i håret af frustration.

Vil du sikre, at der bygges rigtigt første gang?

Heldigvis tilbyder Danvak kursus i Commissioning, så også du kan være på forkant med fremtidens byggeri.

Commissioning – København

Trin-for-trin gennemgang af alle aktiviteter og dokumenter i Commissioning-processen til bygninger.

Det gælder alle byggeriets faser, helt fra aftaler og kontrakter med alle interessenter til et år inde i driftsfasen.

Modul A: 15. - 16. august 2020

Modul B: 20. - 21. oktober 2020 

Commissioning – Vejle

Kurset afholdes også på Hotel Vejlefjord i efteråret 2020.

De to undervisere på Commissioning kurserne er Ole Teisen & Christian Hansen, som begge er erfarne Commissioning-specialister.

På kurserne giver Ole & Christian stribevis af tips og tricks til praktisk gennemførelse af Commissioning-processen.

Modul A: 8. - 9. september 2020

Modul B: 5. - 6. oktober 2020


Undgå indreguleringsfejl i jeres driftsanlæg
Lær hvordan på Danvaks kursus: Indregulering af vand- og varmeanlæg

Med den store fokus der er på driftsøkonomi og miljøbelastninger, er det vigtigt, at alle anlægstyper er trimmet til optimeret drift.

På kurset i indregulering, får du den nødvendige indsigt i de lovmæssige krav til indregulering, i varme -, køle - og brugsvandsanlæg.

Få styr på, hvordan du får placeret obligatoriske og relevante indreguleringsprodukter ift. applikation og klimakrav, herunder:

• De lovmæssige krav til udførelse og kvalitet for indregulering af vandbårne VVS-anlæg

• Principper og anvendelse af indreguleringskoncepter, fx statisk og dynamisk

• Placering af nødvendige indreguleringsventiler ift. applikation og valgte koncept

• Beregningsmetoder for indregulering i projekteringsfasen

• Placering og montage af indregulering i udførelsesfasen

• Udstyr og metoder til udførelse af indregulering i afleveringsfasen

• Metoder og krav til dokumentation af indregulering af vandbårne anlæg

Du får viden om:

• Lovmæssige betingelser for indregulering

• Konsekvenser ved manglende indregulering i form af dårlig økonomi og indeklima

• Typer og placering af indreguleringsprincipper ift. ønsket reguleringskvalitet

• Metoder og dokumentation for indregulering


Hvad løber der gennem vandrørene?
Der kunne godt gemme sig en bakterie eller to i drikkevandsinstallationerne, for der sker ofte fejl i valg af materialer og montering, hvilket har både store økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser.

Hvordan sikres drikkevandskvaliten?

I denne corona-tid er frygten for bakterier i drikkevandet begrundet, da nedlukningen af mange bygninger resulterer i øget forekomst af legionella, samt det faktum at temperaturen i mange varmtvandsanlæg er for lav.

Det koster forsikringsselskaberne flere milliarder om året i erstatning, pga. alle de fejl, der forekommer i fx materialevalg, dimensionering eller design af vandinstallationerne i byggeriet i Danmark.

Og de fejl kan sagtens undgås!

Her får du al den vigtige viden, du skal bruge, så man kan undgå bekostelige udskiftninger af vandinstallationerne.

Få viden om:

 • Aktørers ansvar
 • Krav til drikkevand og vandanalyser
 • Krav til vandinstallationer
 • Korrosion i vandinstallationer
 • Risikovurdering ift. materialevalg
 • Installationstype, design og håndværksmæssig udførelse

Hvem kan deltage?

Kurset er for personer, som arbejder med vandinstallationer. Fx som bygherre, rådgiver, installatør eller er ansvarlig for drift & vedligehold af bygningers vandinstallationer.  

Hvor og hvornår?

Kurset afholdes i Ballerup den 2. juni
Og i Aarhus den 11. juni


Danvak – Commissioning i byggeriet
Få værdi med commissioning - kom godt fra start!

Jo, citatet er en smule provokerende, men det er blot for at illustrere, at der er et stort behov i byggeriet, for at vi gør tingene anderledes end hidtil.

Efter Dansk Standard DS 3090 for Commissioning udkom, er Commissioning med i stort set alle udbud, men der er store forskelle på, hvordan processen udføres, og derfor er der forskelligt udbytte af Commissioning - og i visse tilfælde får man ikke den værdi, der var tiltænkt.

Anvendelsen af Commissioning i byggerier er med til at sikre, at bygningerne lever op til forventningerne efter ibrugtagning. Derfor anbefaler vi, at du kigger nærmere på Danvaks commissioning kursus, hvor Danmarks førende specialister Ole Teisen chefrådgiver, Sweco A/S og Christian Hansen, konsulent i bygningsautomatik og commissioning, Orbicon A/S underviser i processerne bag commissioning.


Danvak – Kursus i den nye gassikkerhedslov
Siden gassikkerhedsreglerne trådte i kraft 21. april 2018, har der været en overgangsperiode, hvor gasreglementet fortsat kunne bruges, når der skulle arbejdes på gasinstallationer eller gasanlæg. Fra den 1. januar 2020 skal alle følge de bekendtgørelser, der knytter sig til gassikkerhedsloven, når der projekteres eller udføres arbejde på installationer eller anlæg.

Jytte Skytte fra Dansk Gasteknisk Center underviser på kurset Den nye gassikkerhedslov, hvor du kan få et overblik over, hvad loven betyder for dig som autoriseret gasmester eller vvs’er. Det er nemlig vigtigt, at du kender reglerne, så du kan udføre dit arbejde og vejlede dine kunder i overensstemmelse med loven og dens bekendtgørelser.

Gassikkerhedsloven skal overholdes
Den nye lov er en moderniseret og forenklet udgave af den tidligere, som skal gøre det nemmere og mere fleksibelt at drive sikker vvs-virksomhed i Danmark. Du skal overholde gassikkerhedsloven, fordi den handler om at opretholde den nødvendige sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel, så risikoen for forgiftning, eksplosion og brand er minimal.


Danvak – Bliv specialist i ventilationsteknik
KURSUS - “Ventilation fra A til Z”, der er grundlaget for Danvaks kursusaktivitet i forbindelse med indeklima- og ventilationsteknik, er “adgangsbilletten” for alle, der vil gøre sig gældende i branchen.
Har du brug for at få styrket dine kompetencer udi ventilationsteknik? Så tilmeld dig kurset “Ventilation fra A til Z”, hvor du får en grundig indføring i faget. Kurset er opbygget i to moduler den 28. – 30. januar 2020 og den 3. – 5. marts 2020 og afholdes på Hotel Vejlefjord. Du får en sammenhængende basalviden i faget ventilation, så du med yderligere specialkurser samt intern uddannelse kan blive dygtige og effektive sagsbehandler. Kurset veksler mellem indlæring gennem forelæsninger, diskussioner og opgaveregning. Programmet er udformet således, at der er en kontinuerlig linie for alle seks dage. Modul A: Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser Termisk, atmosfærisk og akustisk indeklima; Klimaanalyse; Helhedsorienteret projektering; Bygningsreg-lement og normer; Lufts tilstandsændring og “IX- Diagrammet” samt bestemmelse af volumenstrømme; Ventilationssystemer; Luftstrømninger i rum, inkl. naturlig/hybrid ventilation; Armaturer; Punktudsugning. Modul B: Projektering, installation og drift Projekteringsgrundlag; Kanalsystemet; Dimensionering af komponenter; Ventilatorer, pumper og motorer; Støj i ventilationsanlæg; Energiforbrug; Livscyklusbaseret projektering (LCC/LCA); Anlægs- og driftsøkonomi; Måling på ventilationsanlæg; Automatik, regulering, indregulering; Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol.