DDV vedligeholdelsesforening

DDV blev stiftet i 1978, med det formål at danne et forum for erfaringsudveksling mellem danske virksomheder inden for området “vedligehold”.
 
Vi er i dag ca. 1450 medlemmer hovedsagligt fordelt mellem de store og mellemstore virksomheder i Danmark, men vi vil også meget gerne have de mindre virksomheder med i netværket.
Medlemskaberne strækker sig over produktionsvirksomheder, offentlige forvaltniger, rådgivende virksomhed, service virksomheder og højere læreranstalter.
Fællesnævneren for alle medlemmer er, at de på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med området optimering og vedligehold – enten som bruger, rådgiver eller leverandør. DDV bygger sine aktiviteter på engagement frem for personlig profit.
 
DDV ledes af en bestyrelse og et præsidium, hvis medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af medlemskredsen. Det daglige arbejde administreres via vores sekretariat som ligger i Fredericia. Herfra organiseres de aktiviteter, som tegner DDV.
Aktiviteterne er: •Netværksmøder i vores 11 fag netværk
•Konferencer, seminarer og workshops
•Vores fagmagasin samt vores hjemmeside.
 
Samarbejde med andre organisationer !
 DDV er ligeledes bindeled til andre inden- og udenlandske organisationer, der beskæftiger sig med vedligehold. Herudvover er DDV national repræsentant for EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies), der har til formål at formidle information vedrørende vedligehold på europæisk plan.
 
Arbejdsform !
Som medlem kan du vælge at engagere dig i ét af vore netværk, men du kan også vælge blot at modtage vores magasin samt modtage de tilbud om aktiviteter, som løbende bliver leveret til dig.
Meddelelse om konferencer, møder o.l. sendes direkte til det enkelte medlem. Herudover holdes du løbende informeret om nyheder inden for vedligehold på hjemmesiden eller i vores magasin.

læs mere på www.ddv.org

se kommende arrangementer fra DDV her http://www.ddv.org/arrangementer