DIRA Dansk Robotnetværk

Om DIRA
DIRA står for ‘Danish Industrial Robot Association’ og er et netværk med selvstændig bestyrelse, for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i robotteknologi og automatisering. Flere har allerede robotter i drift i dag, andre er med i netværket for at blive klogere på dette område, som forberedelse til fremtidig investering i teknologien.
DIRA arbejder målrettet for at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne på de internationale markeder gennem indførelse af automatisering og robotteknologi.
DIRA deltager i samfundsdebatten og har i dag stor politisk indflydelse.
DIRA blev stiftet i 1982 og har i dag ca. 130 medlemsvirksomheder. Medlemmerne består af produktionsvirksomheder der anvender eller overvejer at anvende robotteknologi, systemintegratorer og leverandører af robotteknologi samt vidensinstitutioner, der udvikler og formidler viden om robotteknologi.
DIRA Arrangementer – DIRA er et levende netværk der afholder mange netværksarrangementer hvor medlemmerne mødes, lærer nyt og udveksler erfaringer. Som medlem af DIRA står du ikke alene med dine automatiseringsudfordringer, men er en del af et stærkt fagligt netværk, hvor de personlige relationer også er i højsædet.
DIRA Robotstatistikken – DIRA er er officiel leverandør af Danmark data til den internationale IFR statistik der leveres af World Robotics en gang om året. Statistikken afspejler hvor mange industrirobotter der er installeret i det forgangene år i industrien over hele verden.
DIRA Automatiseringsprisen – Uddeles hvert år af DIRA til en person, et team eller en virksomhed, der har bidraget væsentligt til at øge én eller flere danske virksomheders konkurrenceevne og gerne til at fastholdelse af arbejdspladser i Danmark gennem automatisering baseret på robotteknologi. Det er en uafhængig jury der afgør vinderen ud fra de indstillede løsninger. Kåringen sker på hi-messerne eller Automatikmesserne i efteråret.
DIRA Roadshow – Hvert andet år tager DIRAs medlemmer rundt i landet for at vise de nyeste robotløsninger frem og inspirere besøgende til at tænke i automation og Danmarks konkurrenceevne. DIRA Roadshow finder sted i lige år i uge 48.
DIRA er del af Innovationsnetværket RoboCluster, der er Danmarks nationalt samlende netværk for udvikling, forskning og design af robotteknologi. Innovationsnetværket RoboCluster initierer nye samarbejder, netværk og udviklingsprojekter, hvor forskere, erhvervsfolk og borgere mødes om ny intelligent teknologi til anvendelse i det danske samfund.
 
Innovationsnetværket RoboCluster bidrager – særligt gennem en række sektorspecifikke netværk, hvor DIRA er ét af dem – til løsningen af flere af de samfundsmæssige udfordringer, som Danmark står overfor i fremtiden. RoboCluster-netværket arbejder bl.a. for:
• At udvikle Danmark som konkurrencedygtigt produktionsland
• At udvikle en højteknologisk sundhedssektor tæt på borgeren
• At udvikle fremtidens miljø- og klimavenlige danske landbrug i pagt med naturen.
Besøg RoboCluster på http://www.robocluster.dk