DVF

Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening – DVF

DVF blev stiftet midt i i 1993 og har løbende udvidet medlemskredsen med de virksomheder i branchen, der naturligt hører hjemme i kredsen af værktøjsmaskinforhandlere, der markeds- og lagerfører eget produktprogram af nye CNC-maskiner på eksklusiv basis samt har egen teknisk serviceorganisation.

DVF er et kollegialt forum for erfaringsudveksling inden for branchen.

I ’94 etablerede vi en ordreindgangsstatistik for CNC-styrede maskiner. Statistikken køres af Dansk Erhverv, hvilket sikrer fuld fortrolighed omkring den enkelte virksomheds indberetninger. Statistikken tilpasses løbende medlemmernes ønsker og behov. DVF kører også en årlig lønstatistik.

DVF har ikke nogen bestyrelse men afholder sine møder med deltagelse af alle medlemmer. DVF er derfor udover at være markedsdækkende en åben og målrettet forening.

Kontingentet til DVF er ca. 8.000 kr. årligt med et indskud på samme beløb.

læs mere på www.d-v-f.dk