FDV

Om FDV
FDV – Foreningen af Danske Værktøjsfabrikanter – er brancheforening for værktøjsfabrikanterne i Danmark. De beskæftiger sig alle med udvikling og produktion af værktøj.

Branchen er leverandør af tekniske løsninger på produktionsopgaver inden for plast- og metalindustrien.

I dag har vi skabt en dobbelt så stærk brancheforening, der kan varetage medlemmernes interesser erhvervspolitisk, uddannelsespolitisk og forskningsmæssigt omkring nye teknologiske muligheder.

Foreningen af Danske Værktøjsfabrikanter varetager ligeledes branchens interesser på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Foreningen er ligeledes et fagligt netværk, som har meget stor betydning for medlemsvirksomhederne i brancheforeningen.

læs mere på www.fdv.di.dk