Metalforeningen

Grossist

Grossistfunktionen er meget vigtig fordi grossisten nedsætter antallet af nødvendige kontakter i distributionssystemet betragteligt med heraf følgende større såvel logistisk som økonomisk effektivitet.

 

 

Da enhver samhandelstransaktion koster penge, vil hele systemet fra fabrikant til slutbruger kunne betyde store besparelser ved at indskyde en grossist.

 

Indskydes bare én grossist derimod i systemet, begrænses antallet af samhandelsforhold til.
 

Meget mere end distribution

Metalforeningens medlemmer er mere end blot distribution af varer. Ud over at levere varer, tilbydes også rådgivning, vejledning og sparring inden for dit område. De er også kendt for et stort varesortiment, ligesom der kan bestilles varer døgnet rundt og god kundeservice. Der er også en omfattende kontrol, som sikre høj kvalitet på varer og forsendelser til deres kunder.  

Det vedtægtsmæssige formål er “at fremme sammenholdet inden for branchen og i enhver henseende varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser. Herunder skal foreningen fremme forbruget af metaller i Danmark bl.a. ved at højne kendskabet til metaller både blandt medlemmerne af foreningen og medlemmernes kunder”. 

Politisk opbygning

En anden vigtig funktion er opretholdelse af forbindelser til offentlige myndigheder og faglige organisationer, samt, at repræsentere branchen på møder i EU og i internationalt sammenhæng. Der udveksles løbende erfaringer med tilsvarende nationale metalforeninger i Europa. 

Foreningen lægger vægt på, at alle møder og aktiviteter foregår efter gældende konkurrenceretlige regler

http://branchehuset.dk/metalforeningen_om_os