PID Plastindustrien

plastindustrien

 

 

 

Foreningens formål
Foreningens formål er at udvikle branchen og styrke dens konkurrenceevne og omdømme. Læs vedtægterne.
 
Plastindustriens kerneområder:
·        plast og plastprodukter
·        erhvervspolitik
·        medlemsservice
·        uddannelse
·        udvikling af branchen
·        miljø og sundhed
·        profilering af branchen
·        netværk
·        brancheordninger
                                                           
Læs om Plastindustrien vision og mission. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Plast og plastprodukter
Plastindustrien har stor viden om plastindustrien og dens produkter samt om plast som materiale. Vi bistår branchens kunder med at finde frem til relevante leverandører og giver medlemmerne information om branchens udvikling. Vi bistår også offentlige myndigheder og forbrugere med plastfaglige spørgsmål.
 
Erhvervspolitik
Plastindustrien arbejder for at fremme plastbranchens erhvervspolitiske interesser specielt med hensyn til miljø, fødevaresikkerhed og arbejdsmiljø. Vi er medlem af Dansk Industri og har derigennem adgang til at påvirke erhvervspolitikken på alle øvrige relevante områder.
 
Medlemsservice
Plastindustrien yder medlemmerne service på en lang række områder. Inden for miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed råder vi over eksperter med kompetence om relevante forhold vedrørende produktion, produkter, bæredygtighed, emballage og affald. Vi kan endvidere rådgive om spørgsmål vedrørende forsikring, leveringsbetingelser, kommunikation, out-sourcing, uddannelsesspørgsmål og tilskudsordninger. Gennem vores medlemskab i Dansk Industri bistår vi også gerne med overenskomstmæssige spørgsmål.
 
Medlemmer af Plastindustrien modtager følgende information fra foreningen:

Branchebladet Plast Panorama, som udgives i samarbejde med forlaget Techmedia,
Internt Plastnyt – et elektronisk nyhedsbrev,
Plast i medierne – ugentligt nyhedsbrev om nyt vedrørende plast i medierne,
Adgang til Plastkalender med alle branchearrangementer i ind – og udland
 

Uddannelse
Plastindustrien er med til at fastlægge indhold i plastuddannelserne og bistår medlemmerne med at rekruttere elever til virksomhederne. Vi rådgiver om uddannelsesmæssige spørgsmål og vi samarbejder med Den jydske Haandværker Skole og AMU SYD om at uddanne plastmagere. Endvidere samarbejder vi med universiteter og ingeniørskoler om relevant højere uddannelse inden for plast.
 
Udvikling af branchen
Plastindustrien gennemfører innovationsmålinger blandt medlemsvirksomhederne og står for løbende aktiviteter, der styrker virksomhedernes forretningsudvikling. Vi samarbejder med ATV-SEMAPP og Polymerteknisk selskab om arrangementer vedrørende teknologi og materiale.
 
Miljø og sundhed
Plastindustrien løser på medlemmernes vegne en række tværgående opgaver, som har betydning for alle eller en del af medlemsvirksomhederne. Aktuelt arbejder vi med implementering af REACH, standard miljøgodkendelse, bæredygtighed, arbejdsmiljøscreening og nyttiggørelse af plastaffald.
 
Profilering af branchen
Plastindustrien har ca. 300 medlemmer med ialt 33.500 ansatte. Vi repræsenterer 80 % af omsætningen i branchen. Omsætningen er på 43 mia. kr., hvoraf godt 70% eksporteres. Det er vigtigt for os, at politikere og embedsmænd og også almindelige borgere ved at der findes en plastforarbejdende industri, som leverer et vigtigt bidrag til en bæredygtig vækst. Derfor er kommunikation om branchen og om plast og plastprodukter en vigtig del af vores arbejdsområde.

Netværk
Gennem faglige sektioner og foreningsarrangementer tilbyder Plastindustrien en række netværk, der gør det muligt at drøfte faglige fælles interesser mellem beslægtede industrier. Vores netværk tiltrækker deltagere fra alle ledelseslag på medlemsvirksomhederne og de beskæftiger sig med mange forekellige faglige emner. Vores konsulenter betjener netværkene med faglig bistand i fornødent omfang.
 
Brancheordninger
Plastindustrien tibyder sine medlemmer deltagelse i et samarbejde med Topdanmark om forsikring. Formålet med ordningen, der har været i kraft siden 1991 er at opnå en god forsikringsdækning til en konkurrencedygtig pris samt at forebygge skader. Vi kan også tilbyde brancheaftaler med KOB og LYRECO.
 

Medlemskab
Oplysning om medlemskab kan fås hos Plastindustriens direktør Peter Skov, eventuelt på mobil 2333 9422 eller ps@plast.dk.

læs mere på www.plast.dk