PID Plastindustrien

plastindustrien

 

 

 

Foreningens formål
Foreningens formål er at udvikle branchen og styrke dens konkurrenceevne og omdømme. Læs vedtægterne.
 
Plastindustriens kerneområder:
·        plast og plastprodukter
·        erhvervspolitik
·        medlemsservice
·        uddannelse
·        udvikling af branchen
·        miljø og sundhed
·        profilering af branchen
·        netværk
·        brancheordninger
                                                           
Læs om Plastindustrien vision og mission. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Plast og plastprodukter
Plastindustrien har stor viden om plastindustrien og dens produkter samt om plast som materiale. Vi bistår branchens kunder med at finde frem til relevante leverandører og giver medlemmerne information om branchens udvikling. Vi bistår også offentlige myndigheder og forbrugere med plastfaglige spørgsmål.
 
Erhvervspolitik
Plastindustrien arbejder for at fremme plastbranchens erhvervspolitiske interesser specielt med hensyn til miljø, fødevaresikkerhed og arbejdsmiljø. Vi er medlem af Dansk Industri og har derigennem adgang til at påvirke erhvervspolitikken på alle øvrige relevante områder.
 
Medlemsservice
Plastindustrien yder medlemmerne service på en lang række områder. Inden for miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed råder vi over eksperter med kompetence om relevante forhold vedrørende produktion, produkter, bæredygtighed, emballage og affald. Vi kan endvidere rådgive om spørgsmål vedrørende forsikring, leveringsbetingelser, kommunikation, out-sourcing, uddannelsesspørgsmål og tilskudsordninger. Gennem vores medlemskab i Dansk Industri bistår vi også gerne med overenskomstmæssige spørgsmål.
 
Medlemmer af Plastindustrien modtager følgende information fra foreningen:

Branchebladet Plast Panorama, som udgives i samarbejde med forlaget Techmedia,
Internt Plastnyt – et elektronisk nyhedsbrev,
Plast i medierne – ugentligt nyhedsbrev om nyt vedrørende plast i medierne,
Adgang til Plastkalender med alle branchearrangementer i ind – og udland
 

Uddannelse
Plastindustrien er med til at fastlægge indhold i plastuddannelserne og bistår medlemmerne med at rekruttere elever til virksomhederne. Vi rådgiver om uddannelsesmæssige spørgsmål og vi samarbejder med Den jydske Haandværker Skole og AMU SYD om at uddanne plastmagere. Endvidere samarbejder vi med universiteter og ingeniørskoler om relevant højere uddannelse inden for plast.
 
Udvikling af branchen
Plastindustrien gennemfører innovationsmålinger blandt medlemsvirksomhederne og står for løbende aktiviteter, der styrker virksomhedernes forretningsudvikling. Vi samarbejder med ATV-SEMAPP og Polymerteknisk selskab om arrangementer vedrørende teknologi og materiale.
 
Miljø og sundhed
Plastindustrien løser på medlemmernes vegne en række tværgående opgaver, som har betydning for alle eller en del af medlemsvirksomhederne. Aktuelt arbejder vi med implementering af REACH, standard miljøgodkendelse, bæredygtighed, arbejdsmiljøscreening og nyttiggørelse af plastaffald.
 
Profilering af branchen
Plastindustrien har ca. 300 medlemmer med ialt 33.500 ansatte. Vi repræsenterer 80 % af omsætningen i branchen. Omsætningen er på 43 mia. kr., hvoraf godt 70% eksporteres. Det er vigtigt for os, at politikere og embedsmænd og også almindelige borgere ved at der findes en plastforarbejdende industri, som leverer et vigtigt bidrag til en bæredygtig vækst. Derfor er kommunikation om branchen og om plast og plastprodukter en vigtig del af vores arbejdsområde.

Netværk
Gennem faglige sektioner og foreningsarrangementer tilbyder Plastindustrien en række netværk, der gør det muligt at drøfte faglige fælles interesser mellem beslægtede industrier. Vores netværk tiltrækker deltagere fra alle ledelseslag på medlemsvirksomhederne og de beskæftiger sig med mange forekellige faglige emner. Vores konsulenter betjener netværkene med faglig bistand i fornødent omfang.
 
Brancheordninger
Plastindustrien tibyder sine medlemmer deltagelse i et samarbejde med Topdanmark om forsikring. Formålet med ordningen, der har været i kraft siden 1991 er at opnå en god forsikringsdækning til en konkurrencedygtig pris samt at forebygge skader. Vi kan også tilbyde brancheaftaler med KOB og LYRECO.
 

Medlemskab
Oplysning om medlemskab kan fås hos Plastindustriens direktør Peter Skov, eventuelt på mobil 2333 9422 eller ps@plast.dk.

læs mere på www.plast.dk


’Tjek på plast’ – et nyt læringsspil fra Plastindustrien
Brancheforeningen Plastindustrien lancerer nu læringsspillet ’Tjek på plast’, der er udviklet i samarbejde med Ulla Hjøllund Linderoth (Naturfagskonsulenten). Læringsspillet er målrettet grundskolens udskoling og de gymnasiale naturfaglige grundforløb.

Plast er en integreret del af vores hverdag, men det er også et emne, som skaber debat – også i undervisningssammenhæng.  

Derfor lancerer brancheforeningen Plastindustrien nu læringsspillet ’Tjek på plast’. Her skal eleverne forholde sig til en række spørgsmål om plast – bl.a. med fokus på genanvendelse, biobaseret plast og plastaffald i naturen.

Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien, fortæller:

 • Vi oplever stor interesse for både elever og lærere, da plast er et emne, som fylder mere og mere i undervisningen. Derfor har vi udviklet et læringsspil for at samle noget af al den viden, der er efterspørgsel på. Ved at spille ’Tjek på plast’ bliver eleverne klogere på de mange nyttige hverdagsprodukter i plast, og de får også indblik i, hvordan vi arbejder for at løse plastens forskellige udfordringer.

Konceptet bag ’Tjek på plast’ er, at læringsspillet skal fungere som en samtalestarter i undervisningen, hvor eleverne også opfordres til at komme med forslag til, hvordan plast i fremtiden bedre kan anvendes.

Spillet vækker undren og giver ny viden

’Tjek på plast’ er udviklet i samarbejde med Ulla Hjøllund Linderoth, der er uddannet biolog og indehaver af virksomheden Naturfagskonsulenten.

Ulla Hjøllund Linderoth siger:

 • ’Tjek på plast’ kan bruges i fagene fysik/kemi, geografi og biologi samt i udskolingens fællesfaglige undervisning. Derudover er det også velegnet til de gymnasiale naturfaglige grundforløb. Spillet er oplagt at bruge indledningsvist i et undervisningsforløb om plast.

Hun fortsætter:

 • Jeg har afprøvet ’Tjek på plast’ i min egen undervisning, og det er min erfaring, at læringsspillet indeholder svar og nuanceringer, som vækker undren og giver eleverne lyst til at opnå ny viden gennem fordybelse. De bliver også motiverede af, at ’Tjek på plast’ bl.a. fungerer som en quiz, hvor der er et element af konkurrence i.

Undervisningsmaterialet kan også bruges af andres målgrupper – f.eks. ved uddannelse af nye medarbejdere i branchen eller ved skolebesøg på plastvirksomheder.


Ministerbesøg hos Plus Pack i Odense med fokus på klimagevinsterne ved plastgenanvendelse
I øjeblikket er der mere fokus på en mere bæredygtig brug af plast end nogensinde før. Derfor tog klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) – som også er valgt på Fyn – på inspirationsbesøg hos emballagevirksomheden Plus Pack i Odense den 17. maj.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) lagde den 17. maj vejen forbi den odenseanske emballagevirksomhed Plus Pack til et inspirationsbesøg med fokus på klimagevinsterne ved øget genanvendelse og cirkulær økonomi.

Virksomheden arbejder hårdt på at realisere visionen om at levere 100% genanvendelige emballageløsninger uden CO2-emissioner i år 2030.

Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer af Plus Pack, lagde under ministerbesøget særligt vægt på at fortælle, hvordan virksomheden hver dag arbejder for at udvikle mere bæredygtige emballager:

 • Design med genanvendte materialer, nye cirkulære forretningsmodeller som forlænger produkters holdbarhed og fokus på løsninger som fremmer genanvendelse af materialer i høje kvaliteter er helt centralt i den grønne omstilling.

Hun fortsætter:

 • Derfor var vi også meget glade for ministerens besøg og hans interesse i vores virksomhed. Der er store klimagevinster i at designe emballage, der mindsker madspild, og ikke mindst i at designe løsninger i genanvendte materialer, som også kan genanvendes efter brug.

Producentansvar på emballage kan gøre en stor forskel

Besøget hos Plus Pack blev gennemført i samarbejde med brancheorganisationen Plastindustrien.

Her glæder den miljøpolitiske chef Christina Busk sig over den direkte dialog med landets politiske beslutningstagere.

Hun siger:

 • Det er vigtigt med kontakten til det politiske system, da vi i Danmark eksempelvis står over for at skulle implementere et producentansvar på al emballage, der træder i kraft 1. januar 2025. Hvis vi indretter producentansvaret klogt ved at belønne de virksomheder, som designer deres emballager med henblik på genanvendelse vil det føre mange fordele med sig.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, uddyber:For det første kan vi få genanvendt mere plast i Danmark. For det andet kan vi få højere kvalitet ind i vores plastgenanvendelse, så eksempelvis en fødevareemballage kan blive til en ny fødevareemballage. Og for det tredje kan vi i stigende grad producerer vores egne råvarer herhjemme i Danmark, hvilket også bidrager positivt til CO2-reduktionen.


Plastindustrien – Hvem skal vinde prestigefyldt kompositpris i 2021?
Plastindustriens Kompositsektion leder efter mulige kandidater til Danish Composite Award, der er kompositbranchens forsknings- og uddannelsespris. Ud over et økonomisk bidrag giver prisen mulighed for præsentation af projektet på Kompositsektionens årsmøde. Der er åben for indstilling af kandidater frem til og med den 21. januar 2021.

Plastindustriens Kompositsektion uddeler igen i 2021 en pris til én eller flere studerende, der har fuldendt et afgangsprojekt eller tilsvarende i 2020, hvori anvendelse af kompositmaterialer indgår som et væsentligt element.

Formålet med prisen er at fremme kendskabet til, og interessen for, kompositmaterialer blandt studerende og samtidig styrke samarbejdet med landets uddannelsesinstitutioner.

Prisen består af et diplom samt én følgende:

 • Deltagelse i JEC World Composite Show Europe i Paris i marts måned (fly, hotel, adgang til JEC, 300 € i lommepenge). NB: max 15.000 kr. i alt. Eller:
 • 7.500 kr. (B-indkomst)

Anders K. Knudsen, sekretær for Plastindustriens Kompositsektion, fortæller:

– Det er afgørende, at vi som branche er med til at skubbe på talentudviklingen, da vi mere end nogensinde har brug for kloge hoveder i vores virksomheder. Danish Composite Award fungerer som et rygstød for dygtige studerende, der i slutningen af deres studie står på spring til en karriere med fokus på kompositter.

Projekt og prismodtager offentliggøres her på hjemmesiden, så snart prismodtageren har fået besked.

Dertil inviteres prismodtageren til at deltage i Kompositsektionens årsmøde 2021, hvor der er mulighed for at præsentere vinderprojektet.

Retningslinjer for indstilling:

Afgangsprojektet eller tilsvarende skal være afsluttet i 2020 fra en dansk uddannelsesinstitution.

Kandidater indstilles af hoved- eller medvejleder.

Indstillingen sendes til Plastindustriens sekretariat, Indstillingen sendes til Plastindustriens sekretariat, Anders K. Knudsen, akk@plast.dk, senest 21. januar 2021.

Indstilling skal omfatte:

 • Navn på kandidat(er)
 • Uddannelsesinstitution
 • Projekttype
 • Titel og navn på indstiller
 • Kort beskrivelse af projekt (max 1.500 anslag)
 • Motivering af indstilling – se også retningslinjer for tildeling (max 1.500 anslag)

Retningslinjer for tildeling:

Prisen er henvendt projekter, hvori anvendelse af kompositmaterialer indgår som et væsentligt element.

Der vil blive lagt vægt på projekter med stor betydning for kompositindustrien i form af forskningshøjde eller udbredelse af kendskab til kompositmaterialer.

Dertil vil der blive lagt vægt på kreativitet samt originale ideer med en væsentlig nyhedsværdi i projektets resultater, og projektet bør være bedømt til en karakter væsentligt over middel.

Bedømmelsesudvalget for tildeling af prisen udgøres af Kompositsektionens bestyrelse.

Hvis bedømmelsesudvalget vurderer, at der ikke er kvalificerede projekter, kan udvalget beslutte ikke at uddele prisen i det pågældende år.


Nyheder og Indlæg om PID Plastindustrien


Seneste om PID PlastindustrienCookie-indstillinger