RoboCluster

Vores mission er med robotindustriens virksomheder og videninstitutioner at styrke forskning og innovation inden for robotteknologi i velkendte og nye anvendelsesdomæner gennem landsdækkende vidensdelings- og netværksaktiviteter og samarbejdsprojekter.

Robotter og droner har en særlig styrkeposition i Danmark, da de er dynamiske og eftertragtede teknologier, der kan være med til at løse samfunds- og vækstudfordringer.  Robotteknologien udgør omdrejningspunktet i fremtidens industri, og anvendelsen af disse i industrien er voldsomt stigende. Men robotter er mere end industri og fremstilling – og droner er mere end visuel inspektion og luftfotos. Der er store forventninger til fremtidens robotter og droner – og der er et behov for nye innovative løsninger.

RoboClusters faglige fokusområder

RoboCluster er med til at gøre en forskel for danske robotvirksomheder ved at skabe rammerne for sidestepping, både hvad angår teknologi og domæne, og dermed bringe forskningen helt ud til virksomhederne. Dette arbejde vil bidrage til, at virksomhederne udvikler og skaber ny eller kendt teknologi i nye domæner eller brancher. På den måde er RoboCluster med til at ruste de danske robotvirksomheder, så de kan indgå i den globale konkurrence – hvad enten den udspiller sig herhjemme eller internationalt.

RoboClusters faglige fokus er drevet af fire tendenser i udviklingen af den fysiske robot. Operationelt udfoldes disse i fire faglige teknologiske grupper (TEK-grupper): automation & styring, droner, kollaborative robotter og mobile robotter. Disse fire TEK-grupper understøttes yderligere af tværgående indsatser, som fokuserer på design, internationalisering, sikkerhed, simulering og ROS.

Medlem af RoboCluster

Som gratis medlem af RoboCluster kommer du og din virksomhed tættere på dansk forskning, udvikling og innovation inden for robotter og automation. Desuden vil du og din virksomhed ligeledes få gavn af nogle af de medlemsfordele, som RoboCluster tilbyder, som afklaring af robotteknologiske innovations- og udviklingsbehov, adgang til innovationsprojekter og fundraising, deltagelse i RoboClusters arrangementer samt dedikeret matchmaking med relevante udviklingspartnere og konferencer og meget mere.

Læs mere på RoboClusters hjemmeside: www.robocluster.dk