Rørforeningen

Grossist

Grossistfunktionen er meget vigtig fordi grossisten nedsætter antallet af nødvendige kontakter i distributionssystemet betragteligt med heraf følgende større såvel logistisk som økonomisk effektivitet.

 

 

Da enhver samhandelstransaktion koster penge, vil hele systemet fra fabrikant til slutbruger kunne betyde store besparelser ved at indskyde en grossist. 

Hvis vvsbranchen har 400 fabrikanter og 10.000 kunder, kræver en situation uden en grossist som handelsled 4 mio. samhandelsforhold. Indskydes bare én grossist derimod i systemet, begrænses antallet af samhandelsforhold. 

Meget mere end distribution

Rørforeningens medlemmer er mere end blot distribution af varer. Ud over at levere varer, tilbydes også rådgivning, vejledning og sparring inden for dit område. De er også kendt for et stort varesortiment, god kundeservice, håndværkerbutikker der, hvor du er, ligesom der kan bestilles varer døgnet rundt. 

Sikkerhed i levering

Derudover udarbejder og administrerer Rørforeningen vvsnummersystemet, der udgives som trykt og elektronisk katalog, ligesom foreningen http://branchehuset.dk/roerforeningen_om er involveret i andre tiltag, der effektiviserer samhandlen i branchen. 

Politisk påvirkning

En anden vigtig funktion er opretholdelse af forbindelser til offentlige myndigheder og faglige organisationer samt at repræsentere branchen på møder i EU og i internationalt sammenhæng. Der udveksles løbende erfaringer med tilsvarende nationale foreninger i Europa

http://branchehuset.dk/roerforeningen_om