SIMAC

simac

 

 

 

 

 

SIMAC er landets største maritime uddannelsesinstitution med 550 studerende og ca. 65 dygtige og veluddannede medarbejdere.

Der udbydes tre uddannelsesretninger:

Skibsofficersuddannelsen, der kombinerer de to klassiske uddannelser til skibsfører og maskinmester til én uddannelse, som giver de unge en helhedsforståelse for det at operere et moderne og teknologisk meget avanceret handelsskib. 

Derudover udbydes den klassiske maskinmesteruddannelse i en moderne indpakning. Automation, robotteknologi, procesforståelse og ledelse er kerneområder i den tilpassede maskinmesteruddannelse. De studerende herfra finder job både til søs og i den landbaserede industri. Begge uddannelser giver adgang til en bred vifte af job både i rederierhvervet og i Det Blå Danmark. Langt de fleste får et karriereforløb, der typisk åbner mulighed for lederjob på alle niveauer.  

Den tredje mulighed er uddannelsen til skibsfører. Denne uddannelse giver dig, efter den fornødne sejltid som styrmand, ret til at sejle som skibsfører i alle skibe.
 
Udover at være en moderne, værdiledet uddannelsesinstitution driver SIMAC  en om-fattende kursusvirksomhed. Vi udbyder således kurser inden for hele SIMACs kompetence-område, idet der dog fokuseres på kurser inden for automation samt bro- og maskinrums-simulation. Kurserne omfatter såvel standardkurser som skræddersyede kurser og bliver typisk skabt i et tæt samarbejde med aftagerne.

Besøg vores hjemmeside på www.simac.dk