Stålcentrum

Stålcentrum – Procesudstyr til fødevareindustrien er et virksomhedsnetværk, der gennem samarbejde har til formål at skabe et internationalt vækstcenter for markedsdrevet udvikling af innovativt procesudstyr til fremstilling og distribution af fødevarer og ingredienser.

Netværket virker på tværs af firmaer og brancher – og mellem forskellige led i værdikæden: Fra leverandører af komponenter over rådgivere og videncentre til producenter af fødevarer. Dermed skabes erfaringsudveksling mellem virksomheder, der ellers sjældent mødes.

For eksempel har producenter af mejeriprodukter, slagterivarer, brød og fiskeprodukter deltaget i centret sammen med bryggerier, farmaceutiske virksomheder og specialiserede anlægsleverandører til disse brancher- samtidig med at underleverandører og komponentleverandører har fået indsigt i slutbrugernes krav.

Stålcentrums projekter og udviklingsaktiviteter er samlet i et teknologicenter, kaldet Stålcentrum-RTC, Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien.

Medlemsfordele
Medlemmer af Stålcentrum får en lang række konkrete fordele:

Deltagelse i et stort fagligt netværk og mulighed for at diskutere udfordringer og løsninger med andre virksomheder
Deltagelse i faglige projekter i regi af teknologicentret Stålcentrum-RTC. Mulighed for at påvirke netværkets fremtidige projekter og adgang til resultaterne af dette arbejde

 • Mulighed for at indgå alliancer og partnerskaber med andre virksomheder til fælles bedste
      
 • Eksklusive virksomhedsbesøg suppleret med faglige indlæg Deltagelse i workshops, hvor netværkets arbejdsgrupper gør status
      
 • IInvitationer til temadage og seminarer om bl.a. materialeteknologi, hygiejnisk design og fremstillingsteknologi
      
 • Adgang til søgbar database over guidelines, love, standarder og virksomhedsnormer om hygiejnisk design
      
 • Annoncering af virksomhedens produkter og ydelser på videnportal
      
 • Overblik over danske videninstitutters kompetencer og tilhørende kontaktpersoner
      
 • Adgang til litteraturdatabase
      
 • Overblik over projektstøttemuligheder
      
 • Ret til at bruge centrets logo

 

læs mere på www.staalcentrum.dk