Stålforeningen

Stålforeningens medlemsvirksomheder leverer stål til dansk håndværk og industri. Stål i alle former, kvaliteter og dimensioner. EANnummersystemet over stål på lager i Danmark, som foreningen har oprettet, indeholder godt 13.000 enkeltnumre. Det vedtægtsmæssige formål er “at samle danske virksomheder inden for branchen, styrke sammenholdet mellem disse og fremme branchens almene interesser”. I praksis er foreningen først og fremmest et forum for udveksling af synspunkter og information om aktuelle brancherelaterede emner.

En anden vigtig funktion er opretsholdelse af forbindelser til offentlige myndigheder og faglige organisationer, samt, at repræsentere branchen på møder i EU og i internationalt sammenhæng. Der udveksles løbende erfaringer med tilsvarende nationale stålforeninger i Europa.
Stålforeningen blev stiftet i 1975 til dels som følge af Danmarks medlemskab af EF og det europæiske kul- og stålfælleskab. Det sidstnævnte blev opløst i 2002, men funktionerne er i dag overtaget af EU-kommissionen, der aktivt varetager den europæiske stålsektors interesser. Stålforeningen har idag 15 medlemsvirksomheder, hvortil kommer 72 filialer, såkaldte servicemedlemmer.