Beregning af vandføringsevne, der beregnes vha. Colebrook-White’s formel. Endvidere fås også vandføringsevnen for delfyldte rør (0,5 og 0,7) beregnet vha. Brettingsformel. Begge formler kan ses i DS 432

Forslag til ændringer, udbygninger mv. samt øvrige kommentarer til programmet modtages gerne på dma@danskbyggeri.dk

Leveret af Afløbsforeningen

Du finder det her

Enhedsomregner/Enhedsberegner til omregning af enheder. Her kan du omregne mange enheder i flere kategorier som længde, areal, densitet, energi, masse, kraft, tryk, hastighed, temperatur, volumen med mere. Du finder den her